İngilizce Yıllar Nasıl Yazılır?


İngilizce Yıllar Nasıl Yazılır- How to Write Years in English

When writing and reading the years in English we have to pay attention if it is before the year 2000 or not. For example:

İngilizce yıllar yazılırken 2000 yılından önce ve sonra olmasına dikkat etmeliyiz. Örnek olarak:

  • 1915 = 19-15 = nineteen fifteen
  • 1412 = 14-10 = fourteen ten

We can read the years between 2000 and 2010 in a normal way. However, we must pay attention to the years after 2010 and read them by seperating them into two.

2000 yılından 2010 yılına kadar ise normal bir şekilde okuyabiliriz. Ancak 2010 yılından itibaren yine ikili kısımlara ayırarak okumamız daha doğru olacaktır.

  • 2001 = two thousand one
  • 2016 = 20-16 = twenty sixteen

İngilizce Yüzyılların Okunuşu – Reading Centuries in English

  • 16. yüzyıl = The 16th century = the sixteenth century
  • 20. yüzyıl= The 20th centrury = the twentieth century

AD ve BC Kalıplarının Kullanımı– Using the terms AD and BC

  • AD = Anno Domini = İsa’dan Sonra (Milattan sonra)
  • BC = Before Christ = İsa’dan Önce (Milattan önce)
  • 920 BC = İsa’dan önce 920 yılı
  • 1100 AD = İsa’dan sonra 1100 yılı

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar