Mention İkinci ve Üçüncü Hali


Mention 1. HALİ 

Mention Kullanımı 

İngilizce’de ‘mention’  fiili  bahsetmek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘MENTIONS’  ; diğer öznelerle ‘MENTION’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t mention’  ; diğer öznelerle ‘don’t mention’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb mention’  ; diğer öznelerle ‘Do sb mention’  kullanılır.

Mention ile ilgili cümleler

My mother doesn’t mention it. (Annem bundan bahsetmez.)

If he mentions that case again, I won’t talk to him again. (Eğer bu olaydan tekrar  bahsederse, onunla bir daha konuşmayacağım.)

Do you mention that the exam is tomorrow? (Sınavın yarın olduğundan mı bahsediyorsun?)

Mention 2. Hali 

Mention  ikinci hali Kullanımı

‘Mention’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Mentioned’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t mention’  ; sorusu ‘Did mention’  şeklindedir.

Mention 2. hali ile Örnek Cümleler 

She mentioned you were studying Acrobatics. (Senin akrobasi çalıştığından bahsetti.)

I didn’t mention  it to Tom. (Bundan Tom’a bahsetmedim.)

Did you mention that he’s handsome? (Onun yakışıklı olduğundan bahsettin mi?)

Mention 3. Hali 

Mention üçüncü hali Kullanımı 

‘Mention’   fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Mentioned’dır.

Mention 3. hali ile Örnek Cümleler 

Has he ever mentioned the past? (O hiç geçmişinden bahsetti mi?)

They hadn’t mentioned they was robbing the bank. (Onlar banka soyduklarından bahsetmemişlerdi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar