İngilizce Will ile İlgili Cümleler: Will Konu Anlatımı ve Kullanımı


İngilizce Kaynak Arayanlar İçin Kapsamlı Liste

İngilizcede gelecek zamanla ilgili (Future tense) eylem ve olayları, alınan kararları ifade eden “will”, cümle içinde mastar olarak kullanılan fiilden önce gelir.

 • Kelime karşılığı –ecek, -acak tır.
 • Olumsuz hali “will not”
 • Olumsuz kısa kullanımı ise “won’t” tur.

Will Kullanımı

‘’Will’’ yardımcı fiili gelecek zaman cümlelerinde kullanılır. Cümleyi ‘’Simple Future Tense’’ yapısı ile kurmak istediğinizde ‘’will’’ yardımcı fiilini kullanmanız gerekir.

 • Kesin gerçekleri veya olayları belirtmek için kullanılır.
 • Bir uyarı yapmak için veya ani bir karar verildiğinde kullanılır.
 • Hazır olduğunu ifade etmek için kullanılır.
 • Birisine davet etmek veya emir vermek için kullanılır.

Olumlu, olumsuz cümle yapılarında ve soru cümlelerinde farklı versiyonlarla kullanılır.

Olumlu cümlelerde ‘’will’’ yardımcı fiili kullanılırken ‘’Özne + will + fiilin yalın hali’’ formülü kullanılır.

Olumsuz cümlelerde ‘’will’’ yardımcı fiili kullanılırken ‘’Özne + will + not + fiilin yalın hali’’ formülü kullanılır.

Soru cümlelerinde ‘’will’’ yardımcı fiili kullanılırken ‘’Will (not) + özne + fiilin yalın hali’’ formülü kullanılır.

İngilizce will ekinin basit olarak kullanımına örnekler vermek gerekirse:

 • I will work (çalışacağım)
 • You will sleep (uyuyacağız)
 • He will go (gidecek)
 • She will read (okuyacak)
 • It will run (koşacak)
 • We will study (çalışacağız)
 • They will speak (konuşacaklar)

Şimdi İngilizce will ekinin diğer kullanımlarına bir göz atalım.

Will kısaltma

”Will” yardımcı fiili, cümlede kısaltılarak kullanıldığında ”ll” olarak kısaltılır. Bu durumlarda özneden sonra kesme işareti gelir ve ”ll” kısaltması eklenir. Örnekler aşağıdaki gibidir. 

 • He’ll come here in the evening (O akşam buraya gelecek)
 • I’ll drink tea (Çay içeceğim)
 • We’ll play tennis (Tenis oynayacağız)

Will olumsuz kullanımı

Olumsuz cümlelerde ‘’will’’ yardımcı fiili kullanılırken ‘’Özne + will + not + fiilin yalın hali’’ formülü kullanılır. Cümleye olumsuz anlamı katan ”not” ekidir. Bir durumun ya da eylemin olmayacağını belirtmek için kullanılır. Örnekler aşağıdaki gibidir.

 • I will not go to the cinema (Sinemaya gitmeyeceğim)
 • She will not help you (O sana yardım etmeyecek)
 • They will not study lesson (Ders çalışmayacaklar)

Will kısa olumsuz kullanımı

Will yardımcı fiili, olumsuz cümlelerde will not olarak kullanılır. Bu yapı ”won’t” olarak kısaltılır. Will yapısı tamamen değişir ve won’t yapısında dönüşür. ‘’Özne + won’t + fiilin yalın hali’’ formülü ile kullanılır. Örnekler aşağıdaki gibidir.

 • You won’t come here (Buraya gelmeyeceksin)
 • He won’t watch TV (TV izlemeyecek)
 • They won’t sleep (Uyumayacaklar)

Will olumlu soru cümleleri

Will olumlu soru cümlelerinde, her yapıda olduğu gibi başa gelir. İngilizce’de yardımcı fiillerle ”yes/no questions” denilen evet/hayır sorularını oluşturmak için bu yapı kullanılır. Yardımcı fiil başa gelir, özne onu takip eder ve sorasında fiil eklenir. Olumlu soru cümlelerinde ‘’will’’ yardımcı fiili kullanılırken ‘’Will + özne + fiilin yalın hali’’ formülü kullanılır.

 • Will you come to the school? (Okula gelecek misin?)
 • Where will he go? (Nereye gidecek?)
 • Where’ll they go tomorrow? (Yarın nereye gidecekler?)

Will olumsuz soru cümleleri

Will olumsuz soru cümlelerinde, her yapıda olduğu gibi başa gelir. İngilizce’de yardımcı fiillerle ”yes/no questions” denilen evet/hayır sorularını oluşturmak için bu yapı kullanılır. Yardımcı fiil başa gelir, özne onu takip eder ve sorasında fiil eklenir. Olumsuz soru cümlelerinde ‘’will’’ yardımcı fiili kullanılırken ‘’ Won’t + özne + fiilin yalın hali’’ formülü kullanılır.

 • Won’t you come to the party? (Partiye gelmeyecek misin?)
 • Won’t they read the newspaper? (Gazete okumayacaklar mı?)
 • Won’t she dance with you? (Seninle dans etmeyecek mi?)

“When, before, after ve as soon as” ile “will” kullanımı

Will yardımcı fiili ile kurulmuş cümleler bazen yan cümle, bazen de asıl cümle olabilir. Bazı durumlarda will ile oluşturulmuş cümlelerden sonra yan cümleler gelebilir. Bu durumlarda cümleler aşağıdaki örneklerdeki kurulur.

 • We will go to the cinema when we go to the city. (Şehre gittiğimizde sinemaya gideceğiz)
 • I will buy the cafe before the film starts. (Film başlamadan önce kahve alacağım)
 • He will go to the holiday after the school finishes. (Okul biter bitmez tatile gidecek)
 • I will call my mother as soon as I arrive there. (Oraya varır varmaz annemi arayacağım)

Will emir cümlelerinde kullanımı

Will ile emir cümleleri oluşturulmak istendiğinde, will yardımcı fiili kısa bir soru formatına getirilerek cümlenin sonuna eklenir. Emir cümlelerini daha iğneleyici hale getirmek için kullanılabilir. Örnekler aşağıdaki gibidir. 

 • Shut up, will you? (Kapa çeneni, tamam mı?)
 • Don’t shout at me, will you? (Bana bağırma, tamam mı?)

Will Kullanımı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Will İle Emir Cümlesi Nasıl Kurulur?

Shut up, will you? (Kapa çeneni, tamam mı?)

Don’t shout at me, will you? (Bana bağırma, tamam mı?)

Will İle Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

I will work. (Çalışacağım.)

You will sleep. (Uyuyacağız.)

He will go (Gidecek).

Will İle Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

I will not go to the cinema. (Sinemaya gitmeyeceğim).

She will not help you. (O sana yardım etmeyecek.)

Will İle Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Will you come to the school? (Okula gelecek misin?)

Where will he go? (Nereye gidecek?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar