Arundhati Roy İngilizce sözleri Quotes


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Arundhati Roy ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Arundhati Roy sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “To love. To be loved. To never forget your own insignificance. To never get used to the unspeakable violence and the vulgar disparity of life around you. To seek joy in the saddest places. To pursue beauty to its lair. To never simplify what is complicated or complicate what is simple. To respect strength, never power. Above all, to watch. To try and understand. To never look away. And never, never to forget.”

“Sevmek. Sevilmek. Kendi önemsizliğinizi asla unutmamak için. Konuşulmayan şiddete ve çevrenizdeki yaşamın kaba eşitsizliğine asla alışmamak. En üzücü yerlerde sevinç aramak için. İnine güzelliği takip etmek. Neyin karmaşık olduğunu ya da neyin basit olduğunu karmaşıklaştırmamak. Gücüne saygı duymak, asla iktidara. Her şeyden önce, izlemek için. Anlamaya çalışmak. Asla uzağa bakmamak için. Ve asla, asla unutmamak için. ”

  • “That’s what careless words do. They make people love you a little less.”

“Dikkatsiz kelimeler bunu yapar. İnsanların seni biraz daha az sevmesini sağlıyorlar. ”

  • “…the secret of the Great Stories is that they have no secrets. The Great Stories are the ones you have heard and want to hear again. The ones you can enter anywhere and inhabit comfortably. They don’t deceive you with thrills and trick endings. They don’t surprise you with the unforeseen. They are as familiar as the house you live in. Or the smell of your lover’s skin. You know how they end, yet you listen as though you don’t. In the way that although you know that one day you will die, you live as though you won’t. In the Great Stories, you know who lives, who dies, who finds love, who doesn’t. And yet you want to know again. That is their mystery and their magic.”

“… Büyük Öykülerin sırrı, sırlarının olmamasıdır. Büyük Hikayeler duyduğunuz ve tekrar duymak istediklerinizdir. Her yere girip rahatça yaşayabileceğiniz kişiler. Sizi heyecan ve hile sonlarıyla aldatmıyorlar. Seni öngörülemeyenlerle şaşırtmıyorlar. Yaşadığınız ev kadar tanıdık geliyorlar ya da sevgilinizin cildinin kokusu. Nasıl bittiklerini biliyorsunuz, ama henüz dinlemiyorsunuz gibi dinliyorsunuz. Bir gün öleceğinizi bilmenize rağmen, sanki ölmeyecekmiş gibi yaşarsınız. Büyük Öyküler’de kimin yaşadığını, kimin öldüğünü, kimin sevgi bulduğunu, kimin bilmediğini biliyorsunuz. Yine de tekrar bilmek istiyorsun. Bu onların gizemi ve sihridir. ”

  • “And the air was full of Thoughts and Things to Say. But at times like these, only the Small Things are ever said. Big Things lurk unsaid inside.”

“Ve hava Düşünceler ve Söylenecek Şeyler ile doluydu. Ancak bu gibi zamanlarda, sadece Küçük Şeyler söylenir. İçeride söylenmeyen Büyük Şeyler var. ”

  • “If you’re happy in a dream, does that count?”

“Bir rüyada mutluysan, bu önemli mi?”

  • “This was the trouble with families. Like invidious doctors, they knew just where it hurt.”

“Bu aileler için sorun oldu. Çaresiz doktorlar gibi, onlar sadece nerede yaralandığını biliyorlardı. ”

  • “Change is one thing. Acceptance is another.”

“Değişim bir şey. Kabul başka bir şey. ”

  • “The only dream worth having is to dream that you will live while you are alive, and die only when you are dead. To love, to be loved. To never forget your own insignificance. To never get used to the unspeakable violence and vulgar disparity of the life around you. To seek joy in the saddest places. To pursue beauty to its lair. To never simplify what is complicated or complicate what is simple. To respect strength, never power. Above all to watch. To try and understand. To never look away. And never, never to forget.”

“Sahip olmaya değer tek rüya, hayatta olduğunuzda yaşayacağınızı ve sadece öldüğünüzde öleceğinizi hayal etmektir. Sevmek, sevilmek. Kendi önemsizliğinizi asla unutmamak için. Çevrenizdeki yaşamın açıklanamayan şiddetine ve kaba eşitsizliğine asla alışmamak. En üzücü yerlerde sevinç aramak için. İnine güzelliği takip etmek. Neyin karmaşık olduğunu ya da neyin basit olduğunu karmaşıklaştırmamak. Gücüne saygı duymak, asla iktidara. İzlemek için her şeyden önce. Anlamaya çalışmak. Asla uzağa bakmamak için. Ve asla, asla unutmamak için. ”

  • “But what was there to say? Only that there were tears. Only that Quietness and Emptiness fitted together like stacked spoons. Only that there was a snuffling in the hollows at the base of a lovely throat. Only that a hard honey-colored shoulder had a semicircle of teeth marks on it. Only that they held each other close, long after it was over. Only that what they shared that night was not happiness, but hideous grief. Only that once again they broke the Love Laws. That lay down who should be loved. And how. And how much.”

“Ama söylenecek ne vardı? Sadece gözyaşı vardı. Sadece bu Sessizlik ve Boşluk, yığılmış kaşıklar gibi bir araya geldi. Sadece güzel bir boğaz dibindeki oyuklarda bir boğulma olduğunu. Sadece bal renginde sert bir omuzun üzerinde yarım daire diş izleri vardı. Sadece bittikten çok sonra birbirlerini yakın tuttular. Sadece o gece paylaştıkları şey mutluluk değil, iğrenç kederdi. Sadece bir kez daha Aşk Yasalarını çiğnediler. Bu kimin sevilmesi gerektiğini ortaya koydu. Ve nasıl. Ve ne kadar.”

  • “She wore flowers in her hair and carried magic secrets in her eyes. She spoke to no one. She spent hours on the riverbank. She smoked cigarettes and had midnight swims…”

“Saçında çiçekler giydi ve gözlerinde sihirli sırlar taşıdı. Kimseyle konuşmadı. Nehir kıyısında saatler geçirdi. Sigara içiyor ve gece yarısı yüzüyor … ”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.