İngilizce Ticari Terimler Sözlüğü (Business Terms)


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce Ticaret Terimleri

Accounting: Muhasebe

 • For a well-developed business, while accounting is essential, a good marketing is the milestone.

(İyi gelişmiş bir işletme için, muhasebe esasken, iyi bir pazarlama dönüm noktasıdır.)

Forecast: Tahmin

 • According to the forecast of accounting department, this year will be a huge boost for the company.

(Muhasebe departmanının tahminine göre, bu yıl şirket için büyük bir yükselme olacak.)

Marketing: Pazarlama

 • We need to raise our marketing budget since it has an essential role for our development.

(Gelişimimizde önemli bir rol oynadığı için, pazarlama bütçemizi arttırmamız gerekiyor.)

Brand: Marka

 • Frequently, the product is no different from what else is on the market, except a brand name marking.

(Sıklıkla ürün, marka adı işareti dışında piyasada bulunanlardan farklı değildir.)

Recruitment: İşe alım

 • There will be a recruitment for the assistant manager position.

(Müdür yardımcısı pozisyonu için işe alım yapılacaktır.)

Leverage : Manivela (Borcun özsermayeye oranı)

 • Operating leverage was measured as the ratio of fixed assets to total assets for each year.

(Faaliyet kaldıracı, her yıl için duran varlıkların toplam varlıklara oranı olarak ölçülmüştür.)

Management: İdare, yönetim

 • The management decided to invest in Artificial Intelligence industry.

(Yönetim yapay zekâ endüstrisine yatırım yapmaya karar verdi.)

Profit: Kar

 • The corparation was in a difficult situation last year because the profit was not even near as expected.

(Şirket geçen yıl zor bir durumdaydı çünkü kâr beklenilene yakın bile değildi.)

Downsizing: Küçülme

 • As this year the economy is highly fluctuating, the company will go for a downsizing.

(Bu yıl ekonomi oldukça dalgalandığı için şirket küçülmeye gidecek.)

Outsource: Dış kaynaklardan temin etmek

 • Sometimes it may be better to outsource a service using a maintenance contract.

(Bazen koruma sözleşmesi kullanarak bir hizmeti dış kaynaklardan temin etmek daha iyi olabilir.)

Investment: Yatırım

 • Since it is forecasted that value of gold will increase, it will be a wise choice for an investment source.

(Altının değerinin artacağı tahmin edildiğinden bir yatırım kaynağı için mantıklı bir tercih olacaktır.)

Deadline: Son teslim tarihi

 • The public relations department asked for an extension of deadline for the project on which they have been working.

(Halkla ilişkiler departmanı, üzerinde çalıştıkları proje için son teslim tarihinin uzatılmasını istedi.)

Bargain: Pazarlık

 • The purchase department thinks that the production goods needs to be bargained while purchasing.

(Satın alma departmanı, satın alma sırasında üretim mallarının pazarlık edilmesi gerektiğini düşünmektedir.)

Demand: Talep (etmek)

 • According to the latest surveys, customers demand more functional products.

(Son anketlere göre müşteriler daha işlevsel ürünler talep ediyor.)

Deal: Anlaşma

 • The deal that the company made with a new advertising agency also includes social media PR work.

(Şirketin yeni bir reklam ajansı ile yaptığı anlaşma sosyal medya halkla ilişkiler çalışmalarını da içeriyor.)

Advertisement: Reklam

 • A good advertisement is the most important thing while launching a new product.

(Yeni bir ürün piyasaya sürülürken en önemli olan şey iyi bir reklamdır.

Advice: Tavsiye

 • The advice of the economists is that people should invest in cryptocurrency.

(Ekonomistlerin tavsiyesi insanların kripto para birimine yatırım yapması gerektiğidir.)

Debt: Borç

 • Reductions in debt ratings have also put a strain on finances throughout the telecoms sector.

(Borç notlarındaki düşüşler, telekom sektörü genelinde de mali durum üzerinde baskı yarattı.)

Deficit: Hesap açığı

 • Those low cost products are amounting to something like half a trillion dollars in deficit every year.

(Bu düşük fiyatlı ürünler, her yıl neredeyse yarım trilyon dolarlık açığa neden oluyor.)

Decrease: Düşmek

 • The demand for TV shows has been decreased as online broadcasting age started.

(Online yayın devri başladığı için televizyon programlarına talep azaldı.)

Increase: Artmak

 • The increase stock values of the company attracted the attention of well-known business people.

(Şirketin hisse değerlerinin artması tanınmış iş insanlarının dikkatini çekti.)

Estimate: Tahmin (etmek)

 • They suggest that untransformed measures of client size may provide an upper boundary to the estimate of market concentration.

(Dönüştürülmemiş müşteri büyüklüğü ölçümlerinin piyasa yoğunluğu tahminine bir üst sınır sağlayabileceğini öne sürüyorlar.)

Guarantee: Garanti etmek

 • The unions imposed the bans after the company refused to guarantee they would not outsource work.

(Sendikalar, şirket, işlerini dışarıdan temin etmeyeceklerini garanti etmeyi reddettikten sonra yasakları dayattılar.)

Goods: Ürün, mal

 • The high taxes on imported goods are intended to protect domestic producers.

(İthal mallar üzerindeki yüksek vergiler yerli üreticileri koruma amaçlıdır.)

Interest: Faiz

 • Decreased interest rates have been a huge relief for the public.

(Azalan faiz oranları kamu için büyük bir rahatlama oldu.)

SORU CEVAP

Leverage Ne Demek?

Ticari terimlerde Leverage Türkçe karşılığı maniveladır. Manivela; Borcun özsermayeye oranı olarak ifade edilir.

Brand Ne Demek?

Brand Türkçe’de marka anlamına gelir. Örneğin; Adidas, Nike, Apple, Nokia, Samsung, LG birer marka ismidir.

Downsizing Ne Demek?

Ticari terimlerde Downsizing Türkçe karşılığı küçülme anlamına gelir. Şirketlerin küçülmeye gitmesi gibi düşünülebilir.

Forecast Ne Demek?

Ticari terimlerde Forecast Türkçe karşılığı tahmindir. Özellikle bilançolarda ve borsa işlemlerinde çok kullanılır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.