İngilizcede Tag Questions Nasıl Kullanılıyor?


İngilizce Yazı Yazma Becerisi Nasıl Geliştirilir?

 

İngilizcede kuyruklu ya da eklentili soruların nasıl sorulduğunu ve cevapların nasıl olduğunu bilmek istiyorsanız bu yazımızda örneklerle anlattığımız “tag questions” konusunu en ince detaylarına kadar bulabilirsiniz.

Türkçede “değil mi”, “tamam mı” sorularına karşılık gelen sorular İngilizcede “tag questions” olarak tanımlanmaktadır. Birçok dilde bu konu üzerinde fazla durulmamış ve önemsenmemiştir. Ama İngilizcede ayrı bir konu başlığı ile incelenmekte olup, gerek günlük konuşmada gerekse okuma ve yazmada kullanılan soru şeklidir.

İngilizcede Tag Questions Nasıl Kullanılıyor?

İngilizcede tag questions ne zaman, nasıl kullanılır?

Tüm zamanlarda kullanılır.

Tag questions nasıl yapılır?

Olumlu cümle olumsuz, olumsuz cümle ise olumlu hale getirilerek yapılır.

 

Olumlu isim cümlelerinde tag questions

It is very nice, isn’t it? (O çok hoş, değil mi?)

You are a student, aren’t you? (Sen bir öğrencisin, değil mi?)

She is very fat, isn’ she? (O çok şişman, değil mi?

 

Olumlu cümledeki fiil gördüğünüz gibi olumsuz yapılmış ve cümle “değil mi” şeklini almıştır.

 

Olumsuz isim cümlelerinde tag questions

He isn’t young man, is he? (O genç bir adam değil, değil mi?)

It İsn’t big, is it? (O büyük değil, değil mi?)

My book isn’t new, it is? (Kitabım yeni değil, değil mi?)

 

Olumlu fiil cümlelerinde tag questions

Hangi zamanda olursa olsun yardımcı fiil olumsuz yapılır. Her zamanda kullanılan yardımcı fiil bellidir. Olumsuz ve soru cümlelerde kullanılan yardımcı fiil, olumlu tag questions cümlelerde olumsuz yapılır.

 

He plays football everyday, dosen’t he? (O her gün futbol oynar, değil mi?)

Geniş zamanda yardımcı fiil “do” ve “does” olduğundan yardımcı fiili olumsuz yapıyoruz.

 

Mehmet went yesterday, didn’t he? (Mehmet dün gitti, değil mi?)

 

Olumsuz fiil cümlelerinde tag questions

Olumsuz bir cümleye değil mi diye ilave bir ifade eklemek için olumsuz olan yardımcı fiil olumlu yapılır.

 

She didn’t go yesterday, did she? (O dün gitmedi, değil mi?)

They weren’t in Ankara, where they? (Onlar dün Ankara’da değildi, değil mi?)

You don’t know to English, do you? (İngilizce bilmiyorsunuz, öyle mi?)

Son Yazılar