İngilizce Zıt Kelimeler ve Örnek Cümle İçi Kullanımları


İngilizce kelime bilgisini geliştirmek için kelimeleri zıt anlamları ile ezberlemek kelime hazinesini genişletmede son derece etkilidir. Bir kelime öğrenilirken zıt anlamını da öğrenmek hem kelimenin akılda kalıcılığını sağlar hem de zıt anlamı da öğrenilerek aynı anda iki kelime ezberlenmiş olur. İngilizce zıt kelimeler öğrenmek için birçok yönteme başvurabilirsiniz.

 

Kelime kartları, kelime oyunları, yazarak çalışma, okuma ve en etkilisi de online İngilizce eğitimlerle öğrenmedir. Online İngilizce eğitimlerde hem konuşarak, hem görerek hem de okuyup yazarak ve eğlenerek İngilizce zıt kelimeler öğrenilmektedir. Şimdi en çok kullanılan İngilizce zıt kelimeler nelermiş onlara birlikte göz atalım.

 

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

Hot / Cold

6-8-hot-cold-beverage

Hot sıcaktır, cold ise soğuktur. Hot chocolate -sıcak çikolata- ve ice tea -soğuk çay- ikilisini kapıştırsak, hangisi kazanır? Aralık ayında olduğumuz için, muhtemelen sıcak çikolata.

 

Big /  Small

Big_and_Small_Wallpaper_k1y85

Big ve small, büyük ve küçük anlamına gelir.

 

Love / Hate

Love sevgiyi, hate ise nefreti ifade eder. Nefret sevgiyi ifade eder mi, bunu da başka bir gün geniş bir zamanda tartışalım?

 

Short / Tall

tall_and_short_lovers_by_kazukixyooj-d50py3a

Short kısa, tall ise uzun demektir. Venti diye bir boy yok arkadaşlar, Starbucksçı arkadaşlar karıştırmasın.

 

Loud / Quiet

Loud ve quiet, gürültülü ve sessiz anlamını taşır.

 

Fake / Natural

Fake sözcüğü herhalde öz Türkçe kelimeler kadar aşina olduklarımız arasına girdi, sahte anlamına gelir. Fake hesap, fake tweet gibi ifadelerle karşımıza çıkabilir. Natural ise doğal demektir. Ne güzeldir natural, ne güzeldir doğallık. Natural’a epey alışkınızdır, pet şişelerin üzerindeki ‘natural spring water’ ifadesinden değil mi?

 

Up / Down

Thumbs-Up-Thumbs-Down

Up yukarıyı, down ise aşağıyı ifade eder.

 

Inside / Outside

Inside2013

Inside içerisi, outside ise dışarısı anlamını taşır. In ve out köklerinden gelirler.

 

Left / Right

Left ve right, sol ve sağ anlamına gelir. Right aynı zamanda ‘haklı’, left ise ‘ayrılma’ anlamını da taşıyabilir. Yön manasına gelen left ve right’ı karıştırmamak için cümledeki kullanıma bakarız. Turn left, gibi yönden önce bir komut geçen, hareketi ifade eden bir fiil geçen cümledeki lef muhtemelen soldur.

 

North / South

north_remembers_1024x1024

North ve south, kuzey ve güney anlamına gelir. Peki hangisi kuzey? North remembers! Yani kuzey unutmaz… Game of Thrones hayranları bu ikilide zor taklaya gelir…

 

East / West

tumblr_msqueuH75r1s852lfo1_500

Yönlerde bir diğer karşıt anlamlı ikili de east ve west’tir. West batı, east ise doğu anlamına gelir. Western west’tir, en çok karıştırılan yönleri böyle ayırt edebilirsiniz. Blogumuzda bu konu ile ilgili bir içerik de bulunuyor.

 

More / Less

More daha fazla, less ise daha az anlamına gelir. Bu ikiliyi karıştırmamak çok önemli, şekersiz çay isterken şeker dolu bir çay gelebilir masamıza.

Not: Less is not more. Less is more, sadeliğin aslında birçok şeyden daha ‘fazla’ olduğunu belirten bir, neyse tamamlayamadım. Ama siz beni anladınız. 🙁

 

Come / Go

Come – go ikilisi, gel ve git manasına gelir. Counter Strike’taki ‘go go go’ ifadeleri hala akıllardadır… Come ise genellikle buraya gel manasındaki ‘come on‘, yani ‘kımoon‘ şeklinde kullanılır, yaygındır.

 

Boy / Girl

tumblr_nre8g73MOE1tvz3m9o1_500

Erkek – kız ikilisi de İngilizcede,Türkçe’de ve diğer yüzlerce dilde en çok kullanılan zıt anlamlı kelimelerden. Boy erkek, girl ise kız demektir. Boys Anılar & Fuat olayından da boy’u aklımıza getirebiliriz.

 

Thick / Thin

NEW Thick and Thin Logo

Thick thin kelimeleri, sırasıyla kalın ve ince anlamına gelir.

 

Happy / Sad

original

Happy mutlu, sad ise üzgün demektir. 🙁

 

Peace / War

Popüler kültürden çok aşina olduğumuz bu ikili, peacewar, barış ve savaş manasına gelir.

 

Hard / Soft

Sert ve yumuşak manasına gelen hard-soft kelimeleri günlük hayatta çok kullanılan kelimelerden.

 

Young / Old

grandpaniece_wide-b2e4518864bbb0a17efd93242519344234368ee3-s6-c30

Young-old ikilisi, İngilizcede genç-yaşlı manasına gelir.

 

Rich / Poor

main-qimg-a03339fefcdaf60e14f4f0e321ab9041

Efsane çizgi film serilerinden Richie Rich’den akıllara gelen rich zengin, poor ise fakir demektir.

 

Light / Dark

earth_dark_light

Bazı ürünlerin üzerinde de görebileceğiniz bu ifadelerden light aydınlık dark ise karanlık manasına gelir.

 

Black / White

black_white

Renkler arasında en popüler ikilidir muhtemelen… İngilizcede black white, siyah beyaz anlamına gelir.

 

Clever / Stupid

Clever akıllı, stupid ise salak manasına gelir.

 

Good / Bad

İyi Kötü Çirkin, The Good The Bad The Ugly serisinden de aklınıza getirebileceğiniz good-bad, iyi ile kötüyü temsil eder…

 

Alive / Dead

DeadAlive009

Alive dead ikilisi, Türkçe olarak sağ / ölü anlamına gelmektedir.

 

Early-late: Erken-geç

Easy-difficult: Kolay-zor

Happy- unhappy/sad: mutlu- mutsuz/üzgün

Hot-cold: Sıcak-soğuk

Hard-soft: Sert-yumuşak

High-low: Yüksek-alçak

Quick-slow: Hızlı-yavaş

Big-small: Büyük-küçük

Beautiful-ugly: Güzel-çirkin

Clean-dirty: Temiz-kirli

Expensive-cheap: Pahalı-ucuz

Good-bed: İyi-kötü

Full-empty: Dolu-boş

Fat-thin: Şişman-zayıf

Dark-light: Koyu-açık

Lazy-hardworking: Tembel-çalışkan

Old-new: Eski-yeni

Old-young: Yaşlı-genç

Rich-poor: Zengin-fakir

Open-closed: Açık-kapalı

Slim-fat: Zayıf-şişman

Strong-weak: Güçlü-zayıf

Near-far: Yakın-uzak

Tall-short: Uzun-kısa

Ture-false: Doğru-yanlış

Thick-thin: Kalın-ince

Wrong-right: Yanlı-doğru

Wide-narrow: Geniş-dar

Wet-dry: Islak-kuru

Same-different: Aynı-farklı

Clever-stupid: Zeki-aptal

Alive-dead: Canlı-ölü

important-trivial: Önemli-önemsiz

Polite-rude: Kibar-kaba

İngilizce Zıt Kelimeleri Cümle İçinde Kullanma

Zıt kelimeleri öğrenirken cümleler kurmak ve her ikisini cümle içinde kullanarak öğrenmeye çalışmak iyi bir öğrenme şeklidir.

 

Örnek 1

Is he young or old? ( O genç mi yoksa yaşlı mı?)

Is thıs bag cheap or expensive? (Bu çanta ucuz mu yoksa pahalı mı?)

 

Örnek 2

I prefer a clean car, not dirty. (Temiz bir araba tercih ederim, kirli değil)

This tea is hot but this one cold. (Bu çay sıcak fakat bu soğuk)

 

Örnek 3

Is this question easy or difficult for you? (Bu soru senin için kolay mı zor mu?)

I get up early ever day but, late at the weekend (Her gün erken kalkıyorum fakat hafta sonu geç)

 

Gördüğünüz gibi cümle içinde kullanıldığında zıt kelimeler çok daha iyi anlaşılmakta ve aynı zamanda kullanım yeri görülerek hafızalarda daha iyi yer etmektedir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar