Look İkinci ve Üçüncü Hali


'LOOK' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Look 1. Hali

Look Fiili Kullanımı 

İngilizce’de ‘look’  fiili bakmak  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘LOOKS’  ; diğer öznelerle ‘LOOK’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t look’  ; diğer öznelerle ‘don’t look’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb look’  ; diğer öznelerle ‘Do sb look’ kullanılır.

Look ile ilgili Cümleler 

  • Wow, look at this. (Vay, şuna bak.)
  • Don’t look at him! (Ona bakma.)
  • She looks after Tom. (O, Tom’a bakar.)
  • Do you look around for me? (Benim için etrafa bakar mısın?)

Look Fiili 2. Hali

Look ikinci hali ile Kullanımı 

‘Look’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Looked’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t look’  ; sorusu ‘Did look’ şeklindedir.

Look 2. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

  • Jim looked left and right before he crossed the road. (Jim karşıya geçmeden önce sola ve sağa baktı.)
  • I didn’t look at you. (Ben sana bakmadım.)
  • Did they look at the menu? (Menüye baktınız mı?)

Look 3. Hali

Look üçüncü hali ile Kullanımı 

‘Look’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Looked’dır.

Look 3. hali ile ilgili Örnek Cümleler 

  • I have looked this book for a week. (Bir haftadır bu kitaba bakıyordum.)
  • He hasn’t  looked after his baby recently. (Son zamanlarda bebeğine bakmıyormuş.)
  • Have you ever looked this view? (Bu manzaraya hiç baktın mı?)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar