Lock İkinci ve Üçüncü Hali


Lock Kullanımı, Örnek Cümleler

Lock Fiili

Lock fiili kilitlemek anlamına gelmektedir. İsim halinde kullanıldığında locking (kilitleme) ya da lock (kilit) kullanılabilir. Sıfat hali olarak ise locked (kilitlenmiş) kullanılabilir.

Lock fiili ile Örnekler

  • They lock the door whenever they leave the house and unlock it when they return (Onlar evlerinden ne zaman çıksalar, kapıyı kilitlerler ve geri döndüklerinde geri açarlar.)
  • She locks her bicycle to the railing with a chain. (O, bisikletini korkuluğa zincirle bağlar.)
  • No one can steal a locked bicycle. (Kimse kilitli bir bisikleti çalamaz.)
  • Locking houses is a must in a place where thiefs are hanging around. (Hırsızların dolandığı bir yerde evi kilitlemek şarttır.)

Lock fiili 2. Hali

Lock fiilinin 2. Hali locked tur. Düzenli bir fiil olduğu için geçmiş zaman eki -ed almaktadır. Geçmiş zaman belirten cümlelerde kullanılabilir.

Lock fiili 2. Hali ile Örnekler

  • She locked her bicycle to the railing with a chain yesterday evening. (Dün akşam o, bisikletini korkuluğa zincirle bağladı)
  • They locked the door when they left the house last week. (Geçen hafta onlar evden çıkarken kapıyı kilitledi)

Lock fiili 3. Hali

Lock fiilinin 3. Hali Locked tur. Locked 3. Hali, present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilden sonra gelir.

Lock fiili 3. Hali ile Örnekler

  • The door was locked while we were trying to enter in. (Biz içeriye girmeye çalışırken, kapı kilitlenmişti)
  • Michelle had locked her bicycle to a railing with a chain before she went to home. (Michelle evine gitmeden önce bisikletini bir zincirle bir korkuluğa kilitledi.)
  • If I had locked my house, the thiefs could not have entered and steal my TV. (Eğer evimi kilitleseydim, hırsızlar girip de TV’mi çalamazdı)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar