Mind İkinci ve Üçüncü Hali


Mind İkinci ve Üçüncü Hali

Mind 1. Hali

Mind fiili ‘’önemsemek, aldırmak, dikkat etmek’’ anlamına gelmektedir. Mind fiilinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Mind Cümle Örnekleri

  • I wouldn’t mind if you told me you wouldn’t be able to come but I am upset because you dindn’t.

(Bana gelemeyeceğini söylemiş olsaydın, aldırmazdım fakat kızgınım çünkü söylemedin.)

  • He was in a big sorrow because she didn’t seem to mind when he opened up to her about his feelings.

(Büyük bir hüzün içerisindeydi çünkü duygularını ona açtığında, çok fazla umursamış gözükmüyordu.)

  • I volunteered to mind the store because it was the littlest thing I would do after what you have done for me.

(Mağazaya dikkat etmek için gönüllü oldum çünkü benimiçin yaptıklarından sonra bu yapabileceğimen küçük şeydi.)

Mind 2. Hali

Mind fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ‘’minded’’ olur. Mind fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Mind 2. Hali Cümle Örnekleri

  • He was a strong candidate for the elections because he always minded his manners in front of the public.

(Seçimler için güçlü bir adaydı çünkü her zaman halkın önünde davranışlarını önemsiyordu.)

  • He minded her too much and did not want her to walk alone in the cold so he accompanied her until they arrived her house.

(Onu çok fazla umursardı ve soğukta yalnız yürümesini istemedi, bu yüzden evine gelene kadar ona eşlik etti.)

  • They are very mad at me but I minded my own business as they told me.

(Bana çok kızıyorlar ama söyledikleri gibi kendi işime baktım.)

Mind 3. Hali

Mind fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ‘’minded’’ olur. Mind fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Mind 3. Hali Cümle Örnekleri

  • I wouldn’t have minded if you tried to explain why you have done this but you were so shameless about your behaviour.

(Bunu neden yaptığını açıklamaya çalışsaydın umursamazdım ama davranışların hakkında çok utanmazdın.)

  • The management has hardly minded the problems of the employees and that caused a decrease in the quality of the work.

(Yönetim, çalışanların sorunlarına pek dikkat etmedi ve bu da işin kalitesinde düşüşe neden oldu.)

  • While they were trying to escape the room, she had never minded the hard conditions and she didn’t do anything to help them.

(Onlar odadan kaçmaya çalışırken, o zor koşulları hiç umursamıyordu ve onlara yardım etmek için hiçbir şey yapmadı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar