Londra İngilizcesi


Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan İngilizce, İngiltere’de ortaya çıkmış ve günümüzde ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda çeşitli ülkelerde konuşulan dil, aynı zamanda birçok ülkenin kendi dili yanı sıra ana dili olarak da kabul edilmekte. Çoğu ülkede birinci yabancı dil olarak kabul edilen İngilizce, uluslar arası ticarette, kültürel, sanat, vb. Alanlarda da ortak dil olarak kullanılır. 

Aslında bir dilin farklı bölgelerde farklı şive ve aksanla, çeşitli kullanımlarla konuşulması oldukça olağandır. Nasıl ki Türkiye’de bölgesel farklılıkların doğurduğu şive, ağız ve kullanım farklılıklarına denk geliyoruz, bu da aynı şekilde. Avustralya İngilizcesi, bu aksanlar arasında en farklı olanıdır. Öyle ki, kullanılan ifadeler de aşina olduğumuz İngilizceye pek yakın değildir.

Aksanlar arasındaki temel fark, dil özelliklerinden ziyade telaffuzu ve kullanımıdır. Aksan farklılıklarını anlamamız için kelimelerin telaffuzuna dikkat etmeliyiz. Bizler, okuldaki İngilizce eğitimimiz boyunca ve popüler kültürde, eğlence sektöründe Amerikan kullanımına aşina olduğumuz için Londra İngilizcesi kullanımına denk geldiğimizda anlamakta güçlü çekebiliriz. Ancak, bu iki dili birbirinden ayıran temel noktalar var: telaffuz ve kullanım.

Londra İngilizcesini, diğer diyalektlerden ayıran en önemli özelliği, telaffuzudur. Öyle ki, her “r” kullanılmaz, harfler yuvarlanır. Diğer biri de, “t” harfidir. İki tane t yan yana geldiğinde, Amerikan İngilizcesinden duyduğumuz gibi “d” harfine dönüşmez, vurgu “t” harfine verilir. Kısacası, Amerikan İngilizcesinden daha kuralcı ve karmaşıktır; diğer diyalektlere göre aşina olmadığınızda anlaşılması daha zordur. 

Türkçenin, bölgesel kullanım farklılıklarına şahit oluyoruz. Bunu bir de evrensel bir dil haline gelmiş İngilizcenin açısından düşünün. Dünya genelinde, farklı kültürdeki milyonlarca insan bu dili konuşuyor. Yukarıda, Amerikan kullanımından bahsetmiştik. Londra İngilizcesinin en çok karşılaştırıldığı diyalekt, Amerikandır. Birkaç örnekle kullanım farklılıklarına göz atalım.

Türkçeİngiliz İngilizcesiAmerikan İngilizcesi
KurabiyeBiscuitCookie
Patates kızartmasıChipsFrench fries
PolisPolice officerCop
SilgiRubberEraser

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar