İnsan Kaynakları İngilizcesi | Mutlaka Bilmeniz Gereken Kelimeler


İnsan Kaynakları İngilizcesi

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Human resources İngilizce insan kaynakları demektir. Personel alımı ile ilgilenen insan kaynakları, firma ihtiyaçlarına uygun nitelikleri taşıyan personel arayışından iş görüşmesine ve işe alımına kadarki süreci takip eder. İngilizce insan kaynakları kelime ve terimleri ile ilgili hazırladığımız yazımızda, bu sektördeki İngilizce kelime ve terimleri bulacaksınız.

İngilizce insan kaynakları terimleri

İşte İK dünyasında en çok karşınıza çıkacak nsan kaynakları İngilizcesi sınıfında yer alan başlıca sözcükler. Özellikle bu sektörde çalışan, iş başvurusu yapan ve İngilizce mülakata girecek kişiler bu kelimelere mutlaka hakim olmalı.

Action plan: Eylem planı

Analytical thinking: Analitik düşünme

Application form: Başvuru formu

Assessment center: Değerlendirme merkezi

Balanced Scorecard: Kurum karnesi

Benchmarking: Kıyaslama

Career: Kariyer

Career development: Kariyer geliştirme

Career management: Kariyer yönetimi

Career planning: Kariyer planlama

Communication: İletişim

Corporate culture: Kurum kültürü

Conflict: Çatışma, anlaşmazlık

Corporate culture: Kurum kültürü

Contingency: Durumsallık

Counselling: Danışmanlık

Downsizing: Küçülme

Empathy: Empati

Empowerment: Yetkilendirme

Ergonomy: Ergonomi

Ethical approach: Etik anlayış

Flextime programs: Esnek çalışma programı

Forced choice appraisal: Zorlanmış tercih değerlendirmesi

Human resources management: İnsan kaynakları yönetimi

Human resources planning: İnsan kaynakları planlaması

Intellectual capital: Entelektüel kapital

Interview: Mülakat

Job analysis: İş analizi

Job evaluation: İş değerleme

Job enlargement: İş genişletme

Job spesifications: İş gerekleri

Job rotation: İş rotasyonu

Job stress: İş stresi

Job description: İş tanımı

Job design: İş tasarımı

Knowledge based training: Bilgilendirmeye yönelik iş eğitimi

Loyalty: Bağlılık

Management by objectives: Hedeflerle yönetim

Managing diversity: Farklılıkların yönetimi

Mission: Misyon

Motivation: Motivasyon

Organization: Organizasyon

Orientation: Oryantasyon

Outplacement: Dışarından işe yerleştirme

Performance: Performans

Performance evaluation/assessment/review: Performans değerlendirme

Performance management system: Performans yönetimi sistemi

Position oriented roles: Göreve ilişkin roller

Process design: Süreç tasarımı

Recruitment/Selection: Eleman seçme

Reengineering: Yeniden yapılanma

Selection: Seçim

Situational interview: Durumsal mülakat

Skill based training: Beceri geliştirmek için verilen eğitimler

Strategy formulation: Strateji belirleme

Strategic management: Stratejik yönetim

Stress interview: Stres mülakatları

Structured interview: Yapılandırılmış mülakat

System analysis: Sistem analizi

Task force: İş ekibi

Training: Eğitim

Training administration/Management: Eğitim yönetimi

Training needs analysis: Eğitim ihtiyaç analizi

Training policy: Eğitim politikası

Values: Değerler

Value chain analysis: Değer zinciri analizi

Work group/Work team: Çalışma grubu

 

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe Sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.