İngilizce Muhasebe Terimleri Sözlüğü


muhasebe

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Budget: Bütçe

 • Planning and budgeting the expenses to be made within one year will enable the business to be planned.

Bir yıl içerisinde yapılacak harcamaların önceden planlanıp bütçelendirilmesi işletmenin planlı gitmesini sağlayacaktır

Cash flow: Nakit akışı

 • The cash flow that provides the balance of payments of the enterprise is supported by the budget, which ensures a comfortable period for the enterprise.

İşletmenin ödemeler dengesini sağlayan nakit akışı bütçeyle desteklenerek işletmenin rahat bir dönem geçirmesini sağlar.

Income statement: Gelir tablosu

 • In order to see the profitability of the business, the income statement must be created in the specified periods.

İşletme karlılığını görmek için belirlenen dönemlerde gelir tablosu oluşturulmak zorundadır.

Amortization: Amortisman

 • The entity has to set aside amortization for the renewal of the machinery and vehicles it uses.

İşletme, kullanmış olduğu makina ve araçların yenilenmesi için amortisman ayırmak zorundadır.

Stock: Alıp satılan ürün, mal

 • The raw material stock to be used according to the production plan should be kept properly.

Üretim planına göre kullanılacak hammadde stoku düzgün şekilde kayıtlarda tutulmalıdır.

Stock-in-trade: Ticari stok

 • The method to be determined in calculating the profitability of the stock-in-trade should be FIFO or LIFO.

Ticari stokun karlılığının hesaplanmasında belirlenecek yöntem FIFO veya LIFO olmalıdır.

Capital: Sermaye 

 • Capital should be increased from the profit of company partners as the company grows.

Sermaye, şirket büyüdükçe şirket ortaklarının karlarından arttırılmalıdır.

Current account: Cari hesap

 • It is important to follow the current account during the trades between the businesses.

İşletmelerin birbirleriyle yaptıkları alışverişlerde cari hesabın takibi önemlidir.

Declaration: Beyanname 

 • Each business must submit the declarations that are tax-compulsory on a monthly, quarterly and annual basis.

Her işletme aylık, üç aylık ve yıllık olarak vergisel zorunluluğu olan beyannameleri vermek zorundadır.

VAT (Value Added Tax): KDV (Katma Değer Vergisi)

 • In every business purchases and sales, it pays the value added tax with the declaration at the rate determined by the state.

Her işletme alımlarında ve satışlarında devletin belirlediği oranda katma değer vergisini beyanname ile bildirip öder.

Payroll: Bordro

 • Businesses document their wages with payroll for the staff they employ.

İşletmeler çalıştırdıkları personeller için ödemiş oldukları ücretleri bordro ile belgelendirirler.

Invoice: Fatura

 • Businesses bind their trade to the document by issuing invoices.

İşletmeler yapmış oldukları ticareti fatura düzenleyerek belgeye bağlarlar.

Bond: Bono

 • In the commercial transactions with future, businesses use payment instruments such as bills, checks and bonds among themselves to determine the amount and day of payment.

Vadeli yapılan ticari alışverişlerde işletmeler ödeme miktarını ve gününü belirlemek için kendi aralarında bono, çek, senet gibi ödeme araçları kullanırlar.

Endorsement: Ciro

 • The total of the sales made by the enterprises is the endorsement of that enterprise.

İşletmelerin yapmış olduğu satışlar toplamı o işletmenin cirosudur.

Inflation: Enflasyon

 • Inflation is the continuous and rapid rise in the general level of prices.

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesidir.

SORU CEVAP

İngilizce Endorsement ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Endorsement: Ciro, The total of the sales made by the enterprises is the endorsement of that enterprise. İşletmelerin yapmış olduğu satışlar toplamı o işletmenin cirosudur.

İngilizce Invoice ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Invoice: Fatura, Businesses bind their trade to the document by issuing invoices. İşletmeler yapmış oldukları ticareti fatura düzenleyerek belgeye bağlarlar.

İngilizce Current account ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Current account: Cari hesap, It is important to follow the current account during the trades between the businesses. İşletmelerin birbirleriyle yaptıkları alışverişlerde cari hesabın takibi önemlidir.

İngilizce Amortization ile İlgili Örnek Cümle Nedir?

Amortization: Amortisman, The entity has to set aside amortization for the renewal of the machinery and vehicles it uses. İşletme, kullanmış olduğu makina ve araçların yenilenmesi için amortisman ayırmak zorundadır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.