İngilizcenin Türkçe Üzerine Etkileri


Her yabancı dilin ana dil üzerinde etkileri bulunuyor. Özellikle İngilizce günlük yaşamımıza o kadar girdi ki Türkçe yerine İngilizce kelimeler kullanılmaya başlandı. Lokanta ve kafeterya isimlerinden tutun da günlük konuşmalara kadar.

İngilizce öğrenirken ana dilimizi koruyor muyuz?

İngilizceye verilen önemin her geçen gün arttığı günümüzde İngilizce eğitim veren kurum sayısı da giderek çoğalıyor. İş yaşamından turizm sektörüne, akademik kariyerden kişisel gelişime kadar İngilizce bilmek her alanda avantaj sağlıyor. Hal böyle olunca da İngilizce eğitimi için yaş ortalaması giderek düşüyor. İngilizceye odaklanan bir nesil olarak ana dilimizi koruyabiliyor muyuz tartışılır. Görünen o ki Türkiye’de bu konuya yeterince önem verilmiyor.

Günlük konuşmada İngilizce kelimeler

Hemen ilk aklımıza gelen kelime tamam anlamındaki ok dir. Bir ok dir tutturduk gidiyoruz. Farkında olmadan kullandığımız o kadar çok İngilizce kelime var ki bu da Türkçenin dejenere olmasına neden oluyor. Bunlara örnek vermek gerekirse;

 • Dizayn-Tasarım
 • Online-Çevrimiçi
 • Save lemek-Kaydetmek
 • Driver-Sürücü
 • Adisyon-Hesap fişi
 • Full time-Tam zamanlı
 • Part time-Yarı zamanlı
 • Bodyguard-Koruma
 • Finish-Bitiş varış
 • Deklare etmek-Bildirmek
 • Okeylemek-Onaylamak
 • Feedback-Geribildirim
 • Link-Bağlantı
 • Trend-Eğilim
 • Start-Başlamak
 • Partner-Eş
 • Data-Veri
 • Presentation-Sunum
 • Printer-Yazıcı
 • Mantalite-Anlayış, zihniyet
 • Exit-Çıkış
 • Nick name-Takma ad
 • Check etmek-Kontrol etmek
 • Jenerasyon-Nesil, kuşak

Bu liste daha uzayıp gidiyor. İngilizceden Türkçeye geçen kelimeleri o kadar çok benimsemişiz ki 7’den 70’e hepimiz kullanır olduk.

İngilizcenin Türkçe üzerine olumsuz etkileri

İngilizce kelimelerin olduğu gibi alınıp kullanılması Türkçenin yozlaşmasına neden oluyor. İngilizce öğrenilmeli, fakat Türkçe konuşurken de ana dilimizin orijinal kelimeleri kullanılmalı.

İngilizce kelimeler doğru kullanılmadığı takdirde Türkçe söz dizim kurallarını bozuyor. Oysa Anadil ilk olarak öğrenilmesi gereken dil olarak her ihtiyaca cevap veren dildir. İngilizce, globalleşen dünyada iletişim için ihtiyaç olan bir dil olarak Türkçeyi deforme etmeden kullanılmalıdır. Türkçe söz yapısını bozmadan, Türkçe kelimelerin unutulmasına neden olacak şekilde kullanılmadan günlük yaşama katılmalı, amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

Son Yazılar