Intend İkinci ve Üçüncü Hali


Intend 2. hali

Intend fiili düzenli bir fiildir, bu nedenle ikinci halini sonuna -ed ekleyerek oluştururuz. Fiilin ikinci hali ‘intended’ olarak kullanılır.

Intend fiilinin 2. hali ile kullanımı

Intend fiili kelime olarak bir niyet belirtir.  Aynı zamanda bir tasarıyı anlatırken de kullanabilirsiniz. İkinci hali olan ‘intended’ halini de her V2 formunu içinde kullanabileceğimiz gibi Simple Past Tense cümlelerinde kullanabilirsiniz.

Intend 2. hali ile ilgili cümleler

  • I intended to move on to Paris, but I couldn’t leave my hometown.
  • He didn’t mention his intentions and he intended to leave the office.
  • My sister intended to go to an art school, but she couldn’t win the scholarship.
  • I intended to buy my boyfriend a present for our anniversary.
  • He intended to stay in our home for two days.

Intend 3. hali

Düzenli bir fiil olan ‘to intend’ fiilinin ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Bu nedenle fiilin üçüncü hali de ‘intended’ olarak kullanılır.

Intend fiilinin 3. hali ile kullanımı

Her V3 formunu kullanabileceğimiz gibi bu fiilin de üçüncü halini perfect tense cümleleri içinde aynı zamanda conditional perfect cümleleri içinde kullanabiliriz. İkinci hali ve üçüncü hali yazılış bakımından aynı şekilde kullanılır fakat okunuşları aynıdır.

Intend 3. hali ile ilgili cümleler

  • I’ve intended to move into the city center in those times.
  • I had intended to move into the city center before I got the job in my hometown.
  • She has intended to play football in her school team because of her talents.
  • I’ve intended for applying for a new job because my salary is not enough for me.
  • I had intended to study abroad after I learned Spanish very well.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar