İngilizcede En Sık Yapılan Yazım Yanlışları


İngilizcede En Sık Kullanılan Soru Kelimeleri
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

İngilizce yazıldığı gibi okunmayan ve telaffuzu eğitim alınmadan öğrenilmeyen bir dildir. Yazıldığı gibi okunmadığı için okunduğu gibi de yazılmamakta, bu nedenle yazımda bazı kelimelerde sık-sık hata yapılmaktadır. Yazım yanlışlığı kelimenin anlamını araştırırken de insanı hataya düşürür. Yanlış yazım sonucu kelimenin doğru anlamı değil tamamen farklı bir karşılık bulunur. Özellikle internette sözlüklerde en sık yapılan yazım yanlışlarını sizler için araştırdık. Belki sizler de vereceğimiz kelimelerden bazılarını hala yanlış yazanlardansınız. İngilizcede en sık yapılan yazım yanlışları içinde sizin de yazımını yanlış bildiğiniz kelimeler olabilir. Şimdi yazımda en sık hata yapılan İngilizce kelimeler nelermiş bir bakalım.

İngilizcede En Sık Yapılan Yazım Yanlışları

İngilizcede en sık yapılan yazım yanlışları

Yanlış              Doğru              Anlamı

Strenght         Strength         Kuvvet, kadro, önem

Adress            Address          Adres

Seperate         Separate         Ayrı, ayrışmak, arasında bulunmak

Recieve           Receive           Teslim almak, almak, kabul etmek

Thing              Think               Düşünmek

Comprimise    Compromise   Uzlaşma

Avaible           Available        Mevcut, müsait

Aggree           Agree              Fikir olarak katılmak

Appriciate       Appreciate      Takdir etmek, fiyat yükseltmek

Beatiful           Beautiful        Güzel

Belive             Believe           İnanmak

Averege          Average        Ortalama

Attemp           Attempt        Girişim, teşebbüs

Rewiev            Review        Gözden geçirmek, yeniden incelemek

Becasue          Because      Çünkü

Beginnig         Beginning     Başlangıç

Goverment     Government   Hükumet, memleket

Achive             Avhieve        Başarmak, elde etmek, yapabilmek

Mounth           Month          Ay

Apprieciate     Appreciate    Takdir etmek

Bussinnes       Businnes      İş

Neverthless    nevertheless   Yine de, bununla beraber, mamafih

Conjuction      Conjunction    Bağlaç, birleşme

Abondon         Abandon         Terk etmek

Gorgeus          Gorgeous        Muhteşem, göz kamaştırıcı

Tought            Thought          Düşünme, fikir

Assigment      Assignment    Görev, atama

Eigth               Eight               Sekiz

Acadamy        Academy        Yüksekokul, akademi

Fundemental  Fundamental  Temel, esas itibarı ile

Conferance     Conference     Konferans

Definately       Definitely        Kesinlikle

Fourty             Forty               Kırk

Familar           Familiar          Tanıdık

Decribe           Describe         Açıklamak, tarif etmek

Usualy            Usually          Genellikle

Wheather       Weather         Hava

Valuble           Valuable         Değerli

Suffcient         Sufficient        Yeterli

Salery             Salary             Maaş

Similiar           Similar             Benzer

Responsibilty  Responsibilty  Sorumluluk

Possibilty        Possibility       Olasılık

Paralell           Parallel           Paralel

Ninteen          Nineteen        Ondokuz

Nigth              Night              Gece

Necesary        Necessary       Gerekli

Umarız bu yazım yanlışlarını tekrar tekrar okur ve siz de İngilizce yazarken, konuşurken, bir şeyler ifade ederken kendinizi hatalı anlatmazsınız…

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.