İngilizcede Tensleri Ayırt Etmek İçin Pratik Yöntemler


İngilizcede zamanlar bazen insanın kafasını karıştırıyor. Ana zamanlar dışındaki zamanlarda fiilin kaçıncı halinin kullanılacağı, yardımcı fiillerin ne olması gerektiği, soru cümlelerinde fiilin değişip değişmediği hep karıştırılan konulardır. Bugünkü yazımızda özet bir tabloda aynı fiil üzerinden tüm zamanları formüller halinde ve örneklerle vereceğiz. Bundan sonra tensleri ayırt etmekte zorlanmayacağınızı umuyoruz..

İngilizce zamanlar konusunda daha fazla bilgi almak için hemen tıklayın: İngilizce Zamanlar

Simple Present Tense (Geniş zaman)

Subject + + V1 + Object

Özne + Yüklem + Tümleç

I study English (İngilizce çalışırım)

You-we-they  study English (İngilizce çalışırsınız-çalışırız-çalışırlar)

He-she studies English (İngilizce çalışır)

Üçüncü tekil şahıslarda fiil –s, -es, ies takısı alır.

Soru ve olumsuz cümlelerde kullanılan yardımcı fiil do ve does dır. Fiil 3. tekil şahıslarda mastar halindedir.

Do you study English? (İngilizce çalışır mısın?)

Does he study English? (İngilizce çalışır mı?)

Present Continuous Tense (Şimdiki zaman)

Subject + Be (am/is/are) + Verbe + ing + Object

Özne + am/ is+ are + Yüklem + ing + Tümleç

I’m studying English (İngilizce çalışıyorum)

You-we-they are studying English (İngilizce çalışıyorsunuz-çalışıyoruz-çalışıyorlar)

He-she is studying English (İngilizce çalışıyor)

Soru ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil nasıl başa gelir veya olumsuz yapılır?

Are you studying English? (İngilizce çalışıyor musun?)

We are not studying English (İngilizce çalışmıyoruz)

Simple Past Tense (Di’li geçmiş zaman)

Subject + V2 + Object

Özne + Yüklem + Tümleç

I studied English (İngilizce çalıştım)

Diğer öznelerde de fiil aynı kullanılır.

Olumsuz ve soru cümlelerinin yardımcı fiili did dir. Fiil mastar haldedir.

Did you study English? (İngilizce çalıştın mı?)

We didn’t study English (İngilizce çalışmadık)

Simple Future Tense (Gelecek zaman)

Subject + V1 + Will + Object

Özne + Yüklem + Will + Tümleç

I will study English (İngilizce çalışacağım)

Diğer öznelerde de fiil aynı kullanılır.

Olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil olumsuz yapılır veya başa gelir.

I will not (won’t) study English (İngilizce çalışmayacağım)

Will you study English (İngilizce çalışacak mısın?)

Past Continuous Tense: Subject + was/were + V1 + ing + Object

Past Perfect Tense: Subject + Had + V3 + Object

Past Perfect Continuous Tense: Subject + Had been + V1 + ing + Object

Present Continuous Tense: Subject + Be + V1 + ing + Object

Present Perfect Tense: Subject + has-have + V3 + Object

Present Perfect Continuous Tense: Subject + has been + V1 + ing + Object

Future Continuous Tense: Subject +  Will be + V1 + ing + Object

Future Perfect Tense: Subject + Will + have + V3 + Object

Future Perfect ContinuousTense: Subject + Will + have been + V + ing + Object

Son Yazılar