İngilizce Yeterlilik Endeksi Raporu Nedir?


İngilizce Yeterlilik Endeksi

İngilizce, tüm dünya genelinde sadece konuşulan bir dil olmanın ötesine geçmiş; birçok yazılı kaynağın ve yapılan araştırmalar da kullanılması nedeniyle uluslararası bir konuma yükselmiştir. İngilizce yalnızca eğitim hayatında ya da iş hayatında konuşmak amacıyla kullanılması gereken bir dil değil; hemen hemen her noktada yararlanabilecek ikinci bir dil pozisyonuna yükselmiştir. Bu nedenle İngilizce uluslararası alanlarda etkili olmaktan çok; ulusal ve bölgesel işbirliklerini korumak ve planlamak amaçlı da önemlidir.

İngilizcenin giderek öneminin arttığı günlerde, ülkelerin ne denli boyutlarla İngilizce bilgilerinin test edilmesine yönelik yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. Çünkü bir ülkede bilinen İngilizce seviyesi, o ülkenin ekonomisinden tutun da, eğitim imkânlarına kadar pek çok konuda bilgi vericidir. İngilizce yeterlilik seviyesini ölçmeye ilişkin yapılan en önemli araştırmalardan biri EF Education First tarafından hazırlanan 2020 İngilizce Yeterlilik Endeksi’dir. 

EF Education First; genel olarak dil, akademisyenler, kültürel değişim ve eğitim amaçlı seyahat programlarına odaklanan uluslararası bir eğitim şirketidir. 1965’te kurulan EF’in misyonu, “dünyayı eğitim yoluyla açmak’’ olarak bilinmektedir. Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın resmi dil eğitimi ortağı olan EF’nin çalışmalarından en dikkat çekici olanı İngilizce Yeterlilik Endeksi’dir. 

100 ülke üzerinde yapılan ve bir milyondan fazla yetişkin bireyin İngilizce bilme seviyesinin incelendiği 2020 İngilizce Yeterlilik Endeksinde (English Proficiency Index) amaç yalnızca ülkelerin İngilizce seviyelerini sıralamak değil; aynı zamanda İngilizce seviyesi ile ekonomik refah, yaşam süresi, internete erişebilirlik gibi konular arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaktır. EF EPI sıralaması oluşturulurken ortaya çıkan bir diğer ilişki de sıralamaların TOEFL ve IELTS sınavlarında alınan puanlarla doğru orantılı olmasıdır. Yani bu iki sınavda yüksek skor elde eden devletlerde yaşayan bireyler, EF İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde de üst sıralarda yer almaktadır. 

EF’nin İngilizce Yeterlilik Endeksi sonuçları birkaç farklı seviyede incelenmektedir. Bu seviyeler 4 adettir. Çok Yüksek Yeterlilik seviyesi en üst düzey seviye olup; C1 ve C2 düzeylerine karşılık gelmekte; Yüksek ve Orta Yeterlilik seviyesi de B2 düzeyindedir. Bir diğer sıralama olan Düşük Yeterlilik aşaması da B1’in üst yarısı olarak kabul edilirken; sonuncu ve en düşük olan Çok Düşük Yeterlilik seviyesi B1 ve A2’nin alt yarısına karşılık gelmektedir. 

EF İngilizce Yeterlilik Endeksi 2020 araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar çarpıcı niteliktedir. Bir milyardan fazla insan günümüzde İngilizceyi birinci veya ikinci dil olarak ve yüz milyonlarca kişi de üçüncü veya dördüncü dil olarak konuşmaktadır. Büyüyen işletmeler, genç mezunlar, bilim adamları ve araştırmacılar ve turistler için İngilizce geçerliliği yüksek bir dil olarak varlığını sürdürmekte ve dünya üzerindeki pek çok ülke vatandaşlarını İngilizce öğrenmeye teşvik amaçlı eğitim politikaları yürütmektedir. 

EF tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de, İngilizce yeterliliğine sahip olmak amaçlı talebin arzın çok ötesinde olmasıdır. Sunulan eğitim koşulları, çoğu ülkede yaşayan bireyler için henüz yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde sıralamasını yükseltmek isteyen devletlerin öncelikli olarak İngilizce öğretmek amaçlı uyguladıkları eğitim politikalarında değişiklik yapmaları gerekmektedir.

Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi 2020

 

EF’nin yapmış olduğu Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi 2020 yılı sonuçlarında dünya genelinde 100 ülke incelenmiştir. Bu 100 ülke arasından İngilizce bilme oranı en yüksek olan ülke Hollanda’dır. Çok yüksek yeterlilik kategorisinde yer alan Hollanda’nın İngilizce yeterlilik puanı 652 olarak bilinmekte ve bu puanla gerek tüm dünya gerekse Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada bulunmaktadır. 

%54 oranında kadın katılımcının yer aldığı, yaş ortalamasının da 26 olduğu EF’nin hazırlamış olduğu raporlarda ortaya konulmuştur. Katılımcıların% 79’u 35 yaşın altındayken % 94’ü 60 ise yaşın altındadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 26-30 yaş arası yetişkinlerin en güçlü İngilizce becerilerine sahip olduğu görülmektedir. 21-25 yaş aralığındaki gençlerin ise İngilizce bilme seviyeleri iyi ortalama düzeyinde şeklinde açıklanmıştır. 

Aynı zamanda İngilizce yeterlilik endeksi sonuçlarıyla çalışan iş pozisyonu arasında bir bağ olduğu da ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; dünya çapındaki, İngilizce yeterlilik puanlarını yönetici veya personel pozisyonlarında çalışmaları etkilemektedir. Yöneticiler işleri gereği meslektaşları ile daha fazla oranda yabancı dilde iletişim kurdukları ve konuşma pratikleri yaptıklarından bu durum İngilizce bilme seviyelerinin artışına yol açmış; ancak personellerde bu durum tam tersi olmuştur. Aynı zamanda yöneticilerin yaş aralıklarının da İngilizce bilme düzeylerini etkilediği görülmüştür. 

İngilizce Yeterlilik Endeksi sonuçlarına göre kadınların İngilizce bilme düzeyi erkeklerden fazladır. Kadınların ortalama İngilizce seviyesi dünya genelinde ve ülkelerin çoğunda erkeklerinkinden yüksektir. Bu boşluk önceleri daha yüksek olmakla ve önemli bir ölçüde kapanmakla beraber hala etkisini sürdürmektedir. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde kadınlar, İngilizce yeterliği konusunda erkeklerden oldukça öndedir. 

Ülkeler ve bölgelerin küresel sıralaması sonuçlarına göre ülkeler 5 şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar: çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük olup; ülkelerde İngilizce bilmeni ne derece olduğunu ortaya koymaktadır. En yüksek İngilizce yeterlilik seviyesinde olan ülkeler sırasıyla Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, Portekiz, Almanya, Belçika, Singapur, Lüksemburg ve Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. 

İkinci seviye düzeyinde olan ve yüksek oranda İngilizce bilinen ülkeler ise: Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, İsviçre, Çekya, Bulgaristan, Yunanistan, Kenya, Slovakya, Litvanya, Estonya, Arjantin, Filipinler, Fransa ve Letonya’dır. 

Orta düzeyde yer alan ülkeler ise: Malezya, İtalya, Güney Kore, Hong Kong, Çin, Nijerya, İspanya, Kosta Rika, Şili, Paraguay, Belarus, Rusya, Küba, Arnavutluk, Ukrayna, Makau, Bolivya, Gürcistan.

Düşük seviyede İngilizce bilme düzeyinde kabul edilen ülkeler ise: Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Hindistan, Ermenistan, Uruguay, Brezilya, Tunus, Japonya, El Salvador, Panama, İran, Peru, Nepal, Pakistan, Etiyopya, Bangladeş, Guatemala, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Sri Lanka, Türkiye, Kuveyt, Katar, Ürdün, Nikaragua, Fas, Endonezya ve Bahreyn’dir. 

100 ülke arasından sonuncu seviyede yer alan ve en düşük İngilizce bilme yeterliliğinde olan ülkeler de: Kolombiya, Moğolistan, Afganistan, Angola, Cezayir, Meksika, Mısır, Kamboçya, Sudan, Azerbaycan, Suriye, Özbekistan, Kamerun, Tayland, Fildişi Sahili, Kazakistan, Myanmar, Ekvator, Ruanda, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Umman, Irak ve Tacikistan’dır.

Türkiye’de İngilizce Bilme Oranı ve Seviyesi Nedir?

2020 yılı “İngilizce Yeterlilik Endeksi” içerisinde yer alan ülkeler arasından Türkiye’nin ortalama konumu aşağıdaki gibidir.

[infogram id=”ingilizce-yeterlilik-endeksinde-turkiyenin-ortalama-konumu-1h984wo3dlyzd6p?live”]

Kaynak:EF English Proficiency Index

EF’nin yapmış olduğu İngilizce Yeterlilik Endeksi araştırmaları uzun yıllardır uygulanmaktadır. Türkiye’nin İngilizce bilme oranı her geçen yıl belli düzeylerde azalış göstermektedir. Örneğin: 2011 yılında yapılan araştırmalara göre İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde incelenen 44 ülke arasında Türkiye 43.sırada yer almıştır. Dünyanın en önemli eğitim şirketlerinden biri olan Education First (EF) tarafından yapılan bu araştırma, Türkiye’de İngilizce bilme düzeyinin görece düşüklüğünü gözler önüne sermektedir. Aynı araştırmanın 2017 yılında Avrupa ülkeleri arasında verilen sonuçları incelendiğinde ise 27 Avrupa ülkesi arasında İngilizce bilme seviyesi açısından Türkiye 26. sırada olduğu ortaya çıkmaktadır. 

EF’nin 2020 yılında sunduğu İngilizce Yeterlilik Endeksi raporuna göre ise Türkiye’nin 100 ülke arasındaki güncel sıralaması 69’dur. Düşük yeterlilik düzeyinde İngilizce bilgisine karşılık gelen bu sıralama da ise Türkiye’ye verilen EF puanı 465’tir. Aynı zamanda Türkiye, İngilizce bilme oranı açısından 34 Avrupa ülkesi arasında 33. sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de cinsiyet bazlı İngilizce bilme seviyesi incelendiğinde kadınların 59.37 oranında İngilizce bildiği görülmekte; bu rakam erkeklerde ise 57 puanda kalmaktadır. Ancak kadın ve erkek arasında makas çok geniş olmamakla beraber, ülke genelinde İngilizce bilme talebindeki artış ve buna bağlı olarak çıkan İngilizce öğrenme aşamaları her geçen gün artış göstermektedir.  Yapılan son araştırmalara göre Türkiyede en çok konuşulan 5.dilin İngilizce olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye’de her ne kadar son yıllarda bir artış eğilim söz konusu olsa da; diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla İngilizce seviyesinin düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durumun nedenleri şu başlıklar altında incelenebilir:

Uygulanan İngilizce Eğitim Politikasındaki Yetersizlikler

Türkiye’de verilen eğitimin nispeten yaratıcılıktan uzak ve ezberci eğitimle benzer yanlarının olduğu bilinen bir gerçektir. Birçok derste kişilerin öğrenme düzeyine dayalı öğretme düzeylerinin çeşitliliğinden ziyade tek tip bir politika uygulanmaktadır. Bu durumun yansımaları ise en etkin olarak İngilizce öğretme düzeyinde görülmektedir. 

Her öğrencinin dile aynı düzeyde ilgisi olmayabilir ya da herkes aynı çalışma metotlarını kullanarak başarıyı elde etmesi mümkün olmamaktadır. Türkiye’de İngilizce bilme düzeyinin yüksek olmasını isteyen herkes, çeşitli öğretme metotlarını kullanmalı ve bu metotlar öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitlenmektedir.

İngilizce Bilme Oranı Yüksek Ülkelerden Daha Az Gelire Sahip Olmak

EF’nin yapmış olduğu İngilizce Yeterlilik Endeksi sonuçlarında da görülmektedir ki; ülkelerin İngilizce bilme seviyeleriyle doğru orantılıdır. Yüksek seviyede yer alan ülkelerin kişi başına düşen milli gelirleri daha yüksektir. Bu milli gelirden belli payı eğitim bütçesine ayıran devletler, ülkelerindeki İngilizce bilme seviyelerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 14.844,26$ olmakta ancak bu miktar zaman zaman gerek yeni eğitim kurumlarının açılması, gerekse yeni eğitimcilerin eğitim hayatlarına başlaması gibi konularda yetersiz kalabilmektedir.

Ortalama Eğitim Yılının Azlığı

2018 yılında Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi verilerine göre Türkiye’de ortalama okula gitme süresi 7.7 yıl olarak ortaya konulmuştur. Bu seviye ilköğretim düzeyinde verilen eğitim seviyesinden bile az olmakta; bu durumun yansıması İngilizce bilme oranının az oluşunu da etkilemektedir. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmış olması ve yetkililerin gençlerin okula gönderilme konusunda yapacakları sıkı takip sonucu, eğitim süresi uzayacak ve bu durum İngilizce bilme düzeylerine de olumlu olarak yansıyacaktır.

Türkiye’de İngilizce Bilmek Neden Önemlidir?

Türkiye’de İngilizce bilme düzeyinin neden görece düşük olduğu EF’nin yapmış olduğu araştırmada belirtilmiştir. Bir ülkede İngilizce bilme oranı pek çok faktörde de yansıma bulmaktadır. Bunlar: gelir, inovasyon, internete bağlanabilirlik, doğum oranları ve yaşam süresidir.

1000 kişi başına düşen ortalama çocuk sayısına bakıldığında: en az çocuğun 11 ile yüksek seviyede İngilizce bilenlere ait olduğunu söylemek mümkündür. Bu oran, yüksek seviye ve orta seviyede İngilizce bilenlerde 12, düşük seviyede olan ülkelerde 18 ve çok düşük düzeyde İngilizce bilinen ülkelerde 21’dir. Çocuk sayısının, İngilizce bilme seviyesine yansıması ise az sayıda çocuğa ve daha kaliteli düzeyde eğitim verilmesine olanak sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenle Türkiye’de sınıflarda yaşanan öğrenci yoğunluğu, İngilizce seviyesinin ilerlemesi açısından dezavantajlı bir durumdur.

Aynı zamanda İngilizce seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde ortalama yaşam süresi 80 yıl olarak görülmekte ve bu durumun ülkenin refah düzeyindeki yükseklik oluşu bilinmektedir. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması, ülkede yapılan yeniliklere yani inovasyon çalışmalarına da hız kazandırmış; tüm bunlarla İngilizce seviyesi arasında doğru bir orantı söz konusudur. 

Kısaca söylemek gerekirse; Türkiye’de İngilizce bilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. İngilizce bilmenin kişilerin işe alım düzeylerinde giderek artan bir etkisi olduğu yapılan pek çok araştırma sonucunda gözler önüne serilmiştir. İşe alım sürecinde İngilizce bilmenin ne kadar etkili olduğu üzerine yapılan bir araştırmanın sonucuna göre; işverenlerin neredeyse yarısı işe alacak oldukları çalışanlarının iyi düzeyde İngilizce bilmesini önemsemektedir. 

İş sahiplerinin yüzde 40’lık bir kısmı ise; çalışanları iş hayatına kazandırmak için İngilizce bilgisine sahip olmanın ikinci ya da üçüncü sıradaki önemli faktörlerden olduğunu söylemekte;  çalışanlarında herhangi bir yabancı dil bilgisi aramayan işverenlerin oranı ise sadece %10-15 gibi sınırlı bir rakamda kalmakta; üstelik çalışılacak sektöre göre İngilizce bilme seviyesi de farklılık göstermektedir. 

Üstelik İngilizce bilgisi yalnızca bir işe ya da bir eğitim kurumuna kabul edilmekle beraber sonlanacak bir süreç değil. Bireylerin yabancı dile hâkim olmasının gerekliliği işe girildikten sonra da etkisini sürdürmektedir. Kurum içinde yükselme şansı elde etmek için dahi İngilizce bilmek neredeyse şarttır. İngilizce bilmenin önemi; yalnızca özel sektörde değil; buna ek olarak kamu sektöründe de görülmektedir. Kamu sektöründe kariyer sahibi olmak ve görece daha üst pozisyonlarda çalışmak isteyen herkes İngilizcesini belli bir seviyeye taşımak zorundadır. Gerek üniversitelerde yüksek lisans yapmak, gerek akademik personel olmak, gerekse A grubu memurluk kadrolarına yerleşmek ve buralarda yükselmek için YÖKDİL, YDS gibi ülkemizde yapılan; ya da TOEFL, IELTS gibi yurt dışında yapılıp ülkemizde geçerli olan sınavlara girmek ve yeterli düzeylerde İngilizce puanlar almak gerekmektedir. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar