İngilizcenin Etkilendiği Diller


Yaşayan her dil zaman içerisinde değişir ve gelişir. Ülkeler arasındaki ticaretler, savaşlar, uluslararası turizm faaliyetleri ve günümüzde internet bu değişimlerin en büyük etkenlerinden sadece birkaçıdır. Türkçe dahil birçok dile etki eden dillerin başında gelen İngilizce de başta Avrupa dilleri olmak üzere birçok ülkeden etkilenmiş, hatta bu değişim ve etkileşim günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

İngilzceye Fransızcanın Etkisi

İngilizceyi derinden etkileyen dillerin başında Fransızca gelir ve bunun sebebi çok eskilere dayanmaktadır. 1066 yılında Fransa’nın Normandiya bölgesinde yaşayan Normanlar ile İngiltere’ nin son Anglo – Sakson kralı II. Harold arasında geçen ve Normanların zaferi ile sonuçlanan savaşın sonucunda İngiltere adına çok şey değişmiştir. Bu mağlubiyetten sonra İngiltere’ de yönetim şekli dahil kültür, dil ve İngiltere’ nin toplumsal yapısı büyük bir değişime uğramıştır. Toprak sahiplerinin değişmesi, yönetimin ve ruhban sınıfının Normanlardan oluşması ve yeni aristokrat sınıfının Fransızca konuşması, ilk başta hukuk ve yönetim dilinin değişimesine sebep olmuştur.

 

Türkçe prens anlamına gelen ‘prince’, ticaret anlamına gelen ‘commerce’, adalet anlamına gelen ‘justice’ gibi birebir geçen kelimelerin yanı sıra hükümet, devlet anlamındaki  Government Fransızca Gouvernement, parlamento anlamındaki Parliament Fransızca Parlement, liberalizm anlamındaki Liberalism Fransızca Liberalisme, Milliyetçilik anlamındaki Nationalism Fransızca Nationalisme, Asilzade, dük anlamındaki Duke Fransızca Duc gibi benzer kelimeler de bulunmaktadır. Aynı zamanda savaş  dönemleri de dillerin etkileşiminde çok önemli bir etkendir. Örneğin, Türkçe zırh anlamındaki Armour Fransızca Armure, nöbetçi anlamındaki Guard Fransızca Garde, kamuflaj anlamındaki Camouflage Fransızca Camoufler, helikopter anlamındaki Helicopter Fransızca Helicoptere gibi kelimeler bu dönemlerin sonunda diller arasında geçiş yapmıştır.

 

Savaş sonrası toplumsal yapının değişimi ile çocuklara verilen isimlerde de Robert, William ve Richard gibi Fransız isimlerin artış göstermesi, konuşma dilinde de benzer kelimelerin çoğalmasına neden olmuştur. Günlük hayatta kullanılan İngilizce pek çok kelimenin kökeni de Fransızcadan gelmektedir. Örneğin; sinema – cinema, konyak – cognac, randevu – rendezvous (fr; rendez- vous), sığır eti – beef (boeuf), şık – chic, şampanya – champagne (champahne). Bunlardan  kruvasan, deja – vu, baget gibi sözcüklerin bizim dilimizde de kullanıldığını görmekteyiz.  

 

İngilizceye Latincenin Etkisi

İngilizceyi Fransızca kadar fazla etkileyen bir diğer dil ise Latincedir. Dünyanın en çok konuşulan, en yaygın kullanılan diline % 29 oranında etki etmiş bu iki büyük dilin haricinde, ingilizceyi en çok etkileyen üçüncü büyük dil ailesi ise % 26’ lık oranla İskandinav ve Cermen dilleridir. 

 

İngiltere’nin Roma İmparatorluğu ile olan ticari ve askeri ilişkileri, İngiltere’ nin Hristiyanlığa geçişi ve Papa’ nın etkisi ile kurulan dini ve entelektüel temasların yanı sıra İngilizce dilbilgisi için Latince’nin model alınması İngiliz dilinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Shakespeare gibi yazarların şiir ve oyunlarında Latince kelimeler kullanması sayesinde dönemin İngilteresinde bu sözcüklerin kullanımı artırmıştır. Günümüz İngilizcesi daha sonraki dönemlerde Latin lehçesinden evrimleşen İspanyolca’ dan da etkilenmiştir. İspanyol İmparatorluğu’ nun genişlemesi, iki ülke arasında kurulan ticari ve kültürel ilişkiler, savaşlar, göçlerle ortaya çıkan bu etkileşim, dilin zenginleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Örneğin; bir yemek çeşidi olan Taco, ekmek türü olan Tortilla, öğle uykusu anlamındaki Siesta, sivrisinek anlamındaki Mosquito gibi birebir geçen kelimeler yanında gerilla anlamındaki Guerrilla gibi çok benzer kelimeler de oldukça yoğun biçimde kullanılmaktadır. 

 

İngilizceye Almancanın Etkisi

İngilizce de, Almanca da Batı Cermen dil ailesine dahildir. Ayrıca 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında Almanya ve İngiltere arasındaki etkileşim, edebiyat, sanat bilhassa klasik müziğin gelişiminde iki ülke sanatçılarının potansiyeli, ayrıca bilimsel çalışmalar, spor, teknoloji ve turizm iki ülkenin dilleri arasında birçok kelime geçişine sebep olmuştur. Hamburger, dramaturg, çocuk yuvası anlamındaki kindergarten, zamanın ruhu anlamındaki zeitgeist, zeplin anlamındaki zeppelin, festival anlamındaki fest, şinitzel anlamındaki Schnitzel gibi günlük konuşmadan birçok sözcük bu iki dil arasındaki etkileşime örnektir.

 

İngilizce dilini etkileyen yabancı dil kökenli diğer sözcükler yine genellikle bilimsel ve tıbbi çalışmalarla dile giren terimler, din, savaşlar, sömürgeler, sanat, turizm ya da ticaret yoluyla geçmiş sözcüklerdir. Mesela İtalyanca’ dan gondol -gondola, çubuk makarna – spaghetti, kapuçino – cappuccino, stüdyo – studio, makarna – pasta, kumarhane – casino ya da pizza, tempo gibi birebir geçen veya çok az değişimle şemsiye – umbrella İtalyanca ombrello, keman – violin İtalyanca violino, balkon – balcony İtalyanca balcone gibi kelimeleri sayabiliriz.

 

İngilizceye geçmiş diğer dillere ait kelimelere örnekler vermek gerekirse ;

Japonca’dan İngilizceye geçen; Karaoke, Karate, Tsunami

Farsçadan; Kahve (Coffee), Sıfır (Zero), Koltuk (Sofa) Limon (Lemon) 

Rusçadan; Kozmonot ( Cosmonaut) , Votka (Vodka), 

Çinceden; Kung Fu, Soya Peyniri, Tofu (Doufu)

 

Son olarak Türkçeden İngilizceye geçmiş kelimelerden bahsederek yazımızı bitirelim. Bunlar özellikle yiyecek isimleri ya da yerel kültüre ait bazı kelimelerdir. Bayram – bairam,

yoğurt – yoghurt, yeniçeri – janizary, ayran – airan, efendi – effendi, şerbet – sherbet kelimeleri fazla değişmeden ingilizceye geçmiştir. Kebap ve baklava gibi kelimeler ise değişmeden, birebir geçmiştir.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

İngilizce Sanat Dalları ile İlgili Terimler

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar