Locate İkinci ve Üçüncü Hali


Locate Kullanımı Örnek Cümleler

Locate Fiili

Locate fiili yerini belirlemek, yerleştirmek ve yerini saptamak anlamında kullanılmaktadır. İsim hali olarak locating ( yerini belirleme, yerleştirme) kullanılabilir. Sıfat hali olarak ise located (yeri belirlenmiş, yerleştirilmiş) kullanılabilir.

Locate ile ilgili cümleler

  • We tried to locate the border of the possession. (Mülkiyetin sınırını belirlemeye çalıştık)
  • Can you locate your country on the world map? (Dünya haritası üzerinde ülkenin yerini belirtebilir misin?

Locate fiili 2. Hali

Locate fiili düzenli bir fiildir. O yüzden -d geçmiş zaman ekini alarak ikinci hali elde edilebilir. Located 2. Hali, geçmiş zaman belirten cümlelerde kullanılabilir.

Locate fiili 2. Hali ile Örnekler

  • I located my town on the map when the police officer asked me to do it. (Polis memuru benden şehrimin yerini belirtememi istediğinde, harita üzerinde belirttim)

Locate Fiili 3. Hali

Düzenli bir fiil olduğu için ikinci ve üçüncü halleri aynıdır. Located 3. Hali, Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde ise yardımcı fiilden sonra kullanılabilir.

Locate Fiili 3. Hali ile Örnekler

  • All of my parents were located in the middle of the blacksea. (Tüm ailem, Karadeniz’in ortasında yerleri saptandı.) Passive bir cümlede kullanılmıştır.
  • The police officer had located two missing children cases from the past twenty-four hours. (Polis memuru, geçen 24 saatten sonra kayıp iki çocuğun yerini saptadı.) had+v3 olarak kullanılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar