Leave Kullanımı, Örnek Cümleler


Türkçe anlamı “ayrılmak” olan leave fiili, İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan ve bu yüzden de kullanımına hakim olunması gereken fiillerden biridir. Gelin kullanım şekillerini ikinci ve üçüncü hallerini baz alarak inceleyelim.

Leave Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsediyorsak, yani Past Simple Tense söz konusu ise leave fiilini ikinci hali ile kullanırız. Fall fiilinin ikinci hali “left” şeklindedir.

Leave İkinci Hali ile Kullanımı

Leave fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzensiz fiillerden biri olduğu için ikinci halinde tamamen değişerek “left” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiilimiz left halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani leave olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani leave olarak kullanılır.

Leave İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • Did she leave him when he was in the army? I can’t believe how stone hearted she is!
    (Adamdan askerdeyken mi ayrıldı? Onun ne kadar da taş kalpli olduğuna inanamıyorum!)
  • The man left his money on the table to check whether someone would take it or not.
    (Adam birinin alıp almayacağını kontrol etmek için parayı masanın üzerine bıraktı.)

Leave Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynı şekilde “left” olan leave fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Leave Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + left ya da has + left şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + left şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + left şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + left şeklindedir.

Leave Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • She had left from home before her mother came in. (Annesi eve gelmeden önce kız evden ayrılmıştı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar