IRREGULAR VERBS (DÜZENSİZ FİİLLER) LİSTESİ


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Irregular Verbs yani düzensiz fiiller çoğu zaman öğrencilerin korkulu rüyası olmuştur çünkü fiillerin değişimi bazen zor algılanabilmektedir. Fakat merak etmeyin, biz yazımızda sizinle İngilizce dilinde duyabileceğiniz tüm düzensiz fiilleri, Türkçelerini ve bu fiilleri ezberlemenin taktiklerini paylaşıyor olacağız!

Öncelikle düzensiz fiilin ne olduğundan başlayalım. Düzensiz fiil demek, zaman (kip) yani tense değiştirerek Past Simple, Present Perfect ya da Past Perfect Tense’e dönüştüğünde -ed takısı almak yerine tamamen değişen fiillerdir.

Düzensiz fiil dediğimizde, fiilin “Past Simple Tense” yani “geçmiş zaman” haline, “Present Perfect Tense” haline ya da “Past Perfect Tense” haline gönderme yapıyoruzdur. Burada Past Simple söz konusu ise düzensiz fiilin ikinci hali, Present Perfect Tense ya da Past Perfect Tense söz konusu ise de düzensiz fiilin üçüncü hali söz konusudur. Fiilin üçüncü hali için İngilizcede kullanılan deyiş; “Past Participle”dır.

Burada düzenli fiillerde olduğu kadar işiniz kolay değil. Çünkü düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynı değildir ve fiiller tamamen değişir. Fiiller değiştiği gibi okunuşları ve telaffuzları da farklılık gösterecektir.

Düzenli fiiller her zaman, ezberlenmesi kolay belli bir yapıyı takip ederler. Geçmiş zamanda da ilk hallerine benzer görünürler ve hal değiştirmeleri kolaydır. Genellikle fiillerin sonuna -ed, -ied ya da -d eklemek yeterlidir. Detaylı bilgi için Regular Verbs (Düzenli Fiiller) Listesi yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bazı örnekleri de aşağıdaki gibidir:

  • I work, I worked, I had worked. (Çalıştım)
  • He laughs, he laughed, he had laughed. (Güldü)

Oysa Irregular Verbs yani düzensiz fiiller belli bir yapıyı takip etmezler. Past formları çok farklı oldukları için dikkatinizi çekerler.

Örneğin;

  • I write, I wrote, I had written. (Yazdım)
  • He builds, he built, he had built. (İnşa etti)

İngilizcede Simple Past Tense ya da Past Participle (Present Perfect Tense ya da Past Perfect Tense – fiilin 3. Hali) forma dönüşen fiiller sonuna -ed almıyorsa, bu fiiller için irregular diyebiliriz. Yani olayın şu andan önce, geçmişte gerçekleşip tamamlanması ya da geçmişte başlayıp bugün ile bağlantılı olması gerekmektedir.

Örneğin;

  • Regular verb: I worked for 40 hours last week. (Geçen hafta 40 saat çalıştım.)
    Irregular verb: I spoke to my best friend yesterday. (Dün en yakın arkadaşımla konuştum.)
  • Regular verb: I had worked for the company for only 6 months when I decided to leave. (Ayrılmaya karar verdiğimde şirkette sadece 6 ay çalışmıştım.)
    Irregular verb: I had spoken at over 50 companies by the time I turned 30. (30 yaşıma geldiğimde 50’den fazla şirkette konuşmuştum.)

Şimdi düzensiz fiiller (irregular verbs) ile ilgili bilmeniz gereken ipuçları ve dikkat gerektiren kuralları sizinle paylaşıyor olacağız:

1.Düzensiz fiilleri ezberlemek sizin için zor geliyorsa öncelikle bu fiilleri kendi içlerinde benzer şekilde değişen (ya da değişmeyen) fiiller olarak gruplandırın. Örneğin bazı düzensiz fiillerin 1., 2. ve 3. hali aynıdır. Yapacağınız şey ise bu fiilleri gruplandırarak, “hiçbir zaman değişmeyen fiiller” olarak ezberlemek. Bu fiillerden bazıları “set” ve “cost”tur.

2. Bazı düzensiz fiiller değişirken sonuna “-en” takısı alır. Bu fiilleri de ezberlerken gruplandırmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin speak-spoken ya da wake-woken.

3. Önce İngilizcede en çok kullanılan düzensiz fiilleri ezberlemekle işe başlayın.

İngilizcede En Çok Kullanılan Düzensiz Fiillerin (Irregular Verbs) Türkçe Anlamı, Okunuşu ve Sesli Telaffuzu

Present (Fiilin yalın hali)Sesli TelaffuzPast Simple (Fiilin 2. hali)Türkçe OkunuşuSesli TelaffuzPast Participle (Fiilin 3. hali)Türkçe OkunuşuSesli TelaffuzAnlamı
say
saidsed
saidsed
demek, söylemek
go
wentvent
gonegan
gitmek
come
camekeym
comekam
gelmek
know
knewniyuv
knownnovn
bilmek
get
gotgot
gottengotın
almak
give
gavegeyv
givengivın
vermek
become
becamebikeym
becomebikam
olmak
find
foundfaund
foundfaund
bulmak
think
thoughttout
thoughttout
düşünmek
see
sawsov
seensiin
görmek

İngilizcede En Çok Kullanılan Düzensiz Fiillere (Irregular Verbs) Örnek Cümleler:

She said that she had never seen the man before.

Adamı daha önce hiç görmediğini söyledi.

I went to Tatilya in 1997.

1997 yılında Tatilya’ya gittim.

My mother has gone to the supermarket and she is still there.

Annem markete gitti ve hala orada.

She came to my birthday party last night.

Dün akşam benim doğum günü partime geldi.

He has come before the wedding.

Düğünden önce geldi.

I knew that you were not going to come to the school.

Okula gelmeyeceğini biliyordum.

It is known that the exploration of Gobeklitepe is going to change history books.

Göbeklitepe’nin keşfinin tarih kitaplarını değiştireceği biliniyor.

My brother finally got the computer he had always wanted.

Kardeşim sonunda her zaman istediği bilgisayara kavuştu.

The meal was gotten by someone else.

Yemek başkası tarafından alındı.

She gave a different point of view at the meeting.

Toplantıda farklı bir bakış açısı verdi.

The present was given at his 25th birthday.

Hediye onun 25. doğum gününde verildi.

The man became one of the most popular singers of the country before he had died.

Adam ölmeden önce ülkenin en popüler şarkıcılarından biri oldu.

He has become father.

Adam baba oldu.

I found a new way to learn English.

İngilizce öğrenmenin yeni bir yolunu buldum.

I thought you would like the cake.

Pastayı seveceğini düşündüm.

I saw my former roommate at history class.

Eski oda arkadaşımı tarih dersinde gördüm.

I have never seen Paris before.

Paris’i daha önce hiç görmemiştim.

4. Bazı düzensiz fiiller değişime uğramaz yani yazılışı aynı kalır. Örneğin “read” fiili böyle bir fiildir. Fakat DİKKAT! Read fiili present halinde “riid” şeklinde okunurken, past simple ya da past participle halinde “red” şeklinde okunur. Yani yazılışı aynı kalan fiillerin bazen telaffuzları değişebilir.

5. Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri aynı kalırken yani değişmezken, düzensiz fiillerin bazılarının ikinci ve üçüncü halleri farklıdır. 

6. Size en önemli önerimiz ise elbette bu fiilleri ezberlemenin en anlamlı ve kalıcı yolu olan cümle ya da metin içinde kullanmak olacaktır.

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Türkçe Anlamı, Okunuşu ve Sesli Telaffuzu

Present (Fiilin yalın hali)Sesli TelaffuzPast Simple (Fiilin 2. hali)Türkçe OkunuşuSesli TelaffuzPast Participle (Fiilin 3. hali)Türkçe OkunuşuSesli TelaffuzAnlamı
abide
abodeebod
abodeebod
bir yerde oturma, ikamet etme
arise
aroseeroz
arisenerayzın
meydana çıkmak, ortaya çıkmak.
awake
awokeevouk
awokenevoukın
uyanmak, farkına varmak.
be
was/werevaz/vör
beenbiin
olmak
bear
boreboor
borne / bornboorn
doğurmak
beat
beatbiit
beatenbiitın
vurmak, dövmek, yenmek
become
becamebikeym
becomebikam
olmak
beget
begat / begotbiget
begottenbigotın
babası olmak, yol açmak, sebep olmak.
begin
beganbigen
begunbigan
başlamak
bend
bentbent
bentbent
bükülmek, eğmek, eğilmek
bet
betbet
betbet
iddiaya girmek, bahse girmek
bid
bid/badebid/beyd
bid/biddenbid/bidın
teklif etmek, davet etmek
bite
bitbit
bittenbitın
ısırmak
bleed
bledbled
bledbled
kanamak
blow
blewbliyuv
blownblaun
esmek, üflemek
break
brokebrook
brokenbrokın
kırmak
bring
broughtbrout
broughtbrout
getirmek
broadcast
broadcastbrodkest
broadcastbrodkest
yayınlamak, herkese söylemek, duyurmak
build
builtbiyılt
builtbiyılt
inşa etmek
burn
burntbörnt
burntbörnt
yanmak
burst
burstbörst
burstbörst
patlamak, infilak etmek
buy
boughtbaut
boughtbaut
satın almak
can
couldkud
couldkud
-e bilmek, -a bilmek (yeterlilik)
cast
castkast
castkast
dökmek, toplamak, savurmak
catch
caughtkaut
caughtkaut
yakalamak
chide
chid / chodeçid/çoud
chid / chiddençid/çidın
ayıplamak, kusur bulmak, söylenmek
choose
choseçus
chosençuuzın
seçmek
cling
clungklang
clungklang
tutunmak, yapışmak, sadık kalmak
clothe
cladklead
cladklead
giydirmek, örtmek, bürümek
come
camekeym
comekam
gelmek
cost
costkoust
costkoust
mal olmak, değerinde olmak
creep
creptkrept
creptkrept
ürpermek, emeklemek, sarılmak
cut
cutkat
cutkat
kesmek
deal
dealtdelt
dealtdelt
anlaşmaya varmak
dig
dugdag
dugdag
kazmak
dive
diveddayvd
dovedouv
dalmak, atlamak, batmak
do
diddid
donedan
yapmak
draw
drewdriyuv
drawndroun
çizmek
dream
dreamtdremt
dreamtdremt
hayal kurmak, rüya görmek
drink
drankdrenk
drunkdrank
içmek
drive
drovedrouv
drivendırivın
sürmek, araba sürmek
dwell
dweltduvelt
dweltduvelt
ikamet etmek, beklemek
eat
ateety
eateniitın
yemek yemek
fall
fellfel
fallenfolın
düşmek, düşürmek
feed
fedfed
fedfed
beslemek
feel
feltfelt
feltfelt
hissetmek
fight
foughtfout
foughtfout
dövüşmek
find
foundfaund
foundfaund
bulmak
flee
fledfıled
fledfıled
kaçmak, aceleyle çıkmak
fling
flungflang
flungflang
savurmak, düşürmek, atmak
fly
flewflüw
flownflaun
uçmak
forbid
forbadeforbeyd
forbiddenforbidın
yasaklamak
forecast
forecastfoorkest
forecastfoorkest
tahmin etmek tasarlamak, önceden planlamak
foresee
foresawforsov
forseenforsiin
ön görmek, ileriyi görmek, sezmek
forget
forgotforgat
forgottenforgatın
unutmak
forgive
forgaveforgeyv
forgivenforgivın
affetmek
forsake
forsookforsuuk
forsakenforseykın
terk etmek, yüz üstü bırakmak
freeze
frozefroz
frozenfrozın
dondurmak
get
gotgat
gotgat
almak
give
gavegeyv
givengivın
vermek
go
wentvent
gonegan
gitmek
grind
groundgraund
groundgraund
öğütmek, gıcırdatmak
grow
grewgrüv
growngraun
büyümek, gelişmek
hang
hunghang
hunghang
asmak
have
hadhed
hadhed
sahip olmak
hear
heardhööd
heardhöörd
duymak
hide
hidhid
hiddenhidın
saklanmak
hit
hithit
hithit
çarpmak, vurmak
hold
heldheld
heldheld
tumak
hurt
hurthört
hurthört
incitmek, yaralamak
keep
keptkept
keptkept
tutmak
kneel
kneltnelt
kneltnelt
diz çökmek
know
knewniyuv
knownnovn
bilmek
lay
laidleyd
laidleyd
uzanmak
lead
ledled
ledled
önderlik etmek, liderlik etmek
lean
leantlent
leantlent
dayanmak, yaslanmak
leap
leaptlept
leaptlept
sıçramak, atlamak, zıplamak
learn
learntlörnt
learntlörnt
öğrenmek
leave
leftleft
leftleft
ayrılmak
lend
lentlent
lentlent
ödünç almak
let
letlet
letlet
izin vermek
lie
layley
lainleyn
yalan söylemek; yatmak, uzanmak
light
litlit
litlit
aydınlatmak
lose
lostlost
lostlost
kaybetmek
make
mademeyd
mademeyd
yapmak
mean
meantment
meantment
anlamına gelmek
meet
metmet
metmet
buluşmak, tanışmak
mow
mowedmaud
mownmaun
biçmek
offset
offsetofset
offsetofset
telafi etmek, karşılamak
overcome
overcameovırkeym
overcomeovırkam
üstesinden gelmek
partake
partookpartuuk
partakenparteykın
paylaşmak, katılmak, andırmak
pay
paidpeyd
paidpeyd
ödemek
plead
pledpled
pledpled
savunma yapmak, rica etmek, duyurmak
preset
presetpıreset
presetpıreset
önceden kurmak, önceden ayarlamak
prove
provedpruuvd
provenpruvın
kanıtlamak
put
putput
putput
koymak, yerleştirmek
quit
quitkuvit
quitkuvit
bırakmak, çıkmak, terk etmek
read
readred
readred
okumak
relay
relaidrileyd
relaidrileyd
bildirmek, yerini almak, yeniden döşemek
rend
rentrent
rentrent
parçalamak, koparmak, yırtmak
rid
ridrid
ridrid
temizlemek, başından atmak, defetmek
ring
rangreng
rungrang
çalmak (zil, çan vb)
rise
roseroz
risenrayzın
yükselmek, doğmak
run
ranren
runran
koşmak
saw
sawedsoud
sawnsoun
testere ile kesmek, doğramak, biçmek
say
saidsed
saidsed
demek, söylemek
see
sawsov
seensiin
görmek
seek
soughtsout
soughtsout
aramak, uğraşmak, çabalamak
sell
soldsold
soldsold
satmak
send
sentsent
sentsent
göndermek
set
setset
setset
kurmak, oluşturmak
shake
shookşuuk
shakenşeykın
çalkalamak, sallamak
shed
shedşed
shedşed
dökmek, akıtmak
shine
shoneşoun
shoneşoun
parlamak
shoe
shodşod
shodşod
nal çakmak
shoot
shotşat
shotşat
vurmak, ateş etmek
show
showedşoud
shownşoun
göstermek
shut
shutşat
shutşat
kapatmak, susturmak
sing
sangseng
sungsang
şarkı söylemek
sink
sanksenk
sunksank
batmak
sit
satset
satset
oturmak
slay
slewsliyüv
slainsleyn
katletmek, vahşice öldürmek
sleep
sleptslept
sleptslept
uyumak
slide
slidslid
slidslid
kaymak
slit
slitslit
slitslit
yırtmak, yarmak
smell
smeltsmelt
smeltsmelt
koklamak
sow
sowedsoud
sownsoun
yaymak, ekmek, dikmek
speak
spokespouk
spokenspokın
konuşmak
speed
spedsped
spedsped
hız yapmak, hızlanmak
spell
speltspelt
speltspelt
hecelemek
spend
spentspent
spentspent
harcamak
spill
spiltspilt
spiltspilt
dökmek
spin
spunspan
spunspan
döndürmek, fırlatmak
spit
spatspet
spatspet
tükürmek; saçmak
split
splitsplit
splitsplit
yarmak, yıkmak
spoil
spoiltsıpoyılt
spoiltsıpoyılt
berbat etmek, bozulmak, mahvetmek
spread
spreadsıpred
spreadsıpred
ayırmak
spring
sprangsıpreng
sprungsıprang
burkmak, atlamak, doğmak
stand
stoodsıtuud
stoodsıtuud
ayakta durmak, dikilmek
steal
stolesıtool
stolensıtolın
çalmak
stick
stucksıtak
stucksıtak
saplamak, batırmak, yapışmak
sting
stangsıteng
stangsıteng
sokmak (arı), batmak
stink
stanksıtenk
stanksıtenk
batmak (suya vb)
strew
strewedsıtriyuvvt
strewnsıtriyun
dağıtmak, saçılmak, serpmek
strike
strucksıtrak
strickensıtrikın
çarpmak, vurmak
strive
strovesıtrov
strivensıtrivın
uğraşmak, çabalamak
swear
sworesıvor
swornsıvorn
yemin etmek
sweat
sweatsıvet
sweatsıvet
terlemek
sweep
sweptsıvept
sweptsıvept
süpürmek, taramak
swell
swelledsuvelt
swollensıvolın
şişmek, kabarmak, taşmak
swim
swamsıvem
swumsıvam
yüzmek
swing
swungsıvang
swungsıvang
sallanmak
take
tooktuuk
takenteykın
almak
teach
taughttaut
taughttaut
öğretmek
tear
toretoor
torntorn
yırtmak
tell
toldtold
toldtold
anlatmak, söylemek
think
thoughttout
thoughttout
düşünmek
thrive
throvetırov
thriventrivın
serpilmek, gelişmek, başarılı olmak
throw
threwtıriyüv
throwntıroun
fırlatmak, atmak
thrust
thrusttırast
thrusttırast
itmek
typeset
typesettaypset
typesettaypset
karakter dizmek, dizgi yapmak
undergo
underwentandırvent
undergoneandırgan
uğramak, katlanmak
understand
understoodandırsıtuud
understoodandırsıtuud
anlamak
wake
wokevook
wakenveykın
uyanmak
wear
worevoor
wornvorn
giymek
weep
weptvept
weptvept
gözyaşı dökmek, ağlamak
wet
wetvet
wetvet
ıslatmak, ıslanmak
win
wonvaon
wonvaon
kazanmak
wind
woundvaunt
woundvaunt
sonuçlandırmak, eğrilmek, kıvrılmak
withdraw
withdrewvitriüv
withdrawnvitroun
geri çekilmek
wring
wrungrang
wrungrang
kuvvetle sıkmak, sıkıp çıkarmak, burmak
write
wroterout
writtenritın
yazmak

(Irregular Verbs) Düzensiz Fiillere Örnek Cümleler

I abode in Barcelona last year.

Geçen yıl Barselona’da kaldım.

She was still awake when the sun arose.

Güneş yükseldiği zaman hala uyanıktı.

The man had awoken before the bell rang.

Zil çalmadan önce adam uyanmıştı.

Science was my favourite class when I was in high school.

Lisedeyken en sevdiğim ders fen dersiydi.

I have been to Cappadocia twice.

Kapadokya’da iki kez bulundum.

The cat bore the kitten in our garden.

Kedi, yavru kediyi bahçemizde doğurdu.

They beat the robber in front of the bank.

Soyguncuyu bankanın önünde dövdüler.

I became the new leader of the conference.

Konferansın yeni lideri ben oldum.

He will quit the job that ever he begot a child.

Bir evlat babası olduğu halde işi bırakacak.

The movie has begun, where are you?

Film başladı, neredesin?

In some cultures, young people bent in front of the elder ones.

Bazı kültürlerde gençler, yaşlıların önünde eğilir.

I bet that the lions would win.

Aslanların kazanacağına dair iddiaya girdim.

She bade to go out together.

Birlikte dışarı çıkmak istedi.

The dog bit the other ones to protect himself.

Köpek kendini korumak için diğerlerini ısırdı.

I have bled for ten minutes because of the cut.

Kesik yüzünden on dakikadır kanamam var.

The flute was blown by the flutist.

Flüt, flütçü tarafından üflendi.

I broke my leg last month while I was playing basketball.

Geçen ay basketbol oynarken bacağımı kırdım.

My mother brought a tasty cake for me.

Annem benim için lezzetli bir pasta getirdi.

The city’s three universities broadcast their own student radio stations.

Şehrin üç üniversitesi kendi öğrenci radyo istasyonlarını yayınlıyor.

My brother is an engineer and he has built three buildings so far.

Ağabeyim mühendis ve şimdiye kadar üç bina yaptı.

Konuşarak Öğren İle İngilizceyi En İyi Yoldan Öğrenin!

İngilizce öğrenmek, fiilleri doğru kullanmak pratik ister. Pratik yapmanın en iyi yolu ise konuşmaktır. Konuşarak Öğren ile ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir konuşarak İngilizcenizi en etkili ve eğlenceli yoldan öğrenebilirsiniz! İster günlük İngilizce olsun, ister iş İngilizcesi olsun dilediğiniz her konu hakkında eğitmenlerden özel ders alabilirsiniz. Üstelik derslerinizi istediğiniz gün ve saatlere ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Konuşarak Öğren ile İngilizceyi kurslara gitmeye vakit harcamadan evinizin konforunda kolayca öğrenin. Haydi siz de bugün kendiniz için büyük bir adım atın ve İngilizceyi uzmanlarından öğrenin!

SIK SORULAN SORULAR

Irregular verbs (Düzensiz fiiller) ne zaman kullanılır?

Fiillerin çoğu Simple Past Tense ve Past Participle formundayken sonuna -d, -ed ve -ied eki alır. Ancak bazı fiiller bu kurala uymaz. Bu kurala uymayan ve geçmiş zaman (past) halleri şimdiki (present) hallerinden tamamen farklı olan bu fiiller irregular verbs yani düzensiz fiillerdir.

Düzensiz fiilleri (Irregular verbs) nasıl öğrenebilirim?

Günlük hayatta konu fark etmeksizin cümle kurarken filleri kullanırız. Bu yüzden düzensiz fiilleri ezberlemenin en iyi yolu da fiilleri cümle içinde kullanmaktır. Tablolara bakarak kelimeleri görsel hafıza kaydetmek oldukça önemlidir. Aynı zamanda kendi kendinize veya başka biriyle konuşarak düzensiz fillerin 1., 2. ve 3. hallerini kullanmalısınız. Böylece hem telaffuzunuzu geliştirecek hem de günlük hayatta İngilizce konuşurken bu kelimeleri hatırlayacak ve cümle içinde kullanacaksınız. Böylece kalıcı hafızaya kaydolmuş olacaktır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.