When While Kullanımı, Konu Anlatımı: When While ile İlgili Cümleler


İngilizce When While Kullanımı When ve while İngilizcede bağlaç görevinde kullanılan kelimeler olup when –dığı zaman, -diği zaman, -de, -da, while ise –iken, -yorken anlamında kullanılmaktadır. Sıkça kullanılan İngilizce when while bağlaçlar olup doğru kullanımının öğrenilmesi çok önemlidir.

Şimdi sizlere bu iki bağlacın hangi zaman çekiminde nasıl kullanıldığına dair bir formül vermek istiyoruz.

İngilizce When While Kullanımı

Past Continuous Tense WHEN Simple Past Tense

Simple Past Tense WHILE Past Continuous Tense

Formülde de görüldüğü gibi past continuous tensle başlayan bir cümlede when kullanıldığında, kullanımdan sonra saman simple past tens olarak kullanılmaktadır. Simple past tense ile başlayan cümlelerde ise while den sonra zaman past continuous a döner.

When While İle İlgili Cümleler

  • He was studying lesson when the telephone rang. (Telefon çaldığında ders çalışıyordu)
  • The telephone rang while he was studying lesson. (Ders çalışıyorken telefon çaldı)
  • I saw my father, he was walking on the Street.( Babamı gördüğümde caddede yürüyordu)
  • While he was walking on the street, I saw my father. (Caddede yürürken babamı gördüm)
  • Ayşe was doing her homework when the electricity went off. (Elektrik gittiğinde Ayşe ödevini yapıyordu)
  • The electricity went off while Ayşe was doing her homework. (Ayşe ödevini yaparken elektrik gitti)

Gördüğünüz gibi İngilizce when while kullanımı çok da zor değildir. Sadece bağlaçlardan sonra kullanılan zamana dikkat edilmeli, doğru anlamı verebilmek için formül ezberlenmelidir.

İngilizce When While

When While İle İlgili Örnek Cümleler

When while bağlaçları sadece past continuous tens lerde kullanılmaz. Örneğin while bağlacı temel cümledeki eylemle aynı anda yapılan eylemleri de ifade etmek için kullanılır.

  • My mother sang while she washed the dishes. (Annem bulaşıkları yıkarken şarkı söyledi.
  • I waited outside while my son had an interview. (Oğlum görüşme yaparken ben dışarıda bekledim)
  • While the teacher was lecturing, the students were talking among themselves. (Öğretmen ders anlatırken öğrenciler kendi aralarında konuşuyordu)
  • The postman came Just as I was leaving home. (Ben evden çıkarken postacı geldi)

ÖZET

İngilizcede When Nasıl Kullanılır?

İngilizcede When olduğu zaman anlamında kullanılır. Past Continuous Tense + WHEN + Simple Past Tense yapısı ile ifade edilir.

İngilizcede While Nasıl Kullanılır?

İngilizcede While iken anlamı katar. Simple Past Tense + WHILE + Past Continuous Tense yapısı ile kullanılır.

İngilizce When While Farkı Nedir?

İngilizcede when ve while arasındaki fark sadece bağlaçlardan sonra kullanılan zamanın değişmesidir.

İngilizce When den Sonra Ne Gelir?

İngilizcede when den sonra simple past tense ( geçmiş zaman ) kullanılmalıdır. Böylelikle -dığı zaman anlamı katar cümleye.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar