Invite İkinci ve Üçüncü Hali


Invite İkinci ve Üçüncü Hali

Invite 1. Hali 

Invite ‘’davet etmek’’ anlamına gelmektedir. Invite fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.  

Invite 1. Hali Örnekler 

  • It was annoying to invite me to this business party because they knew that I wouldn’t like it. 

Beni bu iş partisine davet etmeleri can sıkıcıydı çünkü hoşlanmayacağımı biliyorlardı. 

  • We forgot to invite him and he is angry with us now. 

Onu davet etmeyi unuttuk ve şimdi bize kızgın. 

  • When Steve didn’t invite them, I thought that he might not like them at all. 

Steve onları davet etmediğinde, onları hiç sevmeyebileceğini düşündüm. 

Invite 2. Hali 

Invite fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’invited’’ olur. Invite fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Inivte 2. Hali Örnekler 

  • Our neighbor invited us to have a cup of tea and chat 

Komşularımız bizi bir fincan çay içmeye ve sohbet etmeye davet etti. 

  • We invited our neighbor to the dinner but they ruined everything. 

Komşumuzu yemeğe davet ettik ama her şeyi mahvetti. 

  • They invited us to drink coffee in the newly opened cafe. 

Bizi yeni açılan kafede kahve içmeye davet ettiler. 

Invite 3. Hali 

Invite fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’invited’’ olur. Invite fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Inivte 3. Hali Örnekler 

  • have been invited to a party of a workplace and I am so excited. 

Bir işyerinin partisine davet edildim ve çok heyecanlıyım. 

  • My friend has invited me to eat at a very expensive restaurant so I got plans tonight. 

Arkadaşım beni çok pahalı bir restoranda yemeğe davet etti, bu yüzden bu gece planlarım var. 

  • haven’t invited you to my birthday partywhy did you come? 

Seni doğum günü partime davet etmedim, neden geldin? 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar