İnsan Kaynakları İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


HUMAN RESOURCES INTERVIEW QUESTIONS

If you want to apply for an international job in terms of Human Resources, you need to be able to answer the questions in English. As there are not enough sources to find these answers, we have made a list of the questions that you can possibly encounter. The questions and terms might change in every country but yet we have tried to keep the difference at a minimum and serve you the best.

What is Human Resources?

First of all, we can start by getting to know better what human resources is. In his book, William R. Tracey defines Human Resources like that; ‘’ It’s the people that staff and operates an organization.’’  So briefly,  we can say that it’s the department that provides the need of human of an organization and also controls the performance of that need.

What They Do?

 The human resources department can’t do anything that’s against the mission and vision of the company. They focus on marketing strategies and then provide the staff that the company needs. They are not directly investing in humans. They need to employ new staff who’ll be easily able to get adapted to the company’s rules and improve the product and service portfolio of the institution. They are not only expected to employ new staff. They also have to control the performance of the current staff and report it. The most important part of their job is to educate the staff and improve their performance.

The History of Human Resources

It was first seen after the Industrial Revolution. The first staff offices that were seen at the end of the 19th century are thought to be the pioneers of the human resources work.

Human Resources Interview Questions

Here you can find the most frequent questions asked in the HR round.

1)Tell me a little bit about yourself.

This is a typical question. You can easily answer it by trying to cover your accomplishment in your answer. You should also not forget that you are expected to talk about a work or a project that you have been involved in and which resembles the requirements of the position that you are interviewed for.

2) Why do you want to work for this company?

This is another popular question. To be able to answer this question in a good way, you should show your interest in the company’s work and demonstrate that you have understood their job.

3) What would you consider your greatest strengths&weaknesses?

Here comes another popular question. While answering this question, you should mostly focus on your strengths and try not to confuse your interests or dislikes with strength and weakness. You should also choose a weakness that’ll be okay with the job.

4) Why should we hire you?

To answer this question, you should avoid saying that you need a job or money. Instead, you should emphasize on your talent and uniqueness without exaggerating it. You should make them believe that you are a quick learner and will easily adapt yourself to the company.

5) Describe your ability to work under pressure.

To answer this question, you can say that you are well aware of that every job might include some pressure but you are not discouraged by that and yet it actually motivates you.

İnsan Kaynakları Mülakat Soruları

Eğer insan kaynakları alanında uluslararası bir işe başvurmak istiyorsanız, İngilizce sorulan mülakat sorularına cevap vermeniz gerekebilir. Bu konuda yeterli kaynaklar olmadığı için, muhtemelen karşınıza çıkabilecek sorulardan bir derleme yaptık. Bu sorular ülkeden ülkeye değişebilir, ama biz bu değişkenliği olabildiğince minimum seviyede tutmaya çalıştık. Keyifli okumalar.

İnsan Kaynakları Nedir?

Her şeyden önce, insan kaynaklarını tanıyarak işe başlayabiliriz. William R. Tracey kitabında insan kaynaklarını bir kurumu yöneten ve ihtiyaçlarını karşılayan departman olarak tanımlar. İnsan Kaynakları bölümü, kısaca bir kurumun eleman ihtiyacını karşılayan ve de bu ihtiyacın performansını kontrol eden departman olarak tanımlanabilir.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları, şirketin vizyon ve misyonuna aykırı çalışamaz, öncelikle bunu bilmekte fayda var. Şirketin pazarlama stratejilerine odaklanır ve buna göre şirkete ihtiyacı olan elemanları bulurlar. Lakin insan kaynaklarının yaptığı, direkt olarak insana yatırım yapmak değildir. İnsan kaynakları bölümünün, şirkete adapte olacak, şirketin kurallarına uyacak ve şirketin ürün-hizmet portfolyosunu geliştirecek elemanları işe almaları beklenir. Bunun yanında, bu bölümden beklenen yalnızca yeni elemanları işe almaları değildir. Görevlerinin en önemli parçası ise, halihazırdaki çalışanların performanslarını kontrol etmek ve düzenli olarak raporlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Tarihi

İnsan kaynaklarının ortaya çıkışı, Sanayi Devrimi sonrasında olmuştur. 19. Yüzyıl sonlarında görünen ilk personel ofisleri, insan kaynakları alanının öncüleri olarak görülür

İnsan Kaynakları Mülakat Soruları

Aşağıda İnsan Kaynakları alanında en sık sorulan soruları bulabilirsiniz.

1)Biraz kendinizden bahsedin. 

Bu oldukça klasik bir sorudur. Bu soruya, cevabınızda başarılarınızdan bahsederek cevap vermelisiniz. Ayrıca başvurduğunuz alanın ihtiyaçlarını karşılayan bir proje ya da işte çalıştıysanız, bundan bahsetmeyi unutmamalısınız.

2)Neden bu şirket için çalışmak istiyorsunuz?

Bu da popular sorulardan biridir. Bu soruya en iyi şekilde cevap verebilmek için, şirketin ihtiyaçlarına olan ilginizi ve şirketin neye ihtiyacı olduğunu iyi anladığınızı göstermeniz gerekir.

3) En güçlü ve güçsüz yanlarınız nelerdir?

İşte, oldukça popüler bir soru daha. Bu soruyu cevaplarken, daha çok güçlü yanlarınıza odaklanmalı, ve güçlü yanlarınızı ya da zayıf yanlarınızı sevdiğiniz ya da sevmediğiniz şeylerle karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca zayıflıklarınızdan bahsederken, şirketin sorun etmeyeceği bir yan bulmanız, sizin yararınıza olur.

4) Sizi neden işe almalıyız?

Bu soruya cevap verirken, çünkü işe ya da paraya ihtiyacım var demekten kaçının. Abartmadan, işe uygun olan yeteneklerinizden ve sizi bu iş için bulunmaz hint kumaşı yapan taraflarınızdan bahsedin. Ayrıca hızlı öğrenen biri olduğunuzdan ve şirkete kolayca alışabileceğinizi vurgulamaktan da kaçınmayın.

5) Stres altında çalışabilir misiniz?

Bu soruya, her işin bir miktar stres içerdiğini ve stres altında çalışmanın, size demoralize etmekten çok, motive ettiğini söyleyerek cevap verebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar