Keep İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “tutmak” olan keep fiili İngilizcenin en sık kullanılan fiillerinden biridir. Bir çok birleşik fiilde de karşımıza çıkar. Bu yüzden fiilin kullanımına hakim olmanızda fayda var.

Keep Fiilinin 2. Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise keep fiilini ikinci hali ile kullanırız. Keep fiilinin ikinci hali “kept” şeklindedir.

Keep İkinci Hali ile Kullanımı

Keep fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiilerden biri olduğu için ikinci hali tamamen değişir ve kept halini alır. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz kept halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani keep olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani keep olarak kullanılır.

Keep 2. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • I kept my promise and gave my daughter my mother name.
  (Ben sözümü tuttum ve kızıma annemin ismini verdim.)
 • She did not keep her room clean so her mother did not let her to go to the party.
  (Odasını temiz tutmadı ve bu yüzden annesi onun partiye gitmesine izin vermedi.)
 • Did you keep journal when you were a teenager?
  (Gençliğinde günlük tuttun mu?)

Keep Fiilinin 3. Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynı şekilde “kept” olan keep fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Keep Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + kept ya da has + kept şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have kept şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + kept şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + kept şeklindedir.

Keep 3. Hali ile ilgili Örnek Cümleler

 • I’ve kept a room from the nearest hotel because of the company meeting.
  (Şirket toplantısı için yakındaki bir otelden bir oda tuttum.)
 • No wonder John had kept his feelings hidden from her for so long.
  (Şüphesiz John bu kadar süre ona olan hislerini sakladı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar