Henri J.M. Nouwen Sözleri


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Henri J.M. Nouwen ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Henri J.M. Nouwen sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “Over the years, I have come to realize that the greatest trap in our life is not success, popularity, or power, but self-rejection. Success, popularity, and power can indeed present a great temptation, but their seductive quality often comes from the way they are part of the much larger temptation to self-rejection. When we have come to believe in the voices that call us worthless and unlovable, then success, popularity, and power are easily perceived as attractive solutions. The real trap, however, is self-rejection. As soon as someone accuses me or criticizes me, as soon as I am rejected, left alone, or abandoned, I find myself thinking, “Well, that proves once again that I am a nobody.” … [My dark side says,] I am no good… I deserve to be pushed aside, forgotten, rejected, and abandoned. Self-rejection is the greatest enemy of the spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us the “Beloved.” Being the Beloved constitutes the core truth of our existence.”

“Yıllar boyunca, hayatımızdaki en büyük tuzağın başarı, popülerlik veya güç değil, kendini reddetme olduğunu fark ettim. Başarı, popülerlik ve güç gerçekten büyük bir cazip olabilir, ancak baştan çıkarıcı nitelikleri genellikle kendilerini reddetme yönündeki çok daha büyük cazibenin bir parçası olmalarından gelir. Bize değersiz ve sevimsiz diyen seslere inanmaya başladığımızda, başarı, popülerlik ve güç kolayca çekici çözümler olarak algılanır. Ancak gerçek tuzak kendini reddetmektir. Birisi beni suçlarsa ya da eleştirir etmez, reddeder, yalnız kalır ya da terk edilir edilmez, kendimi “Eh, bu bir daha hiç kimsem olmadığımı kanıtlıyor” diye düşünürüm. … [Karanlık tarafım diyor ki]] Ben iyi değilim … Bir kenara itilmeyi, unutulmayı, reddedilmeyi ve terk edilmeyi hak ediyorum. Kendini reddetme, manevi yaşamın en büyük düşmanıdır çünkü bize “Sevgili” diyen kutsal sesle çelişir. Sevgili olmak, varlığımızın temel gerçeğini oluşturur. ”

  • “As long as we continue to live as if we are what we do, what we have, and what other people think about us, we will remain filled with judgments, opinions, evaluations, and condemnations. We will remain addicted to putting people and things in their “right” place.”

“Yaptığımız şey, sahip olduğumuz ve diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğü gibi yaşamaya devam ettiğimiz sürece, yargılar, görüşler, değerlendirmeler ve kınamalarla dolu kalacağız. İnsanları ve şeyleri “doğru” yerlerine koymaya bağımlı kalacağız. “

  • “Somewhere we know that without silence words lose their meaning, that without listening speaking no longer heals, that without distance closeness cannot cure.”

“Sessizlik olmadan kelimelerin anlamını yitirdiğini, konuşmayı dinlemeden artık iyileşmeyeceğini, mesafe yakınlığı olmadan iyileşemeyeceğini biliyoruz.”

  • “Joy does not simply happen to us. We have to choose joy and keep choosing it every day.”

“Sevinç sadece bize olmaz. Sevinci seçmeli ve her gün seçmeye devam etmeliyiz. ”

  • “The spiritual life does not remove us from the world but leads us deeper into it”

“Manevi yaşam bizi dünyadan uzaklaştırmaz, bizi daha derinlere götürür”

  • “We need to be angels for each other, to give each other strength and consolation. Because only when we fully realize that the cup of life is not only a cup of sorrow but also a cup of joy will we be able to drink it.”

“Birbirimize güç ve teselli vermek için melek olmalıyız. Çünkü sadece yaşam fincanının sadece bir bardak keder değil, aynı zamanda bir fincan neşe olduğunu tam olarak fark ettiğimizde içebiliriz. ”

  • “Dare to love and to be a real friend. The love you give and receive is a reality that will lead you closer and closer to God as well as those whom God has given you to love.”

“Sevmeye ve gerçek bir arkadaş olmaya cesaret et. Verdiğiniz ve aldığınız sevgi sizi Tanrı’ya ve Tanrı’nın size sevmenizi verdiklerine daha da yakınlaştıracak bir gerçektir. ”

  • “Hospitality means primarily the creation of free space where the stranger can enter and become a friend instead of an enemy. Hospitality is not to change people, but to offer them space where change can take place. It is not to bring men and women over to our side, but to offer freedom not disturbed by dividing lines.”

“Misafirperverlik öncelikle yabancının düşman yerine arkadaş olabileceği ve arkadaş olabileceği boş alan yaratmak demektir. Misafirperverlik insanları değiştirmek değil, onlara değişimin olabileceği yer sunmaktır. Kadınları ve erkekleri bizim tarafımıza getirmek değil, çizgileri bölmekten rahatsız olmayan bir özgürlük sunmak. ”

  • “when the imitation of Christ does not mean to live a life like Christ, but to live your life as authentically as Christ lived his, then there are many ways and forms in which a man can be a Christian.”

“Mesih’in taklidi, Mesih gibi bir hayat yaşamak değil, hayatınızı Mesih’in yaşadığı gibi otantik bir şekilde yaşamak anlamına geldiğinde, bir erkeğin Hıristiyan olabileceği birçok yol ve form vardır.”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.