Mutlaka İşinize Yarayacak İş İngilizcesi Kelimeleri


İş İngilizcesi Öğrenmek İçin Tavsiyeler

İş İngilizcesinde telefon görüşmeleri, yazışmalar, pazarlama, alış satış, mülakat, sunum, raporlama, müzakere ve toplantılar konusu önemli olup sektöre özel İngilizce bilgi ve eğitimi gerektirir. Hangi sektörde kariyer yapmak hedeflendi ise İngilizce eğitimi de o sektörde sorunsuz konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerisi kazandıracak kalitede olmalıdır. Günümüzde en geçerli iş İngilizcesi eğitimi ana dili İngilizce olan öğretmenlerden alınan online İngilizce eğitimidir.

İş İngilizcesi kelimeleri

İş İngilizcesi denildiğinde dış ticaret konusu oldukça kapsamlı ve kendine has terimlere sahip bir alan olarak ilk incelenmesi gereken sektör dedik ve İngilizce dış ticaret kelime terimleri ile ilgili bir liste hazırladık. İhtiyacınız olan kelime ve terimleri bulacağınızı umduğumuz listemizi hemen verelim.

İş İngilizcesi kelimeleri listesi

Account: Hesap, beyan, kıymet. Reklamcılık sektöründe müşteri, gibi geniş bir anlam skalasına sahip.

Accepted: Kabul edilmiş, kabul görmüş

Affidavit: Yeminli, yazılı ifade

Amount: Miktar

Article: İstatistik pozisyonu, madde

Assessed: Tahakkuk etmiş

Airwarybill: Konşimento

Banknote: Banknot

Bond: Tahvil

Case: Durum

Cheque: Çek

Cartage: Nakliye ücreti

Exchange: Kambiyo, döviz kuru, borsa

Freight: Navlun

Guarantee: Garanti, teminat

Margin: Marj

Maturity: Vade

Purchase: Satınalma

Turnover: Ciro

Wharf: Rıhtım

Wholesale: Toptan satış

İngilizce dış ticaret terimleri

Ante diem / before date: Gününden önce / vadesi gelmiş

Advance Freight: Peşin avans, navlun

Account current: Cari hesap

After date: Vadesinden sonra

Account sale: Satış hesabı

Bill Book: Borç senedi

Bills discounted/Bank draft: İskonto edilmiş senet

Buyer’s option: Alıcı opsiyonu

Board of Trade: Ticaret heyeti

Berth terms: Yükleme ve boşaltma kuralları

Bills for collection: Tahsile verilen senetler

Brought down: Nakil yekûn

Bill of Exchange: Poliçe, ciro ile devredilen kıymetli evrak

Bonded goods: Gümrüğü ödenmemiş transit mal

Bills payable: Borç senedi

Bill payable: Ödenecek senetler

Bills receivable: Alacak senedi

Bills of collection: Tahsil senetleri

Collection and Delivery: Senet tahsil ve teslimi

Cash against Documents: Vesaik mukabil ödeme

Cash Credit: Para olarak verilen kredi

Cash beore delivery: Teslimden önce ödeme

Cash discount / Certificate of deposit: Kasa iskontosu / teminat makbuzu

Cumulative dividend: Birikmiş temettü

Cost and Freight: Mal bedeli ve navlu

Custom House: Gümrük dairesi

Cost, Insurance / Freight: Mal bedeli, sigorta ve navlun

Cash in advance: Peşin para

Carload Lot: Alıcının bulundupu yere teslim

Cash on Delivery: Teslimat anında ödeme

Capital account: Sermaye hesabı

Carried forward: Nakil yekûn

Certificate of manufacture: İmalat belgesi

Credit Note: Alacak dekontu, kredi dekontu

Charter Party: Gemi kira kontratı

Cash against bill of lading: Konşimento karşılığı peşin ödeme

Conditional sale: Şartlı satış

Delivery Order: Teslimat emri

Excess Profit Duty: Olağanüstü kazanç vergisi

Freight bill: Navlun senedi

Gross weight: Brüt ağırlık

Instant / present month: Cari ay

Lower Hold: Dip ambar

Letter of Credit: Akreditif

Order notify: Sipariş ihbarı

Profit and loss: Kâr ve zarar

Subject to approval: Onaya bağlı

Shipping Note: Sevkiyat bildirisi

Time Charter: Zamanı belirlenmiş gemi kiralama sözleşmesi

Warehouse warrant: Antrepo makbuzu

 

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe Çeviri Sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar