Kimya Mühendisliği İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


CHEMICAL ENGINEERING INTERVIEW QUESTIONS

If you want to apply for an international job as a chemical engineer, you need to be able to answer the questions in English. As there are not enough sources to find these answers, we have made a list of the questions that you can possibly encounter. The questions and terms might change in every country but yet we have tried to keep the difference at a minimum and serve you the best.

What Is A Chemical Engineer?

Chemical engineers work to improve the practicality of materials that will be used during the production process. They can work in areas like defence industry, space research, flight and aviation industry and electronics technology.

What They Do?

Chemical engineers work to improve the practicality of materials by examining their chemical and physical processes. As it is an interdisciplinary branch, the chemical engineers must have a good knowledge of physics, chemistry and mathematics. Their responsibilities are making mathematical models, analyzing the processes, creating proper designs for the needs, trying to detect the problems about production processes and solve them, collecting data, analyzing them and commenting on them.

Education

People who want to become chemical engineers must study in chemical engineering departments. Later on, they can work in public institutions and private companies.

Chemical Engineering Interview Questions

Here you can take a look at the most frequent questions asked to the candidates during interviews.

1)Mention the difference between unit operation and unit process.

You can answer this question by saying that, when a unit operation considers, changes take place in mass and concentration where the energy is provided from an external source without any chemical change. Some examples might be evaporation, distillation and mixing. In the same time, if we think about a unit process, the reactant which is processed in the feed, that means the reactants presented in the feed are transformed to products using the chemical reaction and with the assistance of energy supplied to the system.

2)What are the PCBs?

PCB is the abbreviation for Poly Chlorinated Biphenyls. They are mostly used for disposal issues usually in the chemical industry.

3)Explain the third law of thermodynamics.

It is that; when a system reaches absolute zero, a minimum value is reached by the entropy of the system.

4)What is quicklime and what are its usages?

It is a calcium oxide which is in dehydrated storage. It’s an effective scavenger. When a comparison is made with other scavenger’s as silica, oxazolidines is cheap. These usually are found in water-sensitive paint formulations.

5)What is the Gibbs free energy?

It is the maximum amount of mechanical work or available energy that is done by the system under stable temperature and pressure.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MÜLAKAT SORULARI

Eğer kimya mühendisi olarak, uluslarası bir işe başvurmak istiyorsanız, bazı İngilizce mülakat sorularını cevaplamanız gerekebilir. Bu konuda yeterince kaynak olmadığı için, size karşınıza çıkması muhtemel sorulardan bir liste hazırladık. Sorular ülkesine göre değişebilir. İyi okumalar.

Kimya Mühendisliği Nedir?

Kimya mühendisleri üretim sürecinde kullanılacak materyallerin kullanışlılığını arttırmak için çalışırlar. Savunma sanayi, uzay araştırmaları, uçuş ve havacılık sanayi ve elektronik teknolojisi gibi farklı alanlarda çalışabilirler.

Kimya Mühendisleri Ne İş Yapar?

Kimya mühendisleri, maddelerin fiziki ve kimyasal süreçlerini inceleyerek, kullanışlılıklarını arttırmak için çalışır. Disiplinlerarası bir branş olmasından ötürü, kimya mühendislerinin iyi derecede fizik, kimya ve matematik birmesi gerekir. Kimya mühendisleri, matematiksel modeller oluşturma, sürece analiz etme, ihtiyaçlara uygun tasarımlar yapma, üretimsel süreçteki sorunları belirleme ve çözme, bilgi toplama ve analiz ederek raporlamaktan sorumludur.

Eğitim

Kimya mühendisi olmak isteyen kişiler, üniversitelerde kimya mühendisliği okumalıdır. Eğitim aldıktan sonra kamu ya da özel şirketlerde çalışabilirler.

Kimya Mühendisliği Mülakat Soruları

Aşağıda kimya mühendisliği mülakatlarında sorulan sorulara göz atabilirsiniz.

1)Temel işlem ve temel süreç arasındaki farkı açıklayınız.

Bu soruya ikisi arasındaki farkı, bilgilerinize dayanarak, kısa ama verimli bir şekilde açıklayarak cevap vermelisiniz.

2)PCB Nedir?

PCB, polikrlorlu bifenilin kısaltmasıdır. Genelde kimyasal sanayi alanında kullanılır.

3)Termodinamiğin üçüncü yasasını çıklayınız.

Termodinamik’in üçüncü yasası bazen ‘mutlak sıfır sıcaklığında dengede olan sistemlerin özelliklerine ilişkin’ olarak şu şekilde tanımlanır: “Bir ideal kristalin entropisi, mutlak sıfır kelvinde, tam olarak sıfıra eşittir.’’

4)Taş kireç nedir ve ne için kullanılır?

Kireç taşı ya da kalker; kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbonat tuzundan oluşan tortul bir kayaçtır. Kalker, çimento yapımında kullanılır

5)Gibbs serbest enerjisi nedir?

Gibbs serbest enerjisi entalpiden, entropi ve mutlak sıcaklığın çarpımının çıkarılmasıyla elde edilen termodinamik bir değişkendir. Genel olarak kimyasal bir reaksiyonun enerji potansiyelinin işe dönüştürülebilmesiyle ilgilidir

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar