İngilizce Marie Curie’nin Hayatı


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Marie Curie İngilizce Biyografi

Maria Sklodowska, known as Marie Curie, was born on 7 November 1867, in Warsaw, as the child of educator parents. Originally being Polish, Marie became a French citizen later in the following years.  She’s known for her studies on the domains of chemistry, physics and especially radioactivity. She’s the first woman to win the Nobel Prize and besides that, she’s the first woman and person to win that price twice. On the other hand, she also has the title of being the first woman professor at Paris University. In 1995, Curie was entombed in Pantheon, Paris where the graves of important French intellectuals are found. 

As a result of her scientific studies and experiments with uranium, she found the radioactivity of thorium and could achieve resolve the radium. Regarding these achievements, she was awarded the Nobel Physics and Chemistry Awards in 1903 and 1911. She’s also seen as the founder of radiology science. 

Though later on her life she became a French citizen, she never forgot her Polis origins. She taught her daughter Polish and took them on regular trips there. She even named the first chemical element she discovered as polonium after her origin country. 

Her Family and Childhood 

Her father was a mathematics and physics teacher while her mother was the manager of a boarded girl’s school. She had 3 sisters named Sophia, Hela and Bronia and a brother named Joseph. Her sisters Sophia and Bronia got typhus in 1875 and Sophia died 1 year later while Bronia got healed. After this sadness they went through, their mother died of tuberculosis. 

Warsaw, where Marie passed her early life, was under Russian occupation then and was controlled by Russian tzar Alexandr II. Those years under the Russian occupation were the years of oppression for Polish. Having lost most of their properties during the rebellion for the independence of Poland, known also as the January Rebellion, Sklodowska’s family was having financial problems. All these problems and hard days made Marie think about having a scientific career later even though she was just a child then. Her sister Bronia wanted to study medicine then but because of the education system in the country, it was impossible for women to study at university or choose a technical department then. The only way to do that was to go abroad. Marie worked with her sister and saved money to go abroad. Bronia started her studies of medicine at Sorbonne University in 1885.

Her Study Life

Marie’s professional educational life started at age 19 when she was sent to the boarded school, J. Sikorsika. Then she kept studying in a high school only for girls and she was graduated in June 1883. Thanks to her good effort and achievements, she was rewarded with a gold medal there. After graduation, she passed one year in the countryside of Poland and then she went to Warsaw to live with her father and started tutoring there. 

Bronia, who then was graduated from medical faculty, encouraged her sister to follow her studies and Curie went to Paris. Later on, she started to study physics, chemistry, and mathematics at Paris University. Marie was studying so hard that sometimes she used to forget to eat. At that time, there were 776 students at the faculty and only 27 of them were women. Marie attended the classes of professors like Edmond Bouty, Gabriel Lippman, Paul Painleve and Paul Appel during her study life. 

In 1893, she got her physics license. She had a chance to keep studying in Paris with a scholarship she gained. In 1894, she also got her mathematics license and she was unable to decide to be back in Poland. 

Her Career and Achievements 

Marie Curie started to work at Gabriel Lippman’s physics research lab at the beginning of 1894. She worked there under hard conditions. In the same year, she met Pierre Currie thanks to a Polis scientist. He was the president of the lab of Industrial Chemistry and Physics School then. 

After the excitement led by the discovery of the X rays by Wilhelm Röntgen, Marie got her mathematics license in 1896 and she started to study on the rays spread by the uranium.

While keeping her work, Curie realized that thorium also spreads the same rays.  In 1898, she and her husband announced that they discovered polonium. In September of the same year, they also discovered radium. 

In 1904, Marie completed her doctorate and became the first woman to earn this title in France. She won the Nobel Physics Prize the same year. She worked as a professor in Sorbonne after losing her husband in 1906. She was the first woman professor to teach there. In 1911, she also won the Nobel Chemistry Prize. 

After all the researches, her membership application to the French National Science Academy was rejected. She was charged as the first manager to the Radium Institute founded in Paris University in 1914. She invented the moveable x-ray device and she taught X-ray studies to young women. She also taught how to use radiology tools during the war to physical therapists. 

She contributed to the science till 1920. She took a pioneering role for the foundation of the Warsaw Radium Institute and she bought some radium for this lab with the 50.000 dollars award she was given. 

Her Private Life and Death

Curie, who settled to Paris after getting married to Pierre Curie in 1894, had two daughters. She had to take a pause as a result of the birth of their first daughter in 1897. When Pierre started to work as a professor in Sorbonne in 1904, Marie became the physics teacher in a girl’s school in Sevr. They had another daughter then. 

They were having the effects of radiation then, handling different health problems. In April of 1906, Pierre Curie died out of a horse accident.

In the following years, Marie’s name has interfered with some gossips with Paul Langevin, Pierre’s old friend, and a married man. This was shocking news for the time and all the newspapers were talking about that. It even overshadowed Marie’s second Nobel. 

Marie Curie died of leukemia in 1933. She was living in France, Savoy when she died. She was buried at the family grave in Sceaux after her death but later on, her grave was moved to Pantheon, with her husband’s. 

Marie Curie Türkçe Biyografi

Gerçek adı Maria Sklodowska olan Marie Curie, 7 Kasım 1867’de, eğitimci bir ailenin çocuğu olarak, Varşova’da doğdu. Aslen Polonyalı olan Marie Curie, yıllar sonra Fransız vatandaşı oldu. Kimya, fizik ve özellikle radyo aktivite alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Marie Curie, Nobel ödülünü kazanan ilk kadın olmasının yanında, bu ödülü iki kez kazanan ilk kişi ve tek kadın olmasıyla da bilinir. Bunun yanında, Curie Paris Üniversitesi’nde öğretmenlik yapan ilk kadın olma ünvanına da sahiptir. Curie, 1995’te, Paris’te önemli Fransız entellektüellerinin görüldüğü bir anıt mezar olan Pantheon’a gömülen ilk kadın olmuştur. 

Marie Curie, yaptığı bilimsel çalışmalarla ve uranyumla yaptığı deneyler sonucunda, toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırmayı başardı. Bu çalışmalarıyla 1903 Nobel Fizik ve 1911 Nobel Kimya ödüllerine layık görülen Curie, ayrıca radyoloji biliminin kurucusudur. 

Hayatının ilerleyen dönemlerinde, Fransız vatandaşlığına geçmesine rağmen, Curie asla Polonya kökenlerini unutmadı. Kızlarına Lehçe öğretti ve onları düzenli olarak Polonya ziyaretlerine götürdü. Hatta keşfettiği ilk kimyasal elemente, ana vatanından esinlenerek, polonyum adını verdi. 

Ailesi ve Çocukluğu

Babası matematik ve fizik öğretmeni olan Curie’nin annesi ise yatılı kız yurdunun müdürlüğünü yapıyordu. Sofia, Hela ve Bronya adlı 3 kız kardeşi ve Joseph adında bir erkek kardeşi olan Curie’nin ablaları Sofia ve Bronya 1875 yılında tifüse yakalandı. Bir yıl sonra, Sofia hayatını kaybetti, Bronya ise iyileşti. Bu üzücü olayın ardından iki yıl sonra, Marie’nin annesi verem nedeniyle hayatını kaybetti. 

Marie’nin gençlik yıllarını geçirdiği Varşova, o dönemde Rus yönetimi altındaydı ve Rus Çarı, II. Aleksandr tarafından yönetiliyordu. Rus işgali altında geçen bu yıllar, Polonyalılar için baskının hüküm sürdüğü yıllardı. Ocak İsyanı olarak da bilinen, Polonya’nın özgürlüğü için yürütülen mücadele sırasında çıkan ulusal isyanlar sırasında, hem anne hem de baba tarafından sahip oldukları mal varlıklarını kaybeden Sklodowska ailesi, ayrıca finansal problemler de yaşıyordu. Yaşadığı acılar ve zorluklar, Marie’nin aklına, daha çocuk yaşta bilimsel bir kariyer yapma fikrinin koymuştu. Kız kardeşi Bronya tıp okumak istiyordu, lakin ülkedeki eğitim sistemi nedeniyle, o dönemde kadınların üniversiteye gitmesi ya da teknik eğitim görmeleri mümkün değildi. Bunu yapmalarının tek yolu, yurt dışına çıkmalarıydı. Marie, kardeşiyle birlikte çalışarak, yurt dışına gitmek için para biriktirdi. Bronya, 1885 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladı. 

Eğitim Hayatı

Maria’nın profesyonel eğitim hayatı, 10 yaşında J. Sikorsika yatılı okuluna gitmesiyle başladı. Ardından bir kız lisesinde eğitimine devam etti ve buradan 1883 yılının Haziran ayında mezun oldu. Lisede gösterdiği üstün başarı sayesinde, altın madalyayla ödüllendirilmişti. Mezun olduktan sonra bir yıl boyunca, Polonya dışında yaşayan, babası tarafından akrabalarıyla kaldı ve ardından Varşova’ya, babasının yanına burada özel dersler vermeye başladı. 

Tıp fakültesini bitiren Bronya, kız kardeşini de eğitimine devam etmesi için teşvik etti ve Curie, kardeşinin yanına Paris’e gelerek, Paris Üniversitesi’nde fizik, kimya ve matematik eğitimine başladı. Marie o kadar çok çalışıyordu ki, bazen yemek yemeyi bile unutuyordu. Bu dönemde 776 öğrencisi bulunan fakültenin, yalnızca 27 öğrencisi kadındı. Marie, üniversite hayatı boyunca, Edmond Bouty,  Gabriel Lippman Paul Painleve ve Pau Appel gibi eğitimcilerden ders aldı. 

1893 yılında, fizik diplomasına kavuştu. Yazın aldığı bursla, Paris’teki eğitim hayatına devam etme fırsat yakaladı. 1894 yılında, matematik diplomasını da aldı. Artık Polonya’ya dönüp dönmemek konusunda kararsızdı. 

Kariyeri ve Başarıları

Marie Curie 1894 yılının başlarında, Gabriel Lippman’ın fizik araştırma laboratuarında çalışmaya başladı. Burada, zor şartlar altında çalışmalarına devam etti. Aynı yıl, Polonyalı bir bilim insanı sayesinde , Pierre Curie’yle tanıştı. Pierre Curie bu süreçte Endüstriyel Fizik ve Kimya okulunun laboratuarının başkanıydı. 

1895’te, Wilhelm Röngten’in X ışınlarını keşfetmesinin bilim dünyasında yarattığı heyecanın ardından, 1896’da öğretmenlik diplomasını alan Curie, 1897’e, daha önceleri Henri Becquerel tarafından duyurulan, bir süre sonra radyoaktivite olarak adlandırılacak, uranyum tuzlarının yaydığı ışın üzerine detaylı çalışmalara başladı. 

Çalışmalarına hızla devam edem Curie, toryumun da bu ışınları yaydığını fark etti. 1898’da, eşiyle birlikte polonyumu bulduklarını duyurdular. Aynı yıl Eylül ayında, Fransız kimyacı Eugene-Anatole Demarçay’ın spektroskopi yöntemiyle tanımlanmasına yardım ettiği doğal radyoaktif element radyumu bulduklarını ilan ettiler. 

1904 yılında, Marie doktorasını bitirdi ve Fransa’da bu ünvanı alan ilk kadın oldu. Aynı yıl Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. 1906’da eşinin vefatıyla dul kalan Curie, Sorbonne’da öğretmenlik yapmaya devam etti ve bu okuldaki ilk kadın profesör oldu. 1911 yılında, Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. 

Tüm bu araştırmalarının ardından, Fransız Bilim Akademisi’ne üyeliği, bir oyla reddedildi. 1914 yılında, Paris Üniversitesi’nde kurulan Radyım Enstitüsü’nün ilk müdürü olarak atandı. I. Dünya Savaşı sırasında, taşınabilir röntgen cihazını icat etti ve genç kadınlara X ışını eğitimleri verdi. Fizik tedavi uzmanlarına, savaşta radyoloji ekipmanlarını nasıl kullanabileceklerini öğretti. 

Bilime katkısı 1920’li yıllara kadar sürdü. Varşova Radyum Enstitüsü’nün kırılmasında önemli bir rol oynadı ve kendisine verilen 50.000 dolarlık ödülle, bu laboratuvara radyum aldı. 

Özel Hayatı ve Ölümü

1894 yılında tanıştığı Pierre Curie’yle evlenip Paris’e yerleşen Curie’nin, bu evliliğinden iki çocuğu oldu. 1897’de ilk kızlarının doğmasıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Marie, 1904’de Pierre Sorbonne’da öğretmenliğe başlayınca, Sevr’deki kızlar okulunda, fizik öğretmenliği yapmaya başladı. Bu sürede diğer kızları da doğdu. 

Marie ve Pierre radyasyondan kaynaklanan rahatsızlıklar geçiriyorlardı. 1906’nın Nisan ayında, Pierre Curie bir at arabası kazasında öldü. 

İlerleyen yıllarda, Pierre’in eski dostu ve evli bir adam olan Paul Langevin’le arasında aşk dedikoduları çıktı. Bu olay, dönem gazetelerinde bir skandal olarak yer aldı. Öyle ki bu durum yüzünden, Marie’nin ikinci Nobel ödülünü alması arka planda kaldı. 

Marie Curie, 1933 yılında, kan kanserinden öldü. Hayatını kaybettiğinde, Fransa’nın Savoy kentinde yaşıyordu. Ölümünün ardından, Sceaux’taki aile mezarlığına gömüldü ama ardından eşiyle birlikte naaşları, Pantheon’a taşındı. 

Bu yazıları da okumak isteyebilirsiniz:

Mark Zuckerberg İngilizce ve Türkçe Biyografi

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.