Let İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “izin vermek” olan let fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Let Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise let fiilini ikinci hali ile kullanırız. Let fiilinin ikinci hali yine “let” şeklindedir.

Let İkinci Hali ile Kullanımı

Let fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. İngilizcede sonuna -ed takısı alarak ikinci hale dönüşen fiiller düzenli fiil olarak geçerken, herhangi bir ek almayan ya da tamamen değişen fiiller düzensiz fiil olarak bilinmektedir. Let fiili de herhangi bir ek almadan ikinci haline geçtiği için düzensiz fiil kategorisindedir. Dolayısıyla kelimemiz “let” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil let halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani let olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani let olarak kullanılır.

Let İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I didn’t let you to use my computer.
  • According to the police, she let the murderer to come in at that night.

Let Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, birinci ve ikinci haliyle aynıdır ve “let” şeklindedir. Let şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Let Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + let ya da has + let şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + let şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + let şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + let şeklindedir.

Let Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I have let my sister to use my notes for whole year.
  • Have you let your mother to read your special messages? I can’t believe you!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar