İngilizcede Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizcede sık sık birbiri ile karıştırılan kelimeler var. Anlamları farklı fakat yazılışı veya okunuşu birbirine yakın olan bu kelimelerin karıştırılması anlatılmak istenen bir ifadenin tamamen yanlış aktarılması demektir. Bu nedenle bu kelimeleri iyi öğrenmek gerek. Biz de, İngilizcede en çok karıştırılan kelimeler ile ilgili sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bir liste hazırladık. 

Sıkça karıştırılan İngilizce kelimeler

A

Ad – Reklam / Add – Eklemek

En çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Accept-Kabul etmek / Expect-Hariç

Affect-Etkilemek / Effect-Etki

En çok karıştırılan ingilizce kelimeler

All together-Hepsi aynı anda, hepsi bir arada / Altogether-Hepsi, bütünü, tamamen

Along-Boyunca, yan yana / A long-Uzun

Already-Zaten  / All ready-Her şey hazır

Altar – Mihrap /Alter – Değiştirmek

En çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Any one-Biri  / Anyone-Herhangi biri

Aisle – Koridor / I’ll – Ben yapacağım / Isle – Ada

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

B

Belief-İnanç, iman  / Believe-Güvenmek, inanmak

Bare – Çıplak / Bear – Ayı

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Beside-Yanında, yanı başında  / Besides-Bundan başka, zaten

Blonde-Kadınlar için sarı saç veya sarı saçlı olan  / Blond-Erkekler için sarı saç veya sarı saçlı olan

Brake-Fren, frenlemek / Break-Kırmak

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Band – Grup / Banned – Yasaklı

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Beat – Dövmek / Beet – Pancar

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Board – Kurul / Bored – Sıkılmak

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

C

Canvas-Branda, kalın kumaş /  Canvass-Propaganda yapmak, oy toplamak

Climactic-En kritik zaman, olay veya dönem / Climatic-İklim koşulları ile ilgili

Conform-Normal davranmak, uymak, uyum sağlamak / Confirm-Doğrulamak, onaylamak

Custom-Gelenek, alışkanlık, âdet / Costume-Kostüm, kıyafet

C / Sea – Deniz / See – Görmek

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

D

Dairy-Süt ve süt ürünleri / Diary-Günlük, ajanda

Defuse-Etkisiz hale getirmek, yatıştırmak / Diffuse-Yaymak, dağıtmak

Device-Alet, aygıt / Devise-tasarlamak, icat etmek

Draw-Çizmen / Drawer-Çekmece

Dual-Çift amaçlı, ikili / Duel-Yüz yüze meydan okumak

Die – Ölmek / Dye – Boya

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

E

Eminent-Seçkin, ünlü / Imminent-Çok yakın, yakında

Envelop-Sarmak, kuşatmak / Envelope-Zarf

Exercise – Pratik / Exorcise – Kovmak

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

F

Farther-Daha uzağa / Further-Daha, ileri

Forbear-Kendini tutmak / Forebear, Cet, ata

Foreword-Önsöz / Forward-İleri, ileriye doğru

Forth-Dışarı, dışarıya / Fourth-Dördüncü

Finish – Bitiş / Finnish – Fince

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Flea – Pire / Flee – Kaçmak

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

G

Grisly-Tüyler ürpertici, dehşetli / Grizzly-Elek, boz ayı

 

H

Here-Burada, burası, buraya / Hear-İşitmek, duymak, öğrenmek

Historic-Tarihi / Historical-Tarihsel, tarihle ilgili olan

Heroin – Eroin / Heroine – Kahraman

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Hole – Delik / Whole – Bütün

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

I

Imply-İma etmek / Infer-Sonuç çıkarmak, anlam

 

L

Later-Sonra / Latter-İkinci, son

Lessen-Azalmak, azaltmak / Lesson-Ders

Lightening-Aydınlanmak, ağarmak / Lightining-Şimşek, yıldırım

Loose-Bol, geniş, gevşek, serbest / Lose-kaybetmek

 

M

Meat-Et / Mete-cezalandırmak

 

O

Overdo-Abartmak, aşırıya kaçmak / Overdue-Geç kalan, gecikmeli

 

P

Palate-Damak / Palette-Palet

Peace-barış, huzur / Piece-Parça, bölüm

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Plain-Sade, düz, sıradan / Plane-Uçak

Pole-Direk, kutup / Poll-Anket

Pause – Durdurmak / Paws – Pençeler

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

P / Pea – Bezelye / Pee – İşemek

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Pray – Dua Etmek / Prey – Av

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Q

Quiet-Sessiz, sakin / Quite-Oldukça, epey

 

R

Raise-Kaldırmak, yükseltmek / Raze-Ortadan kaldırmak

Rise-Artmak, yükseltmek / Raise-Kaldırmak, yükseltmek

Role-Görev, sorumluluk, rol / Roll-Yuvarlamak, yuvarlanmak

 

S

Sit-Oturmak / Seat-Oturulacak yer

Sometime-Bir ara / Sometimes-Bazen

Storey-Kat / Story-Hikaye

Stair – Merdiven / Stare – Gözünü Dikmek

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Slay – Katletmek / Sleigh – Atlı Kızak

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Sail – Yelken / Sale – Satılık

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

 

T

Than-Den, dan / Then-O zaman

To-Mek, mak / Too-De, da, çok daha fazla

Their-Onların / They’re-They are kısaltması

Their – Onların /There – Orada /They’re – Onlar

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Throne – Taht / Thrown – Atmak

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Tide – Batmak / Tied – Bağlı

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

W

Wave-El sallamak / Waive-İptal etmek, vazgeçmek

Weak-Zayıf, güçsüz / Week-Hafta

Which – Hangisi / Witch – Cadı

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Whine – Mızırdanmak / Wine – Şarap

en çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Y

Yoke-Havacılıkta lövye / Yolk-Yumurta sarısı

 

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe Çeviri Sözlüğümüzü mutlaka ziyaret edin.

 

Görseller Boredpanda.com adresinden alınmıştır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.