İnsan Kaynakları İngilizce Terimler


İnsan Kaynakları İngilizcesi

Human resources İngilizce insan kaynakları demektir. Personel alımı ile ilgilenen insan kaynakları, firma ihtiyaçlarına uygun nitelikleri taşıyan personel arayışından iş görüşmesine ve işe alımına kadarki süreci takip eder. İngilizce insan kaynakları kelime ve terimleri ile ilgili hazırladığımız yazımızda, bu sektördeki İngilizce kelime ve terimleri bulacaksınız.

İngilizce insan kaynakları terimleri

İşte İK dünyasında en çok karşınıza çıkacak nsan kaynakları İngilizcesi sınıfında yer alan başlıca sözcükler. Özellikle bu sektörde çalışan, iş başvurusu yapan ve İngilizce mülakata girecek kişiler bu kelimelere mutlaka hakim olmalı.

 • Action plan: Eylem planı
 • Analytical thinking: Analitik düşünme
 • Application form: Başvuru formu
 • Assessment center: Değerlendirme merkezi
 • Balanced Scorecard: Kurum karnesi
 • Benchmarking: Kıyaslama
 • Career: Kariyer
 • Career development: Kariyer geliştirme
 • Career management: Kariyer yönetimi
 • Career planning: Kariyer planlama
 • Communication: İletişim
 • Corporate culture: Kurum kültürü
 • Conflict: Çatışma, anlaşmazlık
 • Corporate culture: Kurum kültürü
 • Contingency: Durumsallık
 • Counselling: Danışmanlık
 • Downsizing: Küçülme
 • Empathy: Empati
 • Empowerment: Yetkilendirme
 • Ergonomy: Ergonomi
 • Ethical approach: Etik anlayış
 • Flextime programs: Esnek çalışma programı
 • Forced choice appraisal: Zorlanmış tercih değerlendirmesi
 • Human resources management: İnsan kaynakları yönetimi
 • Human resources planning: İnsan kaynakları planlaması
 • Intellectual capital: Entelektüel kapital
 • Interview: Mülakat
 • Job analysis: İş analizi
 • Job evaluation: İş değerleme
 • Job enlargement: İş genişletme
 • Job spesifications: İş gerekleri
 • Job rotation: İş rotasyonu
 • Job stress: İş stresi
 • Job description: İş tanımı
 • Job design: İş tasarımı
 • Knowledge based training: Bilgilendirmeye yönelik iş eğitimi
 • Loyalty: Bağlılık
 • Management by objectives: Hedeflerle yönetim
 • Managing diversity: Farklılıkların yönetimi
 • Mission: Misyon
 • Motivation: Motivasyon
 • Organization: Organizasyon
 • Orientation: Oryantasyon
 • Outplacement: Dışarından işe yerleştirme
 • Performance: Performans
 • Performance evaluation/assessment/review: Performans değerlendirme
 • Performance management system: Performans yönetimi sistemi
 • Position oriented roles: Göreve ilişkin roller
 • Process design: Süreç tasarımı
 • Recruitment/Selection: Eleman seçme
 • Reengineering: Yeniden yapılanma
 • Selection: Seçim
 • Situational interview: Durumsal mülakat
 • Skill based training: Beceri geliştirmek için verilen eğitimler
 • Strategy formulation: Strateji belirleme
 • Strategic management: Stratejik yönetim
 • Stress interview: Stres mülakatları
 • Structured interview: Yapılandırılmış mülakat
 • System analysis: Sistem analizi
 • Task force: İş ekibi
 • Training: Eğitim
 • Training administration/Management: Eğitim yönetimi
 • Training needs analysis: Eğitim ihtiyaç analizi
 • Training policy: Eğitim politikası
 • Values: Değerler
 • Value chain analysis: Değer zinciri analizi
 • Work group/Work team: Çalışma grubu

 

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe Sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Son Yazılar