B2 Seviye İngilizce Test Soruları ve Cevap Anahtarı


C2 Seviye İngilizce Testi ve Cevap Anahtarı

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Test

1) The woman who sat next to me on the plane was very anxious because she ……………. on plane before.

A) had never been
B) has never been
C) never was
D) never is

 

2) My sister ………… to work for a tourism company but now she is continuing her education.

A) is used
B) got used
C) used
D) was used

 

3) If you had made your attitude more understandable, he ……………. that way.

A) wouldn’t have thought
B) shouldn’t have thought
C) couldn’t have thought
D) hasn’t thought

 

4) The fire spreaded so quickly that whole village ………… down.

A) flooded
B) boiled
C) burnt
D) transferred

 

5) If you try ………… a proper job, you need to form a CV.

A) to finding
B) finding
C) find
D) to find

 

6) The cake which she had made is … sweet to eat.

A) enough
B) too
C) more
D) most

 

7) I …………… to find my purse all day. Have you seen it?

A) have been trying
B) had tried
C) had been trying
D) am trying

 

8) When she arrived school, the exam ……… already finished.

A) has
B) did
C) have
D) had

 

9) After he met Jane, he has become a ……… person than he was.

A) good
B) more good
C) better
D) best

 

10) If you start to prepare your project now, you …………… worry about the deadline.

A) mustn’t
B) don’t have to
C) need to
D) shouldn’t

 

11) You …………… told me that her mother is deceased. I wouldn’t talk to her like that.

A) could have
B) would have
C) must have
D) should have

 

12) This is a very cool skirt. I wish there …… a suitable size of it.

A) was
B) is
C) are
D) does

 

13) If I had super powers, I ……… change the world.

A) will
B) might
C) would
D) can

 

14) We would like to go for a picnic tomorrow ……… it rains.

A) if
B) when
C) while
D) unless

 

15) I would ……… choose this dress if I were her.

A) surprisingly
B) interestingly
C) definitely
D) perfectly

Cevap Anahtarı

1-Doğru cevap B şıkkıdır. Cümlenin yapısına uygun olması nedeniyle, kullanılması gereken tense ‘’present perfect tense’’ olur. Doğru cevap ‘’has never been’’ olacaktır.

2-Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede eskiden yapılan fakat değişmiş bir rutinden bahsedilmektedir, bu anlamı sağlayabilmek için ‘’used’’doğru cevaptır.

3-Doğru cevap A şıkkıdır. Cümlede ‘’Eğer davranışlarını daha anlaşılabilir tutsaydın, bu şekilde düşünmeyecekti.’’ Denmek istenmiş olduğu için doğru cevap ‘’wouldn’t have thought’’ olacaktır.

4-Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede ‘’Yangın o kadar hızlı yayıldı ki köy tamamen yandı’’ denmek istenmektedir, bu sebeple doğru kelime ‘’burnt’’ olmalıdır.

5-Doğru cevap D şıkkıdır. ‘’Try to’’ fiilinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz.

6-Doğru cevap B şıkkıdır. Cümlede pastanın yenebilmesi için ‘’çok fazla’’ tatlı olmasından bahsedilmektedir. Bu anlamı ‘’too’’ sağlamaktadır.

7-Doğru cevap A şıkkıdır. Geçmişten o ana kadar olan ve hala devam eden bir süreçten bahsedildiği için doğru yapı ‘’perfect continuous tense’’ olacaktır.

8-Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci cümlede geçmiş zaman yapılı ilk cümleden daha eski bir olay anlatılmaktadır. Bu sebeple doğru yapı ‘’past perfect tense’’ olacaktır.

9-Doğru cevap C şıkkıdır. Cümlede bir karşılaştırma yapılmak istenmektedir ve good kelimesinin ‘’daha iyi’’ anlamı better olarak kullanılır.

10-Doğru cevap B şıkkıdır. Bir şeyin yapılmasına gerek olmadığı anlamı sağlayabilmek için kullanılması gereken kalıp ‘’don’t have to’’ olacaktır.

11-Doğru cevap D şıkkıdır. Bir şeyin daha önceden yapılmış olmasaydı daha iyi olurdu anlamı için ‘’should have’’ kalıbı kullanılmaktadır.

12-Doğru cevap A şıkkıdır. Wish’li cümle yapısında bahsedilen bir ‘’keşke’’ anlamı ise sonrasında gelen cümle past tense ile kurulmalıdır.

13-Doğru cevap C şıkkıdır. If’lü cümle yapılarında bahsedilen şey bir hayalse, olması mümkün değilse iki cümlede geçmiş zaman yapılarıyla kurulmalıdır. İkinci cümle de bu sebeple ‘’would’’ olacaktır.

14-Doğru cevap D şıkkıdır. Yağmurun yağmaması anlamını verebilmek için -edikçe, -adıkça anlamına gelen ‘’unless’’ kullanılmalıdır.

15-Doğru cevap B şıkkıdır. ‘’Kesinlikle’’ anlamına gelen definitely doğru cevaptır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.