İngilizce İnsan Kaynakları Terimleri Sözlüğü


insan-kaynaklari

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Commitment: Adanma

 • HR department has been working on a new project for improving commitment of the workpeople.

(İK departmanı, çalışanların bağlılığını artırmak için yeni bir proje üzerinde çalışmaktadır.)

Analytical thinking: Analitik düşünme

 • When a problem occurs in the workplace, analytical thinking is the solution.

(İşyerinde bir sorun oluştuğunda çözüm analitik düşüncedir.)

Loyalty: Bağlılık, sadakat

 • If the workplace has suitable conditions and people like their enviroment the personnel’s loyalty improves and it helps them to work harder.

(Eğer iş yeri uygun koşullara sahipse ve insanlar çalıştığı ortamı seviyorsa, personellerin bağlılığı artar ve onların daha çok çalışmalarına yardımcı olur.)

Application form: Başvuru formu

 • As the position became available, it is enough for the ones who want to get promoted to fill the application form.

(Pozisyon açığı olduğu için, terfi etmek isteyenlerin başvuru formunu doldurması yeterlidir.)

Coaching: Koçluk

 • If the coaching is not enough in a corporation, there will be hitches in labor and waste of time.

(Bir şirkette koçluk yeterli değilse, iş gücü ve zaman kaybı konusunda aksaklıklar olacaktır.)

Work group: Çalışma grubu

 • In order to improve working conditions, the management wants the workpeople to work as work groups.

(Çalışma koşullarını iyileştirmek için yönetim, çalışanların çalışma grupları olarak çalışmalarını ister.)

Conflict: Çatışma

 • If it cannot be reached the right information and choices, it will conclude in a conflict between the companies.

(Doğru bilgi ve seçeneklere ulaşılmazsa, bu durum şirketler arasında çatışmayla sonuçlanır.)

Counselling: Danışmanlık

 • Because the company started to work with a new system, the management started a counselling for who those cannot keep up.

(Şirket yeni bir sistemle çalışmaya başladığı için yönetim, ayak uyduramayanlar için bir danışma başlattı.)

Values: Değerler

 • A company memory, built with competent staff, is among the values ​​of that company.

(Yerleşik ve işin ehli personelle oluşturulmuş bir şirket hafızası, o şirketin değerlerindendir.)

Downsizing: Küçülme

 • The corporation is trying not to go for a downsizing by re-organizing the budget.

(Şirket, bütçeyi tekrar organize ederek küçülmeye gitmemeye çalışıyor.)

ContingencyDurumsallık

 • Contingency is the most important behaviour for a manager to help the brand develop.

(Durumsallık, bir yöneticinin, bir markanın güçlenmesine yardım edebilmesi için sahip olması gereken en önemli davranıştır.)

Empathy: Empati

 • In order to be a better employer, one should have empathy towards his employers.

(Daha iyi bir işveren olabilmek için, çalışanlarına empati duyulmalıdır.)

Action plan: Eylem planı

 • We have designed an action plan for the next 5 years to increase the profit.

(Kârı artırmak için önümüzdeki 5 yıl için bir eylem planı tasarladık.)

Communication: İletişim

 • Communication in a corporation enables the information transfer to be faster and avoid problematic situations.

(Bir şirkette iletişim, bilgi aktarımının daha hızlı olmasını ve sorunlu durumlardan kaçınılmasını sağlar.)

Task force: İş grubu

 • The corporation established a task force for research and development.

(Şirket araştırma ve geliştirme için bir iş grubu oluşturdu.)

Corporate culture: Kurum kültürü

 • To improve corporate culture, it is essential to support the employees and make them comfortable in their workplace.

(Kurum kültürünü geliştirmek için, çalışanları desteklemek ve onları işyerlerinde rahat ettirmek çok önemlidir.)

Mentor: Akıl hocası

 • A good employer should be a mentor when it is necessary and help his employees.

(İyi bir işveren gerektiğinde akıl hocası olmalı ve çalışanlarına yardım etmelidir.)

Motivation: Motivasyon

 • To increase the motivation, group activities, site visits and increase in competition are necessary.

(Motivasyonu arttırmak için grup aktiviteleri, saha ziyaretleri ve rekabette artış gereklidir.)

Interview: Mülakat

 • There is a new position in HR departmant and participants will be attending the interview.

(İK departmanında yeni bir pozisyon var ve görüşmeye katılımcılar katılacak.)

Orientation: Oryantasyon

 • The process of orientation should be considered as a must for a new employee to get used to working as expected.

(Yeni bir çalışanın beklendiği gibi çalışmaya alışması için oryantasyon süreci bir zorunluluk olarak görülmelidir.)

Gain sharing: Kazanç paylaşımı

 • Gain sharing is a big part of the motivation of the departments in a corporation to work with a harmony and succeed.

(Kazanç paylaşımı, bir kurumdaki departmanların bir uyumla çalışma ve başarılı olma motivasyonunun büyük bir parçasıdır.)

Reengeneering: Yeniden yapılanma

 • The corporation needs to go for reengeneering if the cash flow to pay the debt is broken.

(Eğer borcu ödemek için nakit akışı bozulursa şirketin yeniden yapılanmaya gitmesi gerekir.)

Strategic goals: Stratejik amaçlar

 • A company should have strategic goals in order not to get lost in the industry.

(Bir şirketin sektörde kaybolmaması için stratejik hedefleri olmalıdır.)

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.