Link İkinci ve Üçüncü Hali


Link İkinci ve Üçüncü Hali

Link 1. Hali

Link fiili ‘’bağlamak’’ anlamına gelmektedir. Link fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Link Cümle Örnekleri

  • People want a bridge, which will link the island to the highway, to be made by the government.

İnsanlar, adayı karayoluna bağlayacak bir köprünün devlet tarafından yapılmasını stiyorlar.

  • You need to link the connections if you really want to understand how the system works.

Sistemin nasıl çalıştığını gerçekten anlamak istiyorsanız bağlantıları bağlamanız gerekir.

  • These pieces of information link up the evidences which were found in the crime scene to the crime.

Bu bilgi parçaları, suç mahallinde bulunan delilleri suçla ilişkilendirir.

Link 2. Hali

Link fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ”linked’’ olur. Link fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Link 2. Hali Cümle Örnekleri

  • The police arrested a man whom they thought that he is linked to the open cases such as grand larceny.

Polis, büyük hırsızlık gibi açık davalarla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir adamı tutukladı.

  • The evidences linked the crime up to him and he didn’t have a proper alibi to prove it to be wrong.

Deliller suçu kendisine bağladı ve yanlış olduğunu kanıtlamak için uygun bir mazereti yoktu.

  • She linked her own phone to his so that he could follow her while she was travelling around.

Seyahat ederken onu takip edebilmesi için kendi telefonunu onunkine bağladı.

Link 3. Hali

Link fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ”linked’’ olur. Link fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Link 3. Hali Cümle Örnekleri

  • Many of these organizations have linked together to manage dedicated learning centers for businesses and individuals working within that sector.

Bu kuruluşların birçoğu, bu sektörde çalışan işletmeler ve bireyler için özel öğrenme merkezlerini yönetmek için birbirine bağlanmıştır.

  • We have linked our homework to the new system which has been used lately in the schools across the country.

Ödevimizi, son zamanlarda ülke genelindeki okullarda kullanılan yeni sistemle ilişkilendirdik.

  • Scientists have linked the illness to the overuse of antibiotics.

Bilim adamları hastalığı antibiyotiklerin aşırı kullanımına bağladılar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar