Akdeniz Bölgesi İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


Akdeniz Bölgesi Tanıtımının Türkçesi;

Akdeniz Bölgesi

Adını Akdeniz’den alan ‘Akdeniz Bölgesi’, Türkiye’nin güneyinde bulunur. Bölge, yaklaşık 120.000 metre karelik topraklarıyla ülke topraklarının %15’ini oluşturur.

Son nüfus sayımlarına göre, Akdeniz Bölgesi’nde 8 milyon insan yaşıyor ve bu insanların çoğu nüfus bakımından ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Adana’da yaşıyor. Adana şehrinin bölgenin en kalabalık şehri olmasının pek çok sebebi vardır fakat en büyük sebeplerden biri orada çiftçiler için pek çok olanak bulunması ve aynı zamanda pek çok fabrikanın bulunmasıdır.

Sanayi bakımındansa, Akdeniz Bölgesi özellikle Adana çevresinde bulunan tütün, tarım aletleri, cam, tuğla gibi ürünler üreten pek çok fabrikayla yine önemli bir konumdadır. Akdeniz Bölgesi’ne dair önemli noktalardan biri de bölgenin genel olarak tarım için favori bölgelerden biri olduğudur ki bu da bölgedeki çiftçilerin yıl boyunca pek çok tarım ürünü yetiştirmelerini mümkün kılar. Bölgede yetiştirilen en yaygın tarım ürünleri pirinç, pamuk, muz, şeker pancarı, yer fıstığı gibi ürünlerdir. Bu çeşitlilik de aslında bölgeyi Türkiye’de tarımla uğraşan insanlar açısından en önemli bölgelerden biri haline getiren şeydir.

Yapacak başka pek çok şey olmasına rağmen, Antalya şehrinin potansiyeli de düşünüldüğünde, turizm bölgenin en önemli özelliği olarak düşünülebilir. Her yıl milyonlarca turist yaz tatillerini Antalya’da geçirir ve bu da Türkiye’ye milyonlarca dolar katkı sağlar. Yıl boyunca sıcaklık ortalamasının 18 °C olması bölgeyi Türkiye’de yaşayan insanlar için de en sevilen yerlerden biri haline getirir çünkü ülkenin başka herhangi bir yerinde hava oldukça soğuk olduğu dönemlerde bile bu bölgede yaz tatili gibi bir tatil yapmak mümkündür. Antalya şehri genel olarak Akdeniz iklimi özelliklerine göre şekilleniyor olsa da bölgenin batı kısımlarında karasal iklimin önemli bir rol oynaması da şaşırtıcı değildir. Akdeniz Bölgesi, tabii ki, ülkenin her mevsimde en sıcak bölgesidir fakat iklim ve hava koşulları bakımından çeşitlilikler de mevcuttur.

Akdeniz Bölgesi Tanıtımının İngilizcesi;

THE MEDITERRANEAN REGION

The Mediterranean Region, which is named after Mediterranean Sea, is located in the southern part of Turkey. The region occupies the 15% of the total area of the country and it has approximately 120.000 square kilometers of land.

According to the latest census, there are 8 million people living in the Mediterranean Region and the majority of these people are from the Adana province which is also one of the biggest cities on the country in terms of its population. There are many reasons as to why Adana is the most crowded city of the region, however, one of the biggest reasons is that there are many opportunities for farmers and there are quite a lot of factories there.

When it comes to industrial services, the Mediterranean region plays a key role again as it is possible to see many factories, especially around the city of Adana, that produce the likes of tobacco, farming tools, glass, bricks and so on. Another important point about the Mediterranean region is that the region, as a whole, is a favorable place for agriculture and it makes it possible for the farmers there to grow many kinds of agricultural products throughout a year. The most common agricultural products grown in the region can be listed as rice, cotton, banana, sugar beet, peanut and etc. It is the diversity what makes this place one of the most important regions for farmers in Turkey, actually.

Although there are many other things to do, tourism can be considered as the greatest asset of the region considering the potential of the city of Antalya. Every year millions of tourists spend their summer vacations in Antalya and this provides Turkey with millions of dollars of revenue. The fact that the region’s average temperature throughout the year is 18 °C  makes it one of the favorite places to visit for Turkish people as well because it is possible to have a summer-like vacation there in the region even when it’s quite freezing in any other regions of Turkey. Despite the fact that it is the Mediterranean climate which shapes the general qualities of Antalya, it is not surprising to see that the Continental climate plays a role mostly in the western part of the region, too. The Mediterranean Region is obviously the country’s warmest place in nearly every season but there’s diversity in terms of climate and weather conditions, as well.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar