İngilizce While Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


İngilizcede while bağlacının oldukça sık kullanıldığını görüyoruz. “İken” anlamında olan “while” in bağlı olduğu cümle past continuous tense, temel cümle zamanı ise simple past tense tedir.

While, temel cümledeki eylem devam ederken bağlı olduğu cümledeki eylemi anlatmada kullanılır. Yani geçmişte gerçeklemiş veya devam eden bir eylemin yanında bir başka eylemin de gerçekleşmesi durumunda while kullanılmaktadır.

While kullanımı

While + Past Continuous Tense (şimdiki zamanın hikâyesi) / Simple Past tense (geçmiş zaman)

While + Past Continuous Tense (şimdiki zamanın hikâyesi) / Past Continuous Tense (şimdiki zamanın hikâyesi)

İki farklı zaman kalıbı ile kullanılan while iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaçtır.

While I was sleeping my friend came in- Ben uyuyorken arkadaşım geldi

While I was studying my mother was cleaning my room- Ben ders çalışıyorken annem odamı temizliyordu.

İngilizce while örnek cümleler

While you were playing football your father called- Sen futbol oynarken baban aradı

While we were reading the book you watched TV- Biz ders çalışıyorken sen TV izledin

While my dog was running it fell down- Köpeğim koşarken düştü

While Canan was meeting with you I washed the dishes- Canan senle konuşurken ben bulaşıkları yıkadım

While I was studying English Ali sleeped- Ben İngilizce çalışırken Ali uyudu

While They were playing in the garden their teacher spoke with me- Onlar bahçede oynarken öğretmenleri benimle konuştu.

While you were eating I was sleeping in my room- Sen yemek yerken ben odamda uyuyordum

While I was going to the cinema you were going home- Ben sinemaya gidiyorken sen eve gidiyordun

While He was running I was walking- O kouyorken ben yürüyordum

While Mert was writting the letter I was reading the book- Mert mektup yazıyorken ben kitap okuyordum.

While you were wearing I was watching you- sen giyiniyorken ben seni izliyordum

While She was cleaning the car You were stopping- O arabayı temizlerken sen duruyordun.

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe çeviri sözlüğü sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar