Issue İkinci ve Üçüncü Hali


Issue İkinci ve Üçüncü Hali

Issue 1. Hali

Issue fiili ‘’bildirmek, yayınlamak’’ anlamına gelmektedir. Issue fiilinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Issue 1. Hali Örnek Cümleler

  • The government needs to issue a declaration about the latest incident to inform the folk.

(Hükümetin, halkı bilgilendirmek için son olay hakkında bir bildiri yayınlaması gerekiyor.)

  • He should issue an apology for his inconvenient behaviour to recover his social image.

(Toplumsal imajını kurtarmak için bu uygunsuz davranıştan dolayı bir özür yayınlamalıdır.)

  • According to the law, the seller must issue a invoice to report the tax amount to the buyer.

(Yasaya göre, satıcı vergi tutarını alıcıya bildirmek için bir fatura düzenlemelidir.)

Issue 2. Hali

Issue fiili kurallı bir fiildir ve fiilin ikinci hali ‘’issued’’ olur. Issue fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Issue 2. Hali Örnek Cümleler

  • Because the outbreak was spreading more quickly than it was expected, the ministry of health issued a new list of orders for people to follow.

(Salgın beklenenden daha hızlı yayıldığı için, sağlık bakanlığı halkın uyması için yeni bir talimat listesi yayınladı.)

  • The management issued a declaration about the new system which they will start to use soon.

(Yönetim, yakında kullanmaya başlayacakları yeni sistem hakkında bir bildiri yayınladı.)

  • They issued a contract which determines the content of the work which will be done, the conditions of delivery and the payment.

(Yapılacak işin içeriğini, teslimat koşullarını ve ödemeyi belirleyen bir sözleşme imzaladılar.)

Issue 3. Hali

Issue fiili kurallı bir fiildir ve fiilin üçüncü hali ‘’issued’’ olur. Issue fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Issue 3. Hali Örnek Cümleler

  • A new emergency protocol has been issued in order to prevent a potential leak.

(Potansiyel bir sızıntıyı önlemek için yeni bir acil durum protokolü yayınlanmıştır.)

  • A new manifest has been issued by the management about new working conditions and targets.

(Yönetim tarafından yeni çalışma koşulları ve hedefler hakkında yeni bir bildiri yayınlanmıştır.)

  • According to the new survey which has been issued lately, the opposite parties’ votes have been decreased and the trust for the government has been increased.

(Son zamanlarda yapılan yeni bir ankete göre, muhalefet partilerin oyları düşmüş ve iktidara olan güven artmıştır.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar