İngilizce When ve While Farkı, Örnek Cümleler (Konu Anlatımı)


İngilizce When ve While Konu Anlatımı

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce öğrenmeye başlayan her insan için bazı temel öğrenilmesi gereken konular vardır. Bunlar İngilizcenin yapı taşı olmakla beraber anlamak boyutundan da hayli öneme sahiptir. Bu konulardan birisi ise when while konusudur. Bu konu öğrencilik hayatımızdan beri sürekli karşılaşılan bir grammar konusudur. İngilizce hayli öneme sahip olan when while bağlaçlarını bu makalede sizlere detaylı anlatacağız.

WHEN-WHILE NEDİR? NASIL KULLANILIR? WHILE-WHEN FARKI VE WHEN WHILE ÖRNEK CÜMLELER

WHEN bağlaç haliyle -dığında anlamına sahiptir. Bir diğer anlamı ise ne zaman’dır. Yani bu kelime hem bağlaç olarak hem de soru edatı olarak kullanılır. When kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tense (zaman)’dır.

WHILE ise bağlaç haliyle -ken, esnasında ve sırasında anlamına sahiptir. When gibi soru edatı olarak kullanılamaz. İsim olarak ise müddet, vakit anlamına gelir. While bağlacı daha çok aynı anda olan olaylar için kullanılır. Yapılan olaylar bir süreklilik halindedir. While kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta when’de olduğu gibi tense(zaman)’dır.

Bu iki bağlaç çoğunlukla past(geçmiş) zamanda meydana gelmiş olaylar için kullanılır. When daha çok anlık yani sürekliliği olmayan ve olup biten olaylar için kullanılır. While ise daha çok belirttiğimiz üzere süreklilik(continuity) ve belli bir zaman süresince devam eden olayları anlatmak için kullanılır.

Bu konular anlatıldığı üzere hayli önemlidir. Bunun nedeni ise bu bağlaçların tense ekseninde kullanılmasıdır. Yani bir tense’yi tam olarak öğrenmek için bu when while bağlaçlarına ve kullanımlarına hakim olmak hayli önemlidir.

Bu bağlaçlara çalışılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise formuldür. İngilizcede formüller daha çok sınavlar için öneme sahiptir. Bu noktada eğer sınav odaklı when/while konusunu öğrenecekseniz formüllerden faydalanmak sizin için daha iyi olacaktır.

İngilizcede When ve While Kullanımı

When bahsettiğimiz üzere bağlaç olarak kullanıldığına -dığında anlamına gelir. When’den sonra gelicek diğer cümle de dilbilgisi açısından önemlidir. Şimdi when ile ilgili örnekleri inceleyelim.

 • When you came to the door, I was brushing my teeth – Sen kapıya geldiğinde ben dişlerimi fırçalıyordum.

Görüldüğü üzere when ile ilgili cümle anlık olan bir cümledir. Yani kapıya gelmek bir anda olan, süreklilik içermeyen bir olaydır. Buradan when’in kullanımı bağlaç şeklindedir. Bir diğer when örneğine bakacak olursak:

 • When it is Monday, I am very bored because I have to go to the job- Eğer günlerden pazartesiyse benim canım çok sıkkındır çünkü işe gitmek zorundayımdır.

When’in geniş zamanda kullanımında diğer cümle de geniş zaman veya gelecek zaman olmak zorundadır. Çünkü when ile kurduğumuz cümle şuana işaret etmektedir. Diğer cümlenin geçmiş zaman olması dilbilgisel açıdan doğru değildir.

 • When you come to house, I will take the road – Sen eve geldiğin zaman ben yola çıkacağım

When’in gelecek zaman ile kullanımı yukarıdaki gibidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta when’li cümlenin gelecek zaman olmamasıdır. Yani When I will/shall şeklinde bir cümle kurulamaz. When’li cümle geniş zaman veya gelecek zaman olabilir. When while farklarını öğrenmek için while ile ilgili cümleleri inceleyelim:

 • While you were swimming , you shouldn’t be so brave- Yüzerken çok cesur olmamalısın

Bu cümlede while’lı cümlede past continous kullanılmıştır. Diğer cümle ise should yani modal cümlesidir. Bir zaman belirtmemektedir. İngilizede when while konu anlatımı yapılırken en çok gözden kaçırılan nokta tense uyumudur. Şimdi diğer bir while cümlesini inceleyelim

 • While you are driving a truck, you have to look mirrors constantly – Tır sürerken sürekli aynalarını kontrol etmelisin

Burada while şimdiki zaman ile kullanılmış olsa da genel bir tavsiye verilmektedir. Diğer cümlede ise geniş zaman ve modal kullanılmıştır. When while farkları cümlelerden anlaşıldığı üzere çok açıktır. Daha iyi anlayabilmek için ingilizce when while cümle örneklerine makalemizin devamında bulabilirsiniz.

JUST AS – WHILE

Bu iki bağlaç çok karıştırılır. Just as bağlacı while ve as ile aynı anlamda kullanılır fakat daha vurgulu bir anlama sahiptir. Anlatılan olay daha dikkat çekicidir ve etkisi büyüktür. Örneğe bakacak olursak:

 • She fell down just as she passed the red line – Kırmızı çizgiyi geçer geçmez düştü.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için sitemizi ziyaret edin. Ayrıca when while konu anlatımı için youtube kanalımızı  ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce’de When Kullanımı ve Cümle Yapısı

Yukarıda bahsettiğimiz üzere eğer sınav için when konusuna çalışıyorsak formüller hayli işimize yarayacak. Sadece sınav için değil eğer formüller birkaç defa günlük hayatta kullanılırsa öğrenmemiz açısından hayli kolaylık sağlayabilir. Şimdi hem ingilizcede when’in kullanımına hem de formüllere bakalım.

WHEN – GEÇMİŞ ZAMAN (PAST TENSE)

When while farkını iyice kavrayabilmek için tense ekseninde bu bağlaçları incelemek hayli önemli. Vakit kaybetmeden devam edelim.

FORMÜL 1 : WHEN + Simple Past, Past Continous

Bu formülü inceleyecek olursak: Kısaca eğer when’li cümleden sonra geçmiş zaman geliyorsa diğer cümle past continous( sürekli geçmiş zaman) olur. Bu formül hayli bilinir ve sorulur. Bu formülle ilgili cümlelere bakacak olursak:

 • When you called me, I was sleeping- Beni aradığında uyuyordum
 • When I cried, you were laughing – Ben ağladığımda sen gülüyordun
 • My father was repairing the window when he got the news that he had a grandchild – Babam bir torununun olduğunu öğrendiğinde camları tamir ediyordu
 • You were talking to my best friend when I saw you – Seni gördüğümde en yakın arkadaşımla muhabbet ediyordun
 • When the president came to stage to make speech, one from the crowded group was running towards him – Başkan konuşma yapmak için sahneye geldiğinde kalabalıktan birisi ona doğru koşuyordu

NOT: Formüldeki yerler değişebilir. Bu bir hata değildir.

Şimdi formülü bir daha gösterelim.

When + Geçmiş Zaman ( V2/was/were), Sürekli Geçmiş Zaman ( was/were + ing)

FORMÜL 2 : WHEN + Simple Past, Simple Past

Bu formülde when’li cümle ve diğer cümle geçmiş zamanla kurulur. Bahsedilen olay tamamen geçmişe aittir. Genellikle olay sıralaması vardır. When’li cümle ilk diğer cümle ise ikinci olaydır. Şimdi while when örneklerinden when’e bakalım. Formülü iyici irdeleyelim.

 • When he went into the room, he realized the birthday party – Odaya girdiğinde doğum günü partisini fark etti
 • When the official misread my name, everyone laughed – Yetkili benim ismimi yanlış okuduğu zaman herkes güldü
 • When I went to the school first time , I started to cry because I missed my parents – Okula ilk gittiğim zaman ağlamaya başladım çünkü anne-babamı özlemiştim
 • When we learned the basic topics of mathematic, we realized that we have been in progress- Matematikte temel kuralları öğrendikten sonra farkına vardık ki gelişme kaydediyoruz
 • When the I applied for that job, they said me that we no longer accep any application – Bu iş için iş başvurusu yaptığımda bana artık başvuru kabul etmediklerini söylediler.

FORMÜL 3:

Üçüncü ve son durum, geçmiş zaman durumunu ifade etmek için bir eylemi başka bir geçmiş eylemle birleştirmek için “ne zaman” bağlacı kullanmaktır. Bu birleşim, zaman zarfını kullanmak yerine başka bir eylemin geçmiş zamanını belirler.

ÖRNEK:

 • Ali used to speak German when he started primary school – Ali okula başladığında Almanca konuşuyordu
 • When Ali started primary school, he used to speak German – Ali okula başladığında Almanca konuşuyordu

Görüldüğü üzere çeviriler aynı fakat dizilim farklı. Burada olaylararası geçiş ve vurgu asıldır.

(Ne Zaman) + (Nesne) + (Geçmiş Zaman / Olay-1), (Nesne) + (Geçmiş Zaman / used to / Modal / Olay-2)

Elbette İngilizce öğrenmenin en etkili yolu pratik yapmaktır. Anadili İngilizce olan öğretmenlerin hizmet verdiği KonuşarakÖğren platformunda her zaman ve her konuda pratik yapma şansınızı kaçırmayın

İngilizce’de While Kullanımı ve Cümle Yapısı

İngilizcede while konusu when konusu ile hayli benzerdir. Temel formüller benzer olmakla beraber sadece kullanıldığı yerler farklıdır. Şimdi ingilizcede while konu anlatımına bakalım.

While çoğunlukla devam etmek olan olaylar için kullanılır. While kullanılırken temel cümle geçmiş zaman olmakla beraber yan cümle ise sürekli geçmiş zamandır. Şimdi ise formül şeklinde inceleyelim:

FORMÜL : WHILE + PAST CONTINOUS, SİMPLE PAST TENSE

WHILE İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER:

 • While you are coming to my near , I saw a big plane at the sky – Sen bana doğru yürürken gökyüzünde büyük bir uçak gördüm
 • While my teacher was complaning about me , I decided to apologise from her – Öğretmenim benim hakkımda şikayet ederken ondan özür dilemeye karar verdim
 • My father came just as/while I was sleeping – Ben uyurken babam geldi / Tam uyuyordum ki babam geldi
 • While there are lots of people who hate the discrimination, why still we have racism? – Ayrımcılıktan bu kadar nefret eden insan varken neden hala ırkçılık söz konusu?
 • Interestingly ,while you were studying, I recorded. Therefore you can prove that you were at home last night – İlginçtir ki sen ders çalışırken seni video kaydına almıştım. Yani dün gece evde olduğunu kanıtlayabilirsin.

While ve When Farkı

When while farkını örnek cümlelerle ve açıklamalarla inceleyelim.

 1. While bir süreklilik ifade eder veya bir zaman süresince devam eden olayı. When ise anlık ve olup biten olaylardan bahsederken kullanılır. Örnek verecek olursak:
 • While I was buying something I saw such a beautiful T-shirt but it was expensive – Alışveriş yaparken bu tişörtü gördüm, çok güzeldi fakat hayli tuzluydu
 • While you are dancing, I will be out – Sen dans ederken ben dışarıda olacağım
 • When we saw each other, we smiled – Birbirimizi gördüğümüzde gülüştük
 • When a referee blows a whistle, a match starts – Hakem düdüğü çaldığında maç başlar
 1. When ve While bazen aynı anlamda kullanılabilir
 • When you are free, visit me please – Uygunken bana bir uğrayıver
 • While you are free, visit me please – Uygunken bana bir uğrayıver

When ve While ile Soru Cümlesi Örnekleri

When bahsettiğimiz üzere iki anlamı vardır. Biri bağlaç olan yani -esnasında, -dığında. Diğer bir anlamı ise soru anlamıdır. Ne zaman anlamına gelir. Şimdi when while ile ilgili soru örneklerine bakalım:

NOT: Soru olarak kullanılan when’i belirlemek için şunu kullanabiliriz. When’den sonra eğer yardımcı fiil geliyorsa (do,will,could,should gibi) o soru cümlesidir. Ve tabi cümlenin sonunda soru işaretine bakabiliriz.

 • When will you come? – Ne zaman geleceksin?
 • When will you marry? – Ne zaman evleneceksin?
 • When do you go to the doctor? – Doktora ne zaman gideceksin?
 • When did you start the university? – Üniversiteye ne zaman başladın?
 • When this all things happened? – Bunca şey ne zaman oldu?
 • When do you wake up? – Ne zaman uyanırsın?
 • When the school opens? -Okullar ne zaman açılır?

NOT: Görüldüğü üzere tense’ler arası geçiş yapmak çok kolay. Sadece yardımcı fiili when’den sonra getiriyorsunuz.

İngilizce When ve While Testi

Şimdi when while test sorularını çözelim.

1.) _____ some objections are made , we went to the police

A)When                        B)While

 

2.)____there were some objections, they insisten on not going to the police

A)When                        B)While

 

3.)___ I was crying, he was smiling

A)When                        B)While

 

4.)____ it rains, I am depressed

A)When                        B)While

 

5.)We understood that we got the prize ____ our team’s name was announced

A)When                        B)While

 

6.)____ it is obvious, some people say that the world is not round

A)When                        B)While

 

7.)___ most storms are weak and occur in sparsely populated areas, tornadoes have been known to big cities

A)When                        B)While

 

8.)He became famous ___ he appeared on the TV

A)When                        B)While

 

9.)Doctors say it is very healthy ___  you make exercise regularly

A)When                        B)While

 

10.)Carbonhydrates pass through stomach in under an hour, ___ proteins take up to four hours

A)When                        B)While

CEVAP ANAHTARI: 1.)A  2.)B  3.) B  4.)A  5.) A  6.) B  7.) B  8.)A  9.)A  10.) B

 

Daha fazla teste ulaşmak için Google’da when while exercises test diye araştırma yapmanız yeterli. İyi Çalışmalar.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.