İngilizce Yardımcı Filler: Açıklamalar ve Örnekler


İngilizce Yardımcı Filler: Açıklamalar ve Örnekler

 

İngilizcede birçok ifade yardımcı fiiller kullanarak anlatılmaktadır. Soru sorarken, cümleyi olumsuz yaparken ve anlam bakımından ana fiili desteklerken yardımcı fiiller kullanılır. Şimdi yardımcı fiiller nelerdir ve nerelerde kullanılır örneklerle inceleyelim.

İngilizce yardımcı fiiller nelerdir?

Primary

Be – being – been

Am – is – are – was – were

Do – does – did

Have – has –  had

İngilizce Yardımcı Filler: Açıklamalar ve Örnekler

Modals

Could – would – should

May – might – must

Will – can – shall

 

Olumsuz ve soru cümlelerinde “do”, does” ve “did” kullanılır.

 

Örnek

Do you want drink milk?

Yes I do

No I don’t

 

Does he study English?

Yes he does

No he doesn’t

 

Did they play tennis last week?

Yes they did

No they didn’t

 

Why did they lost the match?

 

“Have”, “has”, “had” yardımcı fiillerinin kullanımı

 

Örnek

Have you got a pen?

Yes I have

No I haven’t

 

I had to do it

 

Has he got a house?

Yes he has

No he hasn’t

 

“Be” yardımcı fiilinin kullanımı

 

Örnek

Are you playing football?

Yes I’m

No I’m not

My mother is a doctor

 

Is your son an engineer?

Yes he is

No he isn’t

 

He was a student last year

 

Were they in the garden?

Yes they were

No they weren’t

 

İngilizcede modals Kullanımı

“Can” ve “may” yardımcı fiili –ebilmek, -abilmek anlamında, “must” –meli, -malı ve “will” ise –ecek, -acak anlamındadır. İngilizce oldukça sık kullanılan “can” ve “may” yardımcı fiilleri, günlük konuşmadan yazışmalara her alanda kullanılmaktadır.

 

Örnek

Can you speak English?

Yes I can

No I can’t

How can I help you?

 

She may go İzmir

I may read

They may play

 

He must be rich

I must study

 

I will you see

You won’t eat the cake

 

Will you come here?

Yes I will

No I won’t

 

Yardımcı fiillerin kullanımı ile ilgili örnekler çoğaltılabilir. Tek başına bir anlamı olmayan yardımcı fiiller, kullanım yerine göre cümlenin anlamını değiştiren veya tamamlayan kelimelerdir. Kullanımda dikkat edilmesi gereken, yardımcı fiillerde de zamanlar söz konusudur. Anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde, yardımcı fiiler tenslere uygun hali ile kullanılmalıdır. İngilizce yardımcı fiiller İngilizcede oldukça sık kullanılmakta ve nerdeyse İngilizce ifadelerin çoğu yardımcı fiillerle anlatılmaktadır. Bu nedenle yardımcı fiillerin bilinmesi ve nasıl kullanıldığının öğrenilmesi son derece önemlidir. Online İngilizce eğitimi alarak İngilizce konuşurken en doğru gramer eğitimini de alabilir, birkaç ayda İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz.

Son Yazılar