İngilizce to, For, With, By, Of, About ve Around Kullanımı ve Anlamları


İngilizcede bazı kelimeler vardır ki cümlenin anlam bütünlüğü bakımından önemli fonksiyonlara sahiptir. Bunlardan bazılarını örnekler ile inceleyerek, konuyu daha iyi pekiştirmenizi sağlayacağız. 

İngilizce to, For, With, By, Of, About, Around Kullanımı

To: -e, -a yönelme takısıdır. Fiillerle kullanıldığında fiile –mek, -mak ve için anlamını katar

 • For: için, süreyle
 • With: ile, -lı, -li
 • By: -tarafından, -erek, -arak
 • Of: -nin, -nın
 • About: ilgili, hakkında
 • Around: etrafında, civarında kelimeleridir.

İngilizce To ve For Farkı Nedir?

İngilizce’de to yönelme ve fiillere mastar eki olarak kullanılmaktadır. İngilizce’de for ise ” için ” anlamı katar.

İngilizce To Kullanımı

To  –e, -a yönelme takısı

Sinemaya gidiyorum demek için Türkçede –e, -a yönelmesinin karşılığıdır. Fiilden önce kullanıldığında fiile –mek, -mak ve -için anlamını verir.

 • I’m going to the cinema (Sinemaya gidiyorum)
 • You can give this gift to your teacher (Bu hediyeyi öğretmenine verebilirsin)
 • I want to swim (Yüzmek istiyorum)
 • I came to see you (Seni görmek için geldim)

İngilizce For Kullanımı

For  “için”, “süreyle”

Nesnelerden önce kullanılan for “için” anlamındadır.

 • I bought a book for you (Senin için bir kitap satın aldım)
 • For dan sonra fiil gelirse fiilin sonuna ing takısı getirilir.
 • This egg for making cake (Bu yumurta kek yapımı içindir)
 • Zaman bildiren kelimelerden önce kullanılırsa süreyle anlamındadır.
 • I’m going to holiday for two week (İki hafta süreyle tatile gidiyorum)

İngilizce With Kullanımı

With “ile, -lı, -li”

 • I’m meeting with my friend (Arkadaşımla buluşuyorum)
 • Do you want to dance with me? (Benimle dans etmek ister misin?)
 • -lı, li yani ait olma anlamında kullanıldığında
 • The girl with green eyes (Yeşil gözlü kız)
 • Nesne zamirinden sonra kullanılırsa yanına, yanıma anlamına gelir.
 • You can take your bag with you (Çantanı yanına alabilirsin)

İngilizce By Kullanımı

By “-tarafından, -erek, -arak”

tumblr_static_tumblr_static_137we81f0w5woowkc0w0o8kgs_640

 • I’m going to school by bus (Okula otobüsle gidiyorum)
 • You can go by walking to school (Okula yürüyerek gidebilirsin)

İngilizce Of Kullanımı

Of “-nin, -nın”

 • All of them (Onların hepsi)
 • Both of the children (Çocukların her ikisi)

İngilizce About Kullanımı

About “ilgili, hakkında”

You don’t know anything about this problem (Bu problem hakkında hiçbir şey bilmiyorsun)

İngilizce Around Kullanımı

Around “etrafında, civarında”

It’s around at nine o’clock (Saat dokuz civarında)

Eğer İngilizce to, For, With, By, Of, About, Around Kullanımı konusunda kafanıza takılan soru işaretleri mevcutsa, yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz!

2 thoughts on “İngilizce to, For, With, By, Of, About ve Around Kullanımı ve Anlamları

 1. biz by’ı with’le ifade ede bilirmiyiz mesela “by bus” degilde “with bus” yaza bilirmiyiz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar