Lojistik Sektörü İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Eğer siz de lojistik sektöründe çalışmayı düşünüyorsanız, yazımız tam da size göre! Zira lojistik sektörü uluslararası çalışacağınız bir alan olduğu için, iyi firmaların hemen hemen hepsi mülakatlarını İngilizce gerçekleştiriyor. Biz de lojistik sektörünün iş görüşmelerinde karşılaşabileceğiniz İngilizce mülakat sorularını derledik!

Başlamadan önce bir uyarı iletelim; mülakatta kişisel bilgiler, iş geçmişi, genel çalışma hayatı ile ilgili sorular da İngilizce olarak sorulacaktır. Fakat biz yazımızda sizinle sadece lojistik alanı ile ilgili gelebilecek soruları paylaşıyor olacağız. Bu yüzden bu özel alan soruları ile birlikte genel bazı sorulara da çalışmanızda fayda var.

Haydi başlayalım o halde!

1. Bir lojistikçinin sorumlulukları nelerdir?

Bir lojistikçinin asıl sorumlulukları;

 • Tedarik zinciri yönetimi,
 • Ürünlerin ulaştırılması ve depolanması,
 • Ulaştırma yönetimi, şeklindedir.

2. Lojistik sektöründe çalışılabilecek farklı pozisyonlar nelerdir?

Çalışılacak alanlar oldukça çeşitlilik gösterebilmektedir. Bunları sıralayacak olursak;

 • Lojistik direktörü
 • Lojistik süpervizörü
 • Lojistik ortağı
 • Lojistik mühendisi
 • Lojistik koordinatörü
 • Lojistik uzmanı
 • Lojistik analisti

3. Tedarik zinciri yönetiminin ne anlama geldiğini açıklayın.

Tedarik zinciri yönetimi; içinde planlama, uygulama ve bilgi akış kontrolü, müşteriye nihai dağıtım yapmak için hammaddeden bitmiş ürüne malzeme ve hizmetler gibi pek çok iç içe geçmiş süreci kapsar.

4. ÖSİ (Ön Sevk İhbarı) nı açıklayın.

Teslimattan önce ayrıntılı gönderi bilgileri hakkında müşteriye gönderilen bir bildirimdir. Ayrıca sevkiyat zamanı ve beklenen varış zamanı gibi taşıyıcı ve sevkiyatla ilgili bilgileri de içerebilir.

5. Antidamping vergi nedir, açıklayınız.

Anti-damping vergi, ithal malların ihracatçının iç pazarındaki normal fiyattan daha düşük bir fiyatla fiyatlandırılması ve ithalatçı ülkenin iç endüstrisinde maddi kayıplara neden olması durumunda alınan bir ithalat vergisidir.

6. KYA (Kamyon yükünden az) nedir? Açıklayınız.

LTL (Kamyon Yükünden Az) nakliyesi, nakliyeci ile nakliye sahibi arasındaki bir sözleşmedir. Sözleşmeye göre, tüm kamyon yerine sevkiyat, belirlenmiş şeritlerin içindeki yük ve kilometre ağırlığına göre fiyatlandırılır.

7. Yük net ağırlık tonajı nedir? Açıklayınız.

Yükün net ağırlık tonajı, geminin yüklü ve boş ağırlığı arasındaki farktır. Başka bir deyişle, geminin kendisi hariç, geminin taşıdığı her şeyin ağırlığıdır.

8. Dökme ürünler için depolama alanının nasıl düzenleneceğini açıklayınız?

Tek, çift veya çok derinlikli lokasyonlara sahip depolama alanları bulunmalıdır.

Dikey veya düz yönde toplu depolama:

Konteyneri organize etmenin en yaygın yöntemidir, konteynırlar dikey şekilde birbiri üzerine koyularak düzenlenir.

Açısal toplu depolama:

Konteynerlerin sığabileceği sınırlı bir yer olduğu durumlarda uygulanabilecek çözümlerden biridir. Ancak taşıdığı malzemeye bağlı olarak sadece özel durumlarda uygulanabilir.

9. Çapraz Sevkiyat nedir, açıklayınız.

Çapraz sevkiyat, gelen yarı dolu bir kamyondan malzemelerin boşaltılması ve doğrudan lokasyondan uzaktaki kamyonlara veya römorklara yükleme işlemidir. Taşıma maliyetlerini, işletme maliyetlerini ve envanterin depolanmasını azaltır.

10. 20 feetlik konteyner (TEU) nedir?

TEU, yirmi feet birimine eşdeğerdir ve 20 feetlik konteyner anlamına gelir. Gemi yükünü veya kapasitesini, yirmi feet uzunluğunda olan konteyner birimlerine göre hesaplama yöntemidir. Örneğin, 40 ft uzunluğunda bir konteyner 2TEU’yu ölçer.

11. Sevkiyat danışmanlığı ve muhbir banka terimlerini açıklayınız.

• Sevkiyat danışmanlığı:

Yabancı bir alıcıya veya yerel tüccara gönderilen bir bildiridir ve bu bildiri sevkiyatın ileriye doğru işlendiğini bildirir ve ayrıca paketleme, yönlendirme vb. konularda da bilgi iletir. Genellikle, faturanın bir kopyası da beraberinde gönderilir ve eğer talep edilirse eklenmiş bir iniş kopyası da eklenir.

• Muhbir banka:

Muhbir banka, satıcının ülkesinde faaliyet gösteren ve yabancı bir banka adına kredi teminat mektuplarını işleyen bir bankadır.

12. Navlun sözleşmesi nedir, açıklayın.

Navlun sözleşmesi, gemi sahibi ve tüccar arasında, gemi sahibinin anlaşılan bir miktar ve belirli bir süre için gemideki alanı tüccara verdiği veya kiraladığı sözleşmedir. Bu sözleşmede tüccar, geminin sevkiyat için ödemeye hazır olduğu ya da olmadığı ücreti ödemekle yükümlüdür.

13. Konşimento neleri içerir?

Bir konşimento aşağıdaki ayrıntıları içerir

• Göndericilerin ve alıcıların adı ve tam adresi

• Sipariş takibi için işletmeler arasında kullanılan özel hesap numaraları veya PO

• Taşıyıcıya güvenli teslimat için verilen gerekli talimatlar

• Sevkiyat tarihi

• Nakliye birimi sayısı

• Karton, palet, kızak ve bidon içeren ambalaj çeşitleri

• Sevk edilen ürünler hakkında açıklama (ortak adı ve üretim malzemesi)• Gönderilen malların beyan değeri

• İçinde tehlikeli madde olup olmadığını belirten yazılı bir not.

• Gönderilerin kesin ağırlığı – birden fazla mal söz konusuysa, her ticari mal için ağırlık ayrı ayrı belirtilmelidir.

• Gönderilen ürünlerin navlun sınıflandırması. Sınıflandırma NMFC’ye göre (ulusal kara navlun sınıflandırması)’na göre yapılır.

14. Blanket bill nedir?

İki veya daha fazla navlun sevkiyatını kapsayan fatura, blanket bill olarak adlandırılır.

15. Lojistikte operasyonel düzeyde gerçekleştirilen faaliyetler nelerdir?

Operasyonel düzeyde yapılan faaliyetler şunları kapsar;

• Mal girişi ve kontrolü

• Toplu depolama

• Sipariş toplama

• Stok yenileme

• Sipariş sıralama

• Yük planlaması

• İadeler

• Personel müsaitliği

• Stok güncellemesi

• Dokümanların tamamlanması

 

16. Navlun sınıfı neye dayanır?

Navlun sınıfı dört faktöre dayanmaktadır;

• Yoğunluk: Kübik ayak başına ağırlık

• Navlun Saklanabilirliği: Taşıyıcı modu kurallarına göre genişlik ve uzunluk

• Taşıma kolaylığı: Nakliye için gereken çabanın değerlendirilmesi

• Yükümlülük: Hasar, kırılabilirlik ve bozulabilirlik, para birimi başına navlun bedeli ve hırsızlığa karşı yükümlülük içerir.

17. Taşıma değeri için ne beyan edildiğini açıklayın.

Taşıma için beyan edilen değer, nakliyeci tarafından konşimentoda beyan edilen malın, taşıyıcının yükümlülüğünün veya navlun oranının sınırını belirlemek için yaptığı değerdir.

18. İhracat beyanının ne olduğunu açıklayın.

İhracat beyanı, ülke dışına tedarik edilecek malları tanımlayan bir hükümet belgesidir. Bu beyan ihracatçı tarafından Türk hükümetine sunulmalıdır.

19. Kabul karşılığı vesaik nedir, açıklayınız.

Kabul karşılığı vesaik; ithalatçı tarafından bankaya, nakliyenin teslimatı ve belgelerin mülkiyet hakkının, yalnızca ihracatçının ticaret senedini de eklemesi ya da imzalaması koşuluyla teminat verdiği bir anlaşma ya da hükümdür.

20. Kabul karşılığı vesaik ve ödeme karşılığı vesaik arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

Ödeme karşılığı vesaik: Belge bankada kalır ve ithalatçılar belgeleri teslim alabilmek için ihracatçıya ödeme yapmak zorundadır. Bu vesaik şeklinde ödeme gerçekleştiği anda belgeler hemen teslim edilebilir.
Kabul karşılığı vesaik: Bu vesaik türünde, ithalatçı tutarı düşüp sonra belgeleri serbest bırakmak için bankaya 30-45 gün süre verir. Bu ikinci türde çok fazla risk vardır. Öyle ki, hesapta yeterli bakiye yoksa süreç gecikecektir.

 

 

LOGISTICS SECTOR ENGLISH INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS

If you are thinking of working in the logistics sector, our article is for you! Because the logistics industry is an area where you will work internationally, almost all of the good companies conduct their interviews in English. We have compiled English interview questions that you may encounter during the job interviews of the logistics industry!

Let’s convey a warning before we start; In the interview, questions about personal information, work history, general working life will also be asked in English. But in our article, we will be sharing with you only questions about the logistics area. Therefore, it is useful to study some general questions together with these special field questions.

Let’s get started then!

1. What are the responsibilities of a logistics company?

The main responsibilities of a logistics company are;

 • Supply chain management,
 • Transportation and storage of products,
 • Transportation management

2. What are the different positions that can be worked in the logistics industry?

The areas to be studied can vary widely. If we list them;

 • Logistics director
 • Logistics supervisor
 • Logistics associate
 • Logistics engineer
 • Logistics coordinator
 • Logistics expert
 • Logistics analyst

3. Explain what supply chain management means.

Supply chain management covers many intertwined processes such as planning, implementation and information flow control, materials and services from raw material to finished product to make final distribution to the customer.

4. Explain ASN (Advance Shipment Notice).

It is a notification sent to the customer about detailed shipment information before delivery. It can also contain carrier and shipping information, such as shipping time and expected arrival time.

5. What is Anti-damping Due, please explain.

Anti-dumping due is an import tax levied on the basis of pricing imported goods at a price lower than the normal price in the exporter’s domestic market and causing material losses in the domestic industry of the importing country.

6. What is LTL (Less than truckload)? Please explain.

LTL (Less than Truckload) transportation is a contract between the carrier and the shipping owner. According to the contract, the shipment instead of the entire truck is priced according to the load and mileage weight inside the specified lanes.

7. What is the dead weight tonnage? Please explain.

The dead weight tonnage is the difference between the ship’s loaded and unladen weight. In other words, it is the weight of everything the ship carries, except the ship itself.

8. Explain how to organize storage area for bulk items?

Look for storage with single, double, or multi-depth locations.

Bulk storage in vertical or straight direction:

It is the most common method of organizing the container, the containers are arranged vertically on top of each other.

Bulk storage at angle:

It consists of the solutions to be applied since it is a limited place where containers can fit. However, it is only for customization, depending on the material it carries.

9. Explain what is cross docking?

Cross-docking is the process of unloading materials from an incoming semi-filled truck and loading into out-bounds trucks or trailers. Transportation costs, operating costs and inventory need to be stored.

10. Explain what is TEU ( Twenty foot Equivalent Unit ).

TEU is equivalent to twenty feet unit and means 20 feet container. It is the method of calculating the ship’s cargo or capacity according to the container units that are twenty feet long. For example, a 40 ft container measures 2TEU.

11. What is the advice of shipment and advising bank?

Advice of shipment:

It is a notice sent to a foreign buyer or local merchant, and this notice indicates that the shipment has been processed forward and also includes packaging, forwarding, etc. It also transmits information on issues. Usually, a copy of the invoice is accompanied by an attached landing copy, if requested.

Advising bank:

An advising bank is a bank operating in the seller’s country and processing loan letters of credit on behalf of a foreign bank.

12. Explain what is affreightment?

Affreightment is the contract between the ship owner and the merchant that the owner has given or leased the area on the ship to the merchant for an agreed amount and for a certain period of time. In this contract, the trader is obliged for the payment that the ship is ready to pay for shipment or not.

13. What does a bill of lading include?

A bill of lading contains the following details;

• Name and full address of senders and recipients• Special account numbers or PO used between businesses for order tracking

• Necessary instructions given to the carrier for safe delivery

• Date of shipmentNumber of transport units

• Packaging types including cardboard, pallets, sleds and jerry cans

• Description of the products shipped (common name and production material)• Declaration value of the goods sent

• A written note stating whether there are any dangerous substances in it.

• The exact weight of the shipments – if there is more than one commodities, the weight for each commodity must be specified separately.

• Freight classification of the delivered items. Classification is made according to NMFC (national freight classification).

14. What is a blanket bill?

An invoice covering two or more freight shipments is called a blanket bill.

15. Various activities at operational level includes;

• Goods receipt and control

• Mass storage

• Order picking

• Stock renewal

• Order sorting

• Load Planning

• Refunds

• Staff Availability

• Stock update

• Completing the documents

16. What is the freight class based on?

Freight class is based on four factors;

 • Density: Weight per cubic foot
 • Freight Hiding: Width and length according to carrier mode rules
 • Ease of transport: Evaluation of the effort required for transport
 • Liability: Includes damage, frangibility and perishability, freight per currency and obligation to theft.

17. Explain what is declared for the value of the transport.

The value declared for carriage is the value that the carrier declares in the bill of lading to determine the limit of the carrier’s liability or freight rate.

18. Explain what the export declaration is.

The export declaration is a government document describing the goods to be procured abroad. This statement must be submitted to the Turkish government by the exporter.

19. What is the proof of acceptance? Please explain.

Documents against acceptance; is an agreement or provision by the importer to the bank, provided that the delivery of the transport and the ownership of the documents is guaranteed only if the exporter also adds or signs the trade note.

20. What is the difference between document against acceptance and document against payment? Please explain.

Document against payment:

The document remains at the bank and importers must pay the exporter in order to receive the documents. Documents can be delivered immediately when payment is made in this document.

Document against acceptance:

In this type of document, the importer grants the bank 30-45 days to reduce the amount and then release the documents. There are too many risks in this second type. So much so that if there is not enough balance in the account, the process will be delayed.

 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.