Move İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamları “ilerlemek, taşınmak, kıpırdamak” olan move fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Move Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise move fiilini ikinci hali ile kullanırız. Move fiilinin ikinci hali “moved” şeklindedir.

Move İkinci Hali ile Kullanımı

Move fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Fakat move zaten e ile biten bir kelime olduğu için yalnızca -d takısı alarak ikinci şekline dönüşür. Dolayısıyla kelimemiz “moved” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil moved halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani move olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani move olarak kullanılır.

Move İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • I moved from Istanbul to Antalya last year and I think it is better to live in here.
  • Did you move your hand luggage to the upstairs yesterday night?

Move Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “moved” şeklindedir. Moved şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Move Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + moved ya da has + moved şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + moved şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + moved şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + moved şeklindedir.

Move Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • He has moved to Berlin two years ago and he still lives in there.
  • Have you moved forward in terms of your knowledge since the beginning of your academic year?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar