Last İkinci ve Üçüncü Hali


Last fiilinin 2. hali

Last fiilinin Türkçe karşılığı “sürmek” olmakla birlikte, düzenli bir fiil olduğundan İngilizce’de fiilin 2. Hali “lasted” şeklindedir.

Last fiilinin 2. hali ile kullanımı

Last fiili 2. haliyle cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirilir ve cümlede başka bir değişiklik olmaz. Olumsuz hali ise “did not last” şeklinde yazılır.

Last fiilinin 2. hali ile örnek cümleler

  • It did not last too long.
  • Ottoman Empire’s reign lasted around 600 years.
  • The class lasted more than 45 mintues.
  • Hans and Bauer’s divorcing case lasted 3 years.
  • We expected more, but Dogs of Berlin did not last too long.

Last fiilinin 3. hali

Last fiili, düzenli bir fiil olduğu için 3. hali “have / has lasted” şeklinde kullanılır.

Last fiilinin 3. hali ile kullanımı

Last fiili 2. hali ile cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirildiğinden bahsetmiştik. 3. hali ile kullanılmak istendiğinde ise “lasted” fiilinin başına “have / has” yardımcı fiili getirilir. Olumsuz hali ise “have not / has not lasted” şeklinde kullanılır.

Lasted fiilinin 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • Da Vinci’s Demons has lasted more than 2 seasons.
  • Arnold’s interviews has lasted about 30 minutes.
  • The traffic jam has lasted for more than 1 hour.
  • She was happy, but it has not lasted for too long.
  • Has the World Cup lasted more than 1 month before?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar