KPDS Sınavında En Çok Çıkan İngilizce Kelimeler


Kamu Personel Yabancı Dil Sınavı kısaca KPDS, İngilizce bilgilerini belge ile ispatlayarak dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanlarının girdiği sınavdır. Maaşa ilave olarak ödenen dil tazminatı ile gelir artışı sağlanmaktadır. Puanlama 50-59 arası E, 60-69 arası D, 70-79 puan arası C, 80-89 arası B, 90-95 arası A, 96-100 arası A+ şeklindedir. Her birinin maaşa olan dil tazminat miktarı farklıdır.

KPDS’de en sık çıkan İngilizce kelimeler

Şimdiye dek yapılan KPDS sınavlarında çıkmış olan İngilizce kelimelere bakıldığında bazılarının oldukça sık çıktığı görülüyor. En çok çıkan İngilizce kelimeleri bilmeniz hem tekrar çıktığında soruları doğru cevaplamanızı sağlayacak hem de hangi tür kelimelerin çıktığına dair fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

Abadon-Terk etmek, bir şeyden vazgeçmek

Abudance-Bolluk, bereket

Accept-Kabul etmek

access = erişmek, ulaşmak

Accessible to-ulaşılabilir, erişilebilir

Accuracy-Doğruluk, kesinlik

Achieve-Başarmak, yerine getirmek

Activity-Faaliyet

Attend-İştirak etmek, katılmak

Behave-Davranmak

Believe-İnanmak

Bizarre-Tuhaf, acayip

Bribery-Rüşvet

Burn-Yakmak, yanmak

Captivating-Büyüleyici

Careless-Dikkatsiz

Celebration-Kutlama

Comprise-İçermek

Conclusion-Sonuç, netice, yargı

Confident (of)-Emin

Conform to-Uymak, uyuşmak

Construct-İnşa etmek, yapmak

Debate-Tartışmak

Declare-İlan etmek, beyan etmek

Deepen-Derinleştirmek, derinleşmek

Delay-Geciktirmek

Derive from-Çıkarmak, gelmek

Destination-Hedef, varılacak yer

Deteriorate-Kötüleşmek, kötüye gitmek

Diagnose as-Teşhis etmek

Dispatch-Göndermek, yollamak

Distinguish-Ayırmak, farkını söylemek

Docile-Uysal, evcil

Earth-Deprem

Eliminate-Elemek, den kurtulmak

Emphasize-Vurgulamak

Endure-Dayanmak

Exclude-Çıkarmak

Existence-Var oluş, mevcut olma

Expect-Ummak, beklemek

Expense-Masraf

Explode-Patlamak

Extraordinary-Fevkalade, olağanüstü, tuhaf, alışılmadık

Failure-Başarısızlık

Fetch-Gidip getirmek

Finance-Finanse etmek

Flee-Kaçmak

Forge-Taklidini yapmak

Freed-Serbest kalmış, özgür

Get rid of-Başından atmak, defetmek

Goal-Amaç, gaye

Grab-Kapmak, el koymak

Guide-Rehber, rehberlik etmek

Hasten-Acele etmek

Hesitate-Duraklama

Horrible-Korkunç

Huge-İri, büyük

İceberg-Buz dağı

İgnore-Görmezden gelmek

Imitate-Taklit etmek

Imply-İma etmek

Improve-Geliştirmek

Injure-İncitmek

Institute-Kurmak

Join-Katılmak, iştirak etmek

Knowledge-Bilgi

Label-Etiketlemek

Legislate-Yasamak

Lessen-Azaltmak

Maintain-Korumak

Migrate-Göçmek

Mourning-Yas, keder

Native to-Yöreye has

Obey-Uymak, itaat etmek

Obligation-Zorunluluk, mecburiyet

Participation-İştirak, katılım

Passenger-Toplu taşıt yolcusu

Pedestrian-Yaya

Pose-Ortaya çıkarmak, poz vermek

Reckless-Dikkatsiz, pervasız

Referee-Hakem

Rejection-Reddetmek, kabul

Scarce-Seyrek, az

Seasonal-Mevsimine uygun

Take on-Sorumluluk vb üstlenmek

Tasty-Lezzetli

Throughout-Boyunca

Undertake-Üstlenmek

Unreliable-Güvenilmez

Vacation-Tatil

Weep-Ağlamak, sızlamak

Widely-Geniş çapta, oldukça

Yard-Avlu, bahçe

 

KPDS sınavında en önemli kategorilerden bir tanesi de kelimeler, eğer iyi bir sonuç almak istiyorsanız, bu kelime listesini ve diğer kelime çalışma listelerini okuyup tekrar edin.

 

Merak ettiğiniz kelimelerin veya metinlerin anlamlarını öğrenmek için İngilizce – Türkçe Çeviri ve Sözlük sitemizi mutlaka ziyaret edin.

Son Yazılar