İngilizce Kimya Mühendisliği Terimleri Sözlüğü


kimya

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Atom: Atom

 • An atom is the smallest part of an element that shows its entire chemical property.

Atom bir elementin tüm kimyasal özelliğini gösteren en küçük parçasıdır.

Partial pressure: Kısmi basınç

 • Partial pressure is the pressure exerted by a gas in the container.

Kısmi basınç, bir gazın kapta uyguladığı basınçtır.

Molecule: Molekül 

 • The molecule is formed by connecting at least two atoms with chemical bonds.

Molekül, en az iki atomun kimyasal bağ ile bağlanması sonucu oluşur.

Density: Yoğunluk

 • The density of a substance varies depending on the temperature.

Filler: Dolgu maddesi

 • The filler must be strong and durable and heavy.

Dolgu maddesi, sağlam ve mukavemetli olup ağır olmalıdır.

Reactor: Reaktör

 • The change, reaction and speed of the continuous stirred tank reactors does not depend on location and time.

Devamlı karıştırmalı tank reaktörlerinin içindeki değişim, tepkime ve hızı konuma ve zamana bağlı değildir.

Kinetic energy: Kinetik enerji

 • Kinetic energy is the type of energy that results from motion, and the more motion this energy is applied, the more it increases.

Kinetik enerji, hareketten kaynaklanan enerji türüdür ve bu enerji ne kadar çok hareket uygulanırsa o kadar fazla artar.

CondensationYoğuşma

 • Condensation is the introduction of liquid, which gives the gaseous substance a heat.

Yoğuşma, gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı getirilmesidir.

Corrosion: Korozyon

 • Corrosion is the oxidation of metal or metal alloys or other chemical electrical wear. For example, many infrastructure systems such as underground pipes, storage tanks, bridges are also affected by corrosion.

Korozyon, metal ya da metal alaşımlarının oksitlenme ya da diğer kimyasal elektriklerle aşınma durumdur. Örneğin, yer altı boruları, depolama tankları, köprüler gibi birçok altyapı sistemleri de korozyonlardan etkilenir.

Heat capacity: Isı kapasitesi

 • The heat capacity of a substance is the amount of heat required to increase the temperature of a certain amount of that substance by one degree.

Bir maddenin ısı kapasitesi, o maddenin belirli bir miktarının sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli ısı miktarıdır.

Fluid: Akışkan 

 • As a result of its ability to flow, fluids take the shape of the containers in which they are in.

Akma kabiliyetinin bir sonucu olarak akışkanlar bulundukları kapların şeklini alır.

Viscosity: Vizkozite 

 • The resistance of fluids to flow is called viscosity. For example, the viscosities of liquids decrease as the temperature increases.

Akışkanların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Örneğin sıvıların viskoziteleri sıcaklık arttıkça azalır.

Absorption: Absorpsiyon

 • The ability of a substance to absorb energy or absorb another substance is called absorption.

Bir maddenin enerji veya diğer maddeyi emebilme, soğurma yeteneğine absorpsiyon denilmektedir.

Pump: Pompa

 • The pump is an incompressible tool for moving the fluid. For example, the pressure at the inlet of the pump should be greater than the vapor pressure to prevent evaporation or bavidation.

Heat transfer: Isı aktarımı

 • Heat transfer occurs through the three basic mechanisms of conduction, convection and radiation.

Isı aktarımı, üç temel mekanizması olan iletim, taşınım ve ışınımla meydana gelir.

DistillationDestilasyon

 • The process of separating a mixture of multiple components, taking advantage of the difference between the boiling points of the components, is called distillation.

Birden fazla bileşenden oluşan bir karışımı, bileşenlerin kaynama noktaları arasındaki farktan yararlanarak ayırma işlemine destilasyon denir.

SORU CEVAP

İngilizce Heat transfer ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Heat transfer: Isı aktarımı, Heat transfer occurs through the three basic mechanisms of conduction, convection and radiation. Isı aktarımı, üç temel mekanizması olan iletim, taşınım ve ışınımla meydana gelir.

İngilizce Fluid ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Fluid: Akışkan , As a result of its ability to flow, fluids take the shape of the containers in which they are in.

Akma kabiliyetinin bir sonucu olarak akışkanlar bulundukları kapların şeklini alır.

İngilizce Condensation ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Condensation: Yoğuşma, Condensation is the introduction of liquid, which gives the gaseous substance a heat. Yoğuşma, gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı getirilmesidir.

İngilizce Partial pressure ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Partial pressure: Kısmi basınç, Partial pressure is the pressure exerted by a gas in the container. Kısmi basınç, bir gazın kapta uyguladığı basınçtır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.