Mark İkinci ve Üçüncü Hali


Mark İkinci ve Üçüncü Hali

Mark 1. Hali

Mark fiili ‘’işaretlemek, belirlemek’’ anlamına gelmektedir. Mark fiilinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Mark Cümle Örnekleri

  • Animals like cats and dogs leave their scent to mark their territory and claim that the place belongs to them.

(Kediler ve köpekler gibi hayvanlar, bölgelerini işaretlemek ve yerlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmek için kokularını bırakırlar.)

  • You need to mark the words that you don’t know the meanings to look them up later while you are reading a book.

(Bir kitap okurken daha sonra bakmak için, ne anlama geldiğini bilmediğiniz kelimeleri işaretlemeniz gerekir.)

  • While they are solving the crimes, they mark all the corners related to the crime in the map and use them later.

(Suçları çözerken, suçla ilgili tüm köşeleri haritada işaretler ve daha sonra kullanırlar.)

Mark 2. Hali

Mark fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ‘’marked’’ olur. Mark fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Mark 2. Hali Cümle Örnekleri

  • He marked the important points with bold letters to emphasize them while reading.

(Okurken onları vurgulamak için önemli noktaları kalın harflerle işaretledi.)

  • They were very anxious about opening the box which was marked as biohazard so they called police to examine.

(Biyolojik tehlike olarak işaretlenen kutuyu açma konusunda çok endişeliydiler, bu yüzden polisi incelemeye çağırdılar.)

  • She never took off the necklace which was a gift from her grandmother and had a symbol marked her family tree.

(Büyükannesinin armağanı olan ve soy ağacını işaret eden bir sembolü olan kolyeyi hiç çıkarmadı.)

Mark 3. Hali

Mark fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ‘’marked’’ olur. Mark fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Mark 3. Hali Cümle Örnekleri

  • The employees who had marked the problems of working place were forced to quit their jobs.

(İşyeri sorunlarına damgasını vuran çalışanlar işlerini bırakmak zorunda kaldılar.)

  • The important points of the issue have been marked by the government and they took an action to fix the relevant problems.

(Konunun önemli noktaları hükümet tarafından belirlendi ve ilgili sorunları çözmek için harekete geçti.)

  • According to his words, the wedding has marked a new beginning in her life and she has changed in so many aspects.

(Sözlerine göre, düğün hayatında yeni bir başlangıcı işaret etti ve birçok yönden değişti.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar