Linking Verbs Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


İngilizce linking verbs veya diğer adı ile copular verbs, zarfların değil sıfatların nitelediği fiillerdir.

Bunlar: Be, become, look, taste, seem, sound, get, smell, appear, grow, keep, remain, stay, turn ve feel fiilleridir.

Be fiili en sık kullanılan linking verb olarak karşımıza çıkıyor.

İngilizcede linking verbs ile ilgili örnek cümleler

The students are happy-Öğrenciler mutlu

I was hangry-Açtım

He will be a doctor on the future-O gelecekte bir doktor olacak

Linking verbs kullanımında cümlenin kazandığı anlam

Fiiler normal fonksiyonu ile kullanıldığı gibi sıfatların nitelediği fiiler olarak farklı anlamlarda da kullanılır.

You are happy-Mutlusun

You look happy-Mutlu görünüyorsun (Linking verb)

Cake’s smells is good-Kekin kokusu güzel

Cake smells good-Kek güzel kokuyor

My friend is unhappy today-Arkadaşım bugün mutsuz

My friend seem unhappy-Arkadaşım mutsuz görünüyor.

Örneklerde görüldüğü gibi fiil linking verb olarak kullanıldığında bir sıfat tarafından niteleniyor.

My father went bald-Babamın saçları döküldü

The tree turned yellow on autumn-Sonbaharda ağaç sarıya döndü

You look like a lavyer-Avukata benziyorsun

The house smells of rose-Ev gül kokuyor

My doughter became a nurse-Kızım bir hemşire oldu

You seem to be waiting for the someone-Birini bekliyor gibi görünüyorsun

Linking verbs durum bildiren fiillerdir

İngilizcede fiiller durum ve hareket bildiren fiiller olarak ikiye ayrılır. Hareket bildiren fiiller gitmek, gelmek, okumak, uyumak gibi eylemleri ifade ederken, durum bildiren fiiller duygu, algı ve olma hallerini yansıtır. Üzgün olma, mutlu, neşeli, sevinçli olma gibi.

Örneğin look fiili hareket bildiren bir fiil olarak kullanıldığında bakmak, durum bildiren bir fiil olarak kullanıldığında ise görünmek anlamındadır. Durum bildiren yapıda look fiili mutlaka bir sıfatla nitelendirilir. Kötü görünmek, mutlu görünmek, mutsuz görünmek gibi. İşte bu şekli ile kullanılmasına linking verb denilmektedir.

She looks great-Harika görünüyor

You look bad-Kötü görünüyorsun

I feel you are happy today-Bugün mutlu olduğunu düşünüyorum

My mother looks tired today-Annem bugün yorgun görünüyor.

 

Gramere giriş düzeyinde mutlaka karşılaştığınız bir konu olan bağlayıcı fiiller ile ilgili örnekler çoğaltılabilir, cümle pratikleri ile ve konuşmalarda yer vererek, fiil çekimleri konusunda daha iyi olabilirsiniz.

Son Yazılar