Introduce İkinci ve Üçüncü Hali


Introduce İkinci ve Üçüncü Hali

İngilizce öğrenen herkes, mutlaka fiiller ve onların zamanlara göre çekimlerini çalışmalıdır. İngilizce çalıştığınız andan itibaren karşınıza çıkması muhtemel fiillerden biri de ‘’introduce’’ olup; tanıtmak anlamına gelmektedir. Sizler için hazırlamış olduğumuz içeriğimizde ‘’introduce’’ fiilinin 2. ve 3. hallerinden bahsetmenin yanı sıra; bu durumlara örnek cümleler de vereceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Introduce Fiilinin 2. Hali

Introduce fiilinin 2.hali ‘’introduced’’ olarak bilinmektedir.

Introduce 2. Hali İle Kullanımı

İngilizcede eylemlere dair en temel kurallardan biri; fiillerin düzenli ve düzensiz fiiller olarak iki ana gruba ayrılmasıdır. Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerin; 2. ve 3. hallerini oluşturmak için fiillerin sonuna –ed eki getirilmektedir. Ancak yazılış itibariyle ‘’introduce’’ fiilinin sonunda bir sesli harf olduğundan yalnızca ‘’d’’ harfi kullanılarak zamana göre çekimlemektedir. Bu nedenle ‘’introduced’’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’introduced’’ dır.

Introduce 2. Hali İle Örnek Cümleler

  • She introduced her sister to him.
  • O, kız kardeşini ona tanıttı.
  • He introduced you to me, don’t you remember?
  • O, seni benimle tanıştırmıştı, hatırlamıyor musun?

Introduce Fiilinin 3. Hali

Introduce fiili, düzenli fiil kategorisinde yer aldığından; bu fiilin 3. hali de ‘’introduced’’ dır.

Introduce 3. Hali İle Kullanımı

İngilizce fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ olarak tanımlanmaktadır. Intoduce fiili de biraz önce bahsettiğimiz gibi düzenli bir fiil olduğundan bu fiilin 3.hali de yalnızca –d harfi getirilerek ‘’introduced’’ halini almıştır. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Perfect Tense’lerde geçerlidir.

Introduce 3. Hali İle Örnek Cümleler

  • I have just introduced my father to the teacher.
  • Az önce babamı öğretmenle tanıştırdım.
  • He has just introduced his new girlfriend to his mother.
  • Kısa süre önce yeni kız arkadaşını annesine tanıttı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar