İngilizce Yan Cümle Konu Anlatımı ve Örnekler


Ana cümleye bağlaçlarla bağlı olan yan cümleler tek başına basit cümlelerdir. Karmaşık veya birleşik cümleler de denilen birden fazla özne ve yüklemin olduğu cümlelerde ana cümleye bir bağlaçla bağlanarak anlam bütünlüğü sağlarlar.

Spor bittikten sonra sinemaya giderim demek için 2 cümleye ihtiyacımız var.

I go to the cinema (Sinemaya giderim)

Sports finished (Spor bitti)

Her iki cümleyi birbirine –den sonra anlamında olan after ile bağlıyoruz.

I go to the cinema after sports finishes

 

Tiyatro bittikten sonra yüzmeye gideceğiz

We will go to swim (Yüzmeye gideceğiz)

The theater finished (Tiyatro bitti)

We will go to swim after The theater finished

 

Her iki örnekte de ikinci cümleler yani after bağlacından sonra gelen cümleler yan cümledir. Ana cümle ile yan cümleyi hangi bağlaçla birbirine bağlayacağınızı bilirseniz işiniz kolay

 

Yan cümle bağlaçları

after (-den sonra)

although (rağmen, karşın, -dığı halde)

as (- iken, – yaptıkça, ettikçe, – dığı gibi,-dığı için)

as if (sanki, imiş gibi)

as long as (-dığı sürece, eğer -se)

as soon as (yapar yapmaz, eder etmez)

because (-dığı için )

before (-den önce)

by the time (-dığı zaman, -e kadar)

everytime (-dığı herzaman)

if (eğer, -se, -sa)

if only (yalnızca –se, keşke)

in case (-se diye)

in order that (-mesi için, -sin diye, amacıyla)

just as (tam –iken, tam –dığında)

now that (madem, -dığı için)

once (bir kez –ınca)

since (-den beri, -dığı için)

so that (-mesi için, -sin diye, amacıyla)

than (-den)

that (ki)

though (rağmen, karşın, dığı halde)

till (-e kadar)

unless (-mezse, -medikçe)

until (-e kadar)

when (-dığı zaman, iken, -dığında)

where (-dığı yer)

while (–ken, -mesine karşın, buna karşın)

 

We will go to holiday as long aswe have enough Money (Yeterli paramız olduğu sürece tatile gideceğiz)

Now that she is ill, she stay in the hospital (Madem hasta, hastanede kalsın)

 

Yan cümleler ile ilgili sizin de vermek istediğiniz örnekler varsa, yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz!

Son Yazılar